PK Človek a spoločnosť

SPRÁVY
z pedagogických klubov štvrťročné
 18. 11. 2019 07.09.2020 01. 2020
25. 11. 2019 21.09.2020  jún 2020
02. 12. 2019
09. 12. 2019
13. 01. 2020
27. 01. 2020
17. 02. 2020
24. 02. 2020
09. 03. 2020
11. 03. 2020
Fotky z pedagogického klubu
20191125_153455
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company