This is default featured post 1 title

Prijímacie konanie – NOVÉ

PK – kritéria pre školský rok 2021/2022

prihláška na štúdium na SŠ

potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na SŠ 

Milí rodičia a žiaci 9. ročníka ZŠ,

vieme, že osobné stretnutie a spoznávanie naživo je v komunikácii to najlepšie, ale už zopár mesiacov svet i my prechádzame zmenami a prijímame podnety na alternatívne riešenia. Onedlho si budete podávať prihlášku na strednú školu.
Ako spoznať a vidieť gymnázium, ktoré v našom regióne patrí medzi dobré značky?

Stačí kliknúť na náš FB a prenesiete sa virtuálnou prehliadkou do jeho priestorov.

Určite pozvite aj svojich rodičov a spolužiakov.

Dôležité termíny v prijímacom konaní na SŠ :

do  8. apríla 2021 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na SŠ riaditeľovi príslušnej ZŠ
do  16. apríla 2021 prihláška je doručená na SŠ
3.5.2021 1. termín prijímacej skúšky
10.5.2021 2. termín prijímacej skúšky
do 20.5.2021 zverejnenie výsledkov prijímacieho konania na SŠ

 

MO

Matematika je logická veda a žiaci jej venujú pozornosť takmer počas celého štúdia na základnej i strednej škole. V počte hodín jej môže konkurovať len materinský jazyk.

Žiaci sa teda v matematike cibria roky a ich výsledky sa veľmi často prejavia nielen v olympiádach z matematiky samotnej, ale vo väčšine prírodovedných predmetov. Chápu logické súvislosti, vedia pracovať s neznámymi, nezľaknú sa zdanlivo neriešiteľných príkladov…, lebo vedia, že nie každá rovnica či nerovnica musí mať riešenie.

Reprezentovať svoju školu na okresnom kole v olympiáde z matematiky sa v tomto roku podujali Miriam Lešová a Alojz Filipek z kvarty. Obom za ich ochotu a starostlivú prípravu na súťaž ďakujeme a ďalšom štúdiu nielen matematiky im prajeme veľa úspechov.

Miriam Lešová sa vo svojej kategórii Z9 umiestnila na krásnom 3. mieste, pričom pri dvoch prvých miestach druhé miesto nebolo udelené. Srdečne BLAHOŽELÁME!

OSJL

„Ó, mojej matky reč je krásota…“

… napísal v jednej básni najvýznamnejší slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav. Myslíme si to aj my slovenčinári.

Žiaľ, dnes sú „v móde“ cudzie jazyky a na ten rodný sa často zabúda. Hoci sa domnievame, že už ho ovládame na výbornej úrovni, opak je často pravdou. Stále sa je v čom zlepšovať.

Svoje o tom vedia naše šikovné žiačky, ktoré neváhali a statočne sa pripravovali na tohtoročné krajské kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, ktoré sa konalo 12. februára 2021. Našu školu dištančnou formou reprezentovali v kategórii A Alexandra Čižmárová (IV.B) a v kategórii B Sophia Gazdičová (II.B).

Obe dievčatá zvládli test i transformáciu textu, konkurencia v A kategórii však odstavila našu súťažiacu a tá už v 3. kole olympiády nemohla ukázať svoje kvality.

Nepostupové, ale krásne 5. miesto v kategórii B získala v KK OSJL Sophia Gazdičová.

Obom dievčatám blahoželáme a za ich reprezentáciu a úspechy SRDEČNE ĎAKUJEME. V ďalšom štúdiu prajeme veľa úspešných a povzbudivých chvíľ… aj v našom krásnom materinskom jazyku.

Mgr. Lenka Janoková

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 11. 2. 2021  sa  dištančnou formou uskutočnilo KK OĽP, v ktorom nás reprezentovala študentka septimy Lenka Filipeková.

Dištančné krajské kolá mali dve časti, prvú, písomnú (test) a druhú, ústnu (tézy). Na základe výsledkov testov sa v každom kraji  15-im súťažiacim s najvyšším bodovým ziskom z testu pridelila jedna TÉZA. Súťažiace a súťažiaci následne zhotovili k téze 5-minútové VIDEO (vlastné ústne, audiovizuálne riešenie tézy).

Lenke sa podarilo úspešne zvládnuť test a v druhom kole sa musela popasovať s náročnou tézou č. 13 zameranou na  brutálnu vraždu dvoch mladých ľudí, novinára J. Kuciaka a jeho priateľky (Veľká Mača, február 2018), ktorá v našej spoločnosti vyvolala vlnu masových pochodov a protestov, politické zmeny aj trestnoprávne dôsledky.

Aj v tomto audiovizuálnom riešení tézy bola Lenka úspešná. Podarilo sa jej získať 7. – 8.miesto z 38 súťažiacich a tým  získala možnosť zúčastniť sa celoštátneho kola OĽP.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia !

Link pre záujemcov o Olympiádu ľudských práv:  https://www.olp.sk/

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Každoročne v takomto čase sa koná aj geografická olympiáda. V jedeň deň online formou prebehlo okresné kolo kat. E, F a školské kolo kat. Z. Na okresnom kole nás reprezentovali 5 žiaci nižších tried osemročného gymnázia. Najlepšie sa darilo Petrovi MARUŠČÁKOVI, žiakovi TERCIE, ktorý získal 1. miesto v kat. E a postupuje na krajské kolo.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi OK boli Matúš ŠVAJKA z tercie a Kristínka ONDOVČÍKOVÁ a Flórka LUKÁČOVÁ zo sekundy.

Školské online kolo kat. Z prebehlo v poobedňajších hodinách a zúčastnilo sa ho 40 žiakov školy, z ktorých 32 sa stali úspešní riešitelia a postupujú na krajské kolo danej kategórie. Najlepší úspech so stratou 1 bodu získal Samuel KOLLER zo IV.A a najaktívnejšou triedou bola aj tohto roku septima, z ktorej sa zapojilo až 11 žiakov .

Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a držíme palce na krajských kolách, ktoré sa budú konať koncom marca 2021.

Mgr. Alica Ostrozovičová

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 10.2.2021 sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v kategórii 2A reprezentovala žiačka 2.A triedy NATÁLIA BOGDÁNYIOVÁ, ktorá získala krásne 3. miesto!

Natálii ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, blahoželáme a želáme veľa motivácie pri získavaní ďalších úspechov!

Vážení rodičia, kolegyne a kolegovia, milí žiaci.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. februári pokračovať v dištančnej forme štúdia. Dôvodom je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch kraja. Košický samosprávny kraj otvorí svoje stredné školy najskôr po jarných prázdninách, teda 1. marca. Závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.

Zároveň vyzývam všetkých sledovať správy na EDUPAGE.

Viac informácií v tejto tlačovej správe:
https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html

Prajem všetkým veľa trpezlivosti, optimizmu a hlavne empatie.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13.1.2021 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali 4 žiaci v 4 súťažných kategóriách, 1A, 1B, 2A a 2B.

V kategórii 1A reprezentoval žiak sekundy Marcel Chimaľ.

V kategórii 1B reprezentovala žiačka kvarty Michaela Filipeková.

V kategórii 2A reprezentovala žiačka 2.A Natália Bogdányiová, ktorá zároveň získala v tejto kategórii 1. miesto s postupom na krajské kolo. Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční dištančnou formou dňa 10.2.2021. Držme Natálii palce! J

V kategórii 2B reprezentoval žiak 4.B Jakub Šepták.

Žiakom školy, ktorí nás v tejto súťaži reprezentovali ďakujeme a tešíme sa na ďalšie kolo.

Mgr. Jana Ferjová

Obvodné kolo Olympiády z nemeckého jazyka

Dňa 20.1. 2021 sa konalo obvodné kolo ONJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa konalo dištančnou formou.

Našu školu úspešne reprezentoval

Matúš Kolesár  –  Septima   ktg. 2.B   –   1. miesto

Srdečne mu blahoželáme a držíme palce v krajskom kole 9.2.2021

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company