This is default featured post 1 title

Chemickou cestou…

received_466117114254448  received_464776607496935 received_585990462142519

received_496705864521283 received_2489860387963929

V dňoch 24. a 25. októbra 2019 sme sa my, žiaci gymnázia, zúčastnili na dvojdňovej chemickej exkurzii, vďaka ktorej sa nám naskytla možnosť nahliadnuť do rôznych chemických závodov, spoznávajúc tak využitie chémie pri procesoch výroby predmetov každodennej spotreby.

Prvou zastávkou na ceste spoznávania slovenských chemických závodov bola firma Continental v Púchove.  V tomto podniku sme mali možnosť vidieť a oboznámiť sa s výrobkami i procesmi výroby automobilových plášťov a ich chemickou štruktúrou.

Náš prvý deň sme zakončili na Trenčianskom hrade, ktorý sa nachádzal len pár minút cesty od firmy Continental. Unavení, ale obohatení o nové informácie sme „zakotvili“ v hoteli v Pruskom.

Ďalšie ráno sme sa autobusom presunuli do sklární firmy Rona v Lednických Rovniach. Veľkým prínosom pre nás bol proces výroby skla – od jeho tavenia, cez fúkanie až po finálny produkt v podobe nádherných a užitočných predmetov dennej spotreby, ktorými sme sa mohli pokochať v Slovenskom sklárskom múzeu v priestoroch kaštieľa rodiny Schreiberovej.

Exkurziu sme zakončili v Považských cementárňach, kde sme sa priamo zúčastnili pri chemickom spracovaní a výrobe cementu z vápenca, ktorý je ťažený a dovážaný z neďalekého kameňolomu.  Zároveň sme navštívili aj lom v Budkove, kde sa nám okrem krásneho výhľadu naskytla možnosť pohľadu na ekologickú revitalizáciu človekom vyťaženého územia ako príklad pozitívneho formovania krajiny.

Týmto by sme sa chceli poďakovať našim pani profesorkám RNDr. Dagmar Ružinskej, RNDr. Erike Macejkovej a Mgr. Michaele Krivej  za skvelú organizáciu a rodinnú atmosféru, ktorou prispeli k lepšej nálade na výlete.

Tomáš Troja a Martina Vargová. III.B

Historicko-dokumentárna výstava Revolučné udalosti 1917 a osudy ruského kozáctva

72844767_548425302612233_1247283606842245120_n 74956752_708847922936581_3355967701406187520_n

Dlhoročná spolupráca s Múzeom a kultúrnym centrom v Trebišove umožňuje naším študentom účasť na zaujímavých akciách, ktoré múzeum ponúka. Otvorenie výstavy o udalostiach roku 1917 a osudoch ruských kozákov k nim nesporne patrí.

Študenti II.B sa 8. 11. 2019 zúčastnili moderovanej prehliadky, keď im členovia Všekozáckeho zväzu Českých zemí a Slovenska v dobových kostýmoch a v ruskom jazyku prezentovali históriu ruského kozáctva. Okrem historických súvislostí sa dozvedeli aj mnoho zaujímavostí o tradíciách kozákov, ich spôsobe života, či odievania. Slávnostné otvorenie výstavy pokračovalo v sobotu 9.11.2019 koncertom „Kozáci Vltavy“.

                                                                       Mgr. Gabriela Maruščáková

 

BUĎ ODVÁŽNY A DARUJ KRV

received_2573243839576714

Záchrana ľudského života je poslaním každého z nás. Všetci vieme, že darovanie krvi je veľmi dôležité a závisí na ňom naše zdravie i životy tých, ktorí ju potrebujú. V medicíne má krv nezastupiteľnú úlohu a  nie je možné ju vyrobiť ani nahradiť inou tekutinou.

Stalo sa už tradíciou, že sa naši gymnazisti zúčastňujú Študentskej kvapky krvi, jednej z kampaní Slovenského Červeného kríža. Výzva kampane „Buď odvážny a daruj krv“ motivovala aj 10 študentov štvrtého ročníka, ktorí absolvovali hromadný odber krvi 8. 11. 2019 na Transfúznom oddelení v Trebišove a bezplatne darovali 470 ml tekutiny nášho života.

Každý darca krvi je hrdina! Ďakujeme !!!
Krvi je stále nedostatok. Príďte aj vy darovať krv. Je to rýchle a jednoduché .

  Mgr. Michaela Krivá

PRSKOtour

received_697804144065463 received_1033855530294789 received_417087522543484

V pondelok, 28. 10. 2019 sme sa zúčastnili zážitkovej osvetovej road show, ktorú organizuje Aliancia onkologických pacientov – Povedz aj TY NIE RAKOVINE prsníka.

Odbornou témou nás sprevádzali MUDr. Bibiana Brezinová a MUDr. Bibiana Béreš Žiarna. Na besede s onkológmi študenti získali viac informácií o prevencii a diagnostike,  dozvedeli sa o možných spôsoboch liečby a vyskúšali si simulátor samovyšetrenia prsníkov.

Ďakujeme za cenné a poučné informácie. Celému tímu prajeme veľa síl pri starostlivosti o pacientov.

                                                                                                                                                    Mgr. Michaela Krivá

DOD Krajský súd Košice

75231889_2534572583447697_3885295319394549760_n 73289093_946194962404355_2057965379816259584_n

Krajský súd v Košiciach sa 24.10.2019 zapojil do Európskeho dňa spravodlivosti organizovaného Radou Európy, Európskou komisiou a Európskou komisiou pre efektívnosť justície a pripravil Deň otvorených dverí. Medzi zúčastnenými školami nechýbali ani žiaci nášho gymnázia, maturanti z občianskej náuky 3. a 4.ročníka.

Podujatie umožnilo študentom získať základné informácie o spôsobe výkonu súdnictva, o zásadách činnosti okresných a Krajského súdu v Košiciach, o organizácii práce a personálnom zložení a technickom zabezpečení činnosti súdov. Najväčší záujem v diskusii mali študenti o odvetvie trestného práva, pričom sudcovia trpezlivo odpovedali hlavne na otázky záujemcov o štúdium práva. Študenti si vyskúšali talár sudcu a sudcovia im prezentovali svoju každodennú pracovnú agendu.

                                                                      Mgr. Gabriela Maruščáková

Beseda s digitálnou nomádkou

IMG_9899

Dňa 22.10.2019 sme sa my, žiaci tretieho ročníka,  zúčastnili netradičnej, no o to zaujímavejšej besedy s digitálnou nomádkou Silviou Púchovskou v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove.

Silvia Púchovská je marketérka na voľnej nohe, a kým pre niektorých by tento pojem znamenal prácu z pohodlia vlastného domova, pre ňu znamená životný štýl. Úspešná slovenská podnikateľka a autorka knihy Svet je moja kancelária, nám touto besedou priblížila iné, avšak čoraz prístupnejšie
a bežnejšie možnosti štúdia a práce. Dozvedeli sme sa o jej ceste za touto kariérou, jej najväčšie úspechy, ale aj pády, z ktorých sme si do budúcnosti všetci zobrali len to najlepšie.

Touto cestou by sme sa chceli zároveň poďakovať vedeniu školy za príležitosť zúčastniť sa na tejto besede a tiež slečne Púchovskej za jej cenné skúsenosti a čas.

                                                                                                                      Juraj Šepták, Katarína Zambová III.B

image3 image2 image1

Dňa 7.10.2019 sme mali možnosť zúčastniť sa zaujímavej prednášky o prvej gynekologickej prehliadke. Cieľom tejto prednášky bolo priblížiť jej problematiku, vysvetliť jej priebeh, pomôcť dievčatám prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie a poukázať na dôležitosť pravidelných preventívnych prehliadok, ktorými sa dá predísť alebo včas odhaliť rôzne ochorenia. Na prednáške sme získali nové poznatky a spoločne sme sa pobavili pri zábavných aktivitách.

Za skvelú prednášku ďakujeme Slovenskej medickej študentskej asociácie a Spolku medikov mesta Košice.

Žiačky I.A a I.B triedy

Deň Andrássyovcov

received_2515946708487396  received_533337317465562

Múzeum a Kultúrne centrum Zemplína v Trebišove zorganizovalo v dňoch 17.-18.októbra 2019 podujatie Andrássyovci v Trebišove. Zaujímavý program začal vo štvrtok prednáškou o architektúre kaštieľa, ktorej sa zúčastnili študenti prvého ročníka a maturanti z predmetu dejepis. Historici si pripravili pre študentov  odbornú prednášku na tému barokové umenie a architektúra.   V druhej časti oboznámili prítomných s architektúrou kaštieľa Andrássyovcov od jeho vzniku až po poslednú prestavbu. Nasledovala komentovaná prehliadka priestorov kaštieľa, kde si záujemcovia o architektúru mohli do detailov prezrieť barokovo-klasicistické prvky spomínané v prednáške. Podujatie pokračovalo v popoludňajších hodinách vernisážou výstavy Andrássyovci ukrytí v archíve.

                                                                       Študenti Maturitného dejepisu

Certifikát ECDL

20190919_123146

Už druhá skupine (15 žiakov) získala v rámci IT Akadémie medzinárodný Certifikát ECDL Base – vyžaduje skúšky zo všetkých štyroch modulov skupiny Base. ECDL  je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.

MMM 2019

3

Rok 2019 je rokom, v ktorom naša škola oslavuje 70. výročie od jej založenia.

Je to však aj rok, v ktorom prvýkrát nastúpila na štart  Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach štafeta z našej školy. A nebola to hocijaká štafeta. Tvorili ju členovia pedagogického zboru pod vedením pani riaditeľky Márie Kašaiovej. Ďalšími členmi štafety boli p. Janka Ferjová, Martin Begala a Róbert Janok. Bola to  jediná štafeta na podujatí, ktorej členmi boli bežci z pedagogického zboru. Svojej úlohy sa zmocnili úplne zodpovedne, pretože za nie príliš priaznivého počasia bez problémov dobehli do cieľa, čím sa časom 4:42:35 zapísali nielen do štatistických análov Medzinárodného maratónu mieru, ale aj do histórie športovej činnosti pedagogického zboru našej školy.

6. ročník MMM v Košiciach úspešne reprezentovali na juniorskej štafete aj študenti našej školy v zložení: Ondrej Gondek, Kevin Košina, Tomáš Lachvajder, Alexander Muchin, Ema Vincensová a Marína Ružinská.

Už pravidelne niekoľko rokov na trati minimaratónu beží skoro celá rodina pani profesorky Janokovej. Od malého Samka, spolu s bratmi Jakubom a Matejom ich sprevádza na trati dlhej 4,2 km pán Erich Janok. Ale aj pani Janoková je aktívnou účastníčkou podujatia. Keďže je skvelá moderátorka, celý čas hlasito povzbudzuje pozdĺž trate a dodáva bežcom chýbajúce sily a elán na dobehnutie do cieľa s úsmevom.

To sa jej aj podarilo, pretože skutočne všetci do cieľa dobehli, aj keď navonok premrznutí, ale zvnútra rozohriati z úspešne zvládnutého športového výkonu.

Všetkým športovcom, ktorí sa zúčastnili 96. ročníka MMM v Košiciach, srdečne BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov pri ďalších športových aktivitách.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company