This is default featured post 1 title

377334586_266916212927298_3271153146929189659_n 377145776_1358916704724617_6488156839994209933_n 377146351_1448531039268262_4343204750056034151_n 377147737_697413418909586_1296256099651837596_n 376469634_331730282635401_7662703717939623031_n

Deň dobrovoľníctva zavŕšili triedy sexta a 2.A spoločnou opekačkou, na ktorú boli pozvaní i rodičia. Zároveň sme privítali na našej škole študenta Jacopa z Talianska, ktorý k nám prišiel študovať v rámci výmenného pobytu a v tomto školskom roku bude študentom sexty.

visegrad_fund_logo_blue_800px-1

Chystáme sa vycestovať do Poľska v rámci projektu

Naša škola sa čoskoro zúčastní medzinárodného projektu „How to maintain physical and mental well-being?“ s partnerskou školou Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny v poľskom meste Gorzyce.

Projekt je financovaný organizáciou Visegrad Fund, ktorá podporuje krátkodobú mobilitu pre študentov krajín Vyšehradskej skupiny. Prvá mobilita prebehne v dňoch 18. septembra – 22. septembra 2023, keď dvanásť študentov a traja učitelia z našej školy vycestujú do Poľska.

Druhá mobilita, počas ktorej dvanásť študentov a traja učitelia z partnerskej školy vycestujú za nami na Slovensko, prebehne 16. októbra  – 20. októbra 2023.

Cieľom tohto projektu je naučiť sa v medzinárodnom prostredí starať o fyzické a duševné zdravie, rozvíjať komunikačné a prezentačné schopnosti v cudzom jazyku a podporiť takzvané „soft skills“, ktorými sú leadership a team spirit. Počas času stráveného so študentmi z partnerskej školy sa budeme môcť zúčastniť rôznych aktivít zameraných na zdravý životný štýl.

Tešíme sa na nové zážitky i priateľstvá.

Michaela Filipeková, septima

Ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2023/2024

Zahraničná exkurzia – Taliansko (2.- 6. 10. 2023)

Na základe predošlých informácií pripravujeme zahraničnú exkurziu s nasledujúcim programom. V prípade záujmu, si prosím stiahnite záväznú prihlášku, ktorú spolu s 1. platbou odovzdajte v škole p. prof. Žajákovej alebo Ostrožovičovej od 30. augusta. Exkurzia je určená pre študentov všetkých ročníkov. Vzhľadom na záujem o exkurziu je potrebné odovzdať prihlášku čím skôr.

Tešíme sa na Vašu účasť na exkurzii

nešportovo športový deň

Beseda s paralympioničkou Henrietou Farkašovou

beseda beseda beseda beseda beseda beseda beseda beseda beseda

Dňa 20.6.2023 navštívila našu školu vzácna osobnosť Slovenska. Mali sme tú veľkú česť, pretože sme mohli medzi nás privítať úžasnú, sympatickú a veľmi milú osobu – paralympioničku Henrieu Farkašovú. Záujem o besedu s touto športovkyňou bol veľký. Veru, a bolo sa čo aj pýtať. Veď Henrieta počas svojej športovej aktivity získala veľa prvenstiev. Preto ju právom môžeme považovať za najúspešnejšiu športovkyňu Slovenska. Držať zlatú olympijskú medailu v ruke a sfotiť sa s jedenásťnásobnou olympijskou víťazkou bol pre všetkých zážitkom na celý život.

Henrieta je vzorom pre mnohých športovcov. Jej prístup k športovému dianiu a mnohé  úspechy pozorne vnímala a vníma, nie len naša verejnosť, ale aj svetová. Stala sa športovým fenoménom alpského lyžovania.

Malá maturita

mala mturita mala mturita mala mturita mala mturita mala mturita mala mturita 6 mala mturita mala mturita 9 mala mturita mala mturita mala mturita mala mturita

 

Dlhoročnej tradícii – Malej maturite – sme nedali košom ani v  školskom roku 2022/2023.

1.júna 2023 sme symbolicky uzavreli nižšie ročníky osemročného gymnázia prezentáciou žiackych prác.

Rôznorodosť a úroveň spracovania tém sú potvrdením našej usilovnej práce nielen na poli vzdelávania, ale aj v oblasti mimovyučovacích aktivít.

  

Téma Autor
Divadelná a filmová scéna Kiara Zuzana Gazdagová
Poľovníctvo  Dominik Doša, Dávid Mislai
Maľba a kresba Soňa Vašková, Matej Herteľ
Biologicky odbúrateľné technológie Simeon Lörinc
Lyžovanie Barbora Becová
Toto čítam najradšej Nina Schneiderová, Linh Ha Phuong
Pestovanie citrusov Miroslav Zavadiak
Maľovanie na telo Lucia Lejbová
Tenis Eliška Zbojovská
Chémia hrou Tamara Babuľáková, Marcel Chimaľ
Balet moja láska Flóra Lukáčová, Kristína Ondovčíková

 

 Ďakujeme konzultantom, rodičom a našim učiteľom a vedeniu školy za cenné rady a vytvorenie skvelých podmienok na realizáciu našich projektov.

Trieda KVARTA

CHEMGENERATION 2023

CHEMGENERATION 2023 CHEMGENERATION 2023 CHEMGENERATION 2023 CHEMGENERATION 2023

Študenti KVINTY sa dňa 26. 5. 2023 zúčastnili vedeckého programu BASF Chemgeneration:  „Výživa – vieš, čo piješ?“. Išlo o interaktívny vedecký seminár na popularizovanie vedy, počas ktorého študenti vykonávali interaktívne experimenty, a získavali tak príležitosť stať sa na jeden deň vedcami. Presvedčili sa, ako funguje chémia za bránami školských učební, čo podnietilo ich tvorivosť a vedecké bádanie.

Študent sa zoznámili s úlohou potravinového chemika a v laboratóriu preskúmali rôzne nápojové vzorky. Osvojili sa viaceré metódy analýz a detekčných reakcií. Súboj chutí – určovali pH nápojov pomocou pH metra, stanovili kyslosť titráciou a skúmali prítomnosť vitamínov a cukru. Súboj farieb – pomocou papierovej chromatografie, identifikovali potravinárske farbivá v jednotlivých nápojoch.

Téma výživy a zdravého životného štýlu je veľmi aktuálna, prebúdza zvedavosť študentov, aby premýšľali o tom, aké látky obsahujú potraviny, ktoré konzumujú.

Veríme, že aj v budúcom školskom roku budeme mať možnosť zúčastniť sa tohto programu s témou: NULOVÝ ODPAD – ukážeme, že veda ponúka nekonečné možnosti pri riešení každodenných prekážok.

                                                                                                                                     Mgr. Michaela Krivá

GYMTV po rokoch opäť vo Viedni a Bratislave

viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň

Na našej škole bývalo dobrým zvykom, že sa v druhom ročníku žiaci zúčastnili na niekoľkodňovej exkurzii vo Viedni. Po koronových rokoch sme sa opäť rozbehli do sveta a v tomto roku Mgr. Veronika Hazugová zorganizovala exkurziu naraz pre druhákov aj tretiakov.

Od 16. do 19. mája 2023 sme opustili našich blízkych a vydali sa na západ. Náš cieľ bol jednoznačný: trochu spoznať Viedeň a Bratislavu, dve hlavné mestá dvoch susediacich štátov.

Exkurzia bola zameraná mnohostranne. Zaujala nás história a historické pamiatky oboch miest. Svojimi očami sme sa „dotkli“ aj umeleckých diel, najmä sôch, súsoší, fontán, fresiek, náhrobkov a stavieb v rôznych slohoch, ktorých bolo vo Viedni neúrekom. S pietou sme sa sklonili k pozostatkom Habsburgovcov v ich rodinnej kapucínskej hrobke, taktiež sme navštívili ich kráľovské sídlo v meste (Hofburg) aj v lone prírody na pokraji Viedne (Schönbrunn). Tam sme si uvedomili, že byť panovníkom obrovskej monarchie či jeho manželkou nebolo a asi ani nie je vôbec jednoduché.

Technicky a vedecky zameraní žiaci si prišli na svoje v Technickom múzeu. Interaktívne stroje, fyzikálne zákony vysvetlené prakticky, spolupráca vedy s prírodou, pokrok v technike za posledné storočia – to sú len fragmenty z toho, čo všetko možno v tomto múzeu vidieť.

Prírodu a jej umelecké skvosty sme zasa obdivovali v Prírodovednom múzeu. Od meteoritov a vzniku Zeme, cez úžasnú zbierky minerálov a hornín, rastlinstvo a živočíšstvo planéty až po vznik človeka. Tam si naozaj každý nájde, čo má rád a čo ešte o prírode nevedel. Okrem toho sme prechádzkou po Viedni spoznali krásne záhrady a uličky, dokonca aj netradičnú architektúru v podobe Hundertwasserovho domu a jeho okolia.

V Bratislave sme navštívili nádvorie Bratislavského hradu, videli sme budovu parlamentu, prešli sme sa historickým centrom, obdivovali sme Prezidentský palác aj most SNP, najvýznamnejšie bratislavské námestia a návštevou nábrežia Dunaja a Eurovey sa naša štvordňová exkurzia skončila.

Napriek zlému počasiu, ktoré nám vôbec neprialo, vetru a dažďu, ktoré nás ani trochu nešetrili, sme sa domov vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami. Naše poďakovanie za organizáciu patrí kolegyni Hazugovej a žiakom, kolegom i pánom šoférom ďakujeme za pohodovú atmosféru, skvelé fotografie a pekné spomienky.

Gymnázium, komenského 32, trebišov

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company