This is default featured post 1 title

Obvodné kolo olympiády z nemeckého jazyka

obr2 obr1

Dňa 19.1. 2022 sa víťazi školského kola, Matúš Kolesár a Alexandra Lehončáková z oktávy,  zúčastnili obvodného kola olympiády z nemeckého jazyka.

Súťažilo sa dištančnou formou. Olympiáda pozostávala z čítania s porozumením, posluchu a gramatického testu. V kategórii 2B postupujú obaja naši víťazi na krajské kolo, ktoré sa bude konať 16.2.2022.

Obom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na obvodnom kole

                                                                              PhDr. Jana Serbinová

20220119_123810 20220119_123812 20220119_123814

Odovzávanie  ceny diváckeho hlasovania  zástupcami Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za súťaž Voda nad zlato, ktorej témou bola adaptácia na klimatickú zmenu a obnova poškodenej krajiny.

Do projektu sa zapojili Samuel Šoltés, Daniel Volčko, Alex Zorvan, Denisa Vajdová, Liliana Berešová, Jessica Michaliček, študenti tretieho ročníka  v rámci predmetu Maturitná biológia

RNDr. Dagmar Ružinská

BEST IN ENGLISH

0001

Dňa 26.11. 2021 sa konala celosvetová súťaž Best in English a podľa výsledkov sa do nej zapojilo 17 223 študentov z 595 stredných škôl z 32 krajín. Výsledok jednotlivých škôl sa posudzoval podľa skóre 8 najlepších študentov danej školy.

School Name: Gymnázium Trebišov

Place World: 132

Place Country: 22

Place Region: 3

Naše top tri študentky, ktoré dosiahli vynikajúci výsledok. Veď celková víťazka dosiahla 120,5 bodov (zo 125). Teda je vidieť, že naši študenti sú šikovní a vo svete sa nestratia. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších jazykových súťažiach.

Name Last name Age   Place World:    Place Slovakia:    Points  
1.Alexandra Lehončáková 18       553          97    111,5
2.Sophia Gazdičová 18       662         118    111
3.Natália Bogdányiová 17       771         130    110,5

Šťastný nový rok 2022

„Všetkým súčasným aj bývalým učiteľom, žiakom, zamestnancom, rodičom a priateľom školy prajeme do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky, osobných a pracovných úspechov. Nech sa vám darí, radujte sa aj z malých víťazstiev a nájdite v sebe silu prekonávať prekážky “.

Po  skončení prázdnin nastupujú žiaci do škôl 10. januára 2022. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť Školským semaforom. Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška a dodržiavanie hygienických opatrení. Rodičom odporúčame, aby svoje deti pretestovali samotestami ešte pred nástupom do školy. Žiaci by sa mali testovať pravidelne dvakrát do týždňa samotestami.

 

Vianočná pošta pre seniorov

Sophi Veronika Simona1 Michal2 Michal Emka Hr Alexander Barbi Danielka1 Dominika2 vianocna-posta-2021 EmaS

Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

Už 5 rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domova.

Tento rok sa zapojili aj študenti 3B a vlastnoručne vyrobenými pozdravmi potešili starkých v Zariadení pre seniorov v Santovke pri Leviciach. Túto Vianočnú poštu organizuje o.z. Pohodovo a my ďakujeme za možnosť zapojiť sa do nej.

PhDr.V. Žajáková

Dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/21911:2-A1810 zo dňa 8.12.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 žiakom je zabezpečené dištančné vzdelávanie podľa platného RH.

V jazykových školách je zabezpečené dištančné vzdelávanie poslucháčov.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Mikuláš v škole

Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

received_321161752954884received_1341708349582111received_1584040965267125received_644413843241097received_1068126183935702received_484173269675797received_2092584987592813

Možno aj Ty stráviš Vianoce spolu so svojimi starými rodičmi a obdaruješ ich niečím, čo im urobí radosť. Bohužiaľ, mnoho seniorov takéto šťastie nemá.

Zmeniť sa to rozhodol projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.
Kúsok sviatočnej pohody sme sa aj v tomto roku snažili priniesť seniorom v sociálnych zaradeniach SČK v Trebišove. V rámci tohtoročnej zbierky sme naplnili 50 krabíc, ktoré skrášlia sviatočné dni starším ľuďom.

Cieľom nie je darovať drahé veci, hlavnou myšlienkou je obdarovať osamelých, priniesť niečo výnimočné do často stereotypných dní seniorov, postarať sa o milé prekvapenie a potešiť ich srdiečka.

Ďakujeme všetkým študentom z triedy kvarta, dobrovoľne zapojeným študentom z tried tercia, 1.A, 1.B, kvinta, IV.A , IV. B, oktáva, ktorí sa zapojili do tejto ušľachtilej zbierky.

Mgr. Michaela Krivá

Ani tento rok nezabúdame na našich seniorov…

kolkolasky

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva vydalo aktualizovaný  Školský semafor  dňa 26.11.2021

Aktuálne znenie:  ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je účinný aj počas trvania núdzového stavu vyhláseného na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky.

Základné prevádzkové pokyny

Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Zamestnanci vstupujú do objektu školy v režime OTP.

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole prostredníctvom Edupage.

Príloha 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Príloha 1a: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka 

Príloha 2: Oznámenie o výnimke z karantény 

Príloha 3: Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení 

Na základe Rozhodnutia ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company