This is default featured post 1 title

pic1 pic2 pic3 pic4 pic5 pic6

Náš lektor anglického jazyka Matt si objednával dobrôtky z jedálnych lístkov ako zákazník v “AKOŽE” reštauráciách, ktoré vytvorili študenti kvarty. V triede bolo počuť spolu s ním veľa anglických zákazníkov aj čašníkov.

Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú!

DSC_0611 DSC_0615 DSC_0618 DSC_0620 DSC_0622 DSC_0624 DSC_0629 image_6483441 n

Slogan tohtoročného týždňa dobrovoľníctva bol pôvodne len myšlienkou, ktorú sme sa však rozhodli aj uskutočniť. Dnes, v pondelok 20. 9. 2021 v spolupráci s Nemocnicou SVET ZDRAVIA v Trebišove  sme sa rozhodli skrášliť areál nemocnice pre pacientov a pracovníkov NsP výsadbou nových rastlín do veľkokapacitných kvetináčov. Materiál na výsadbu nám dodala nemocnica a my, študenti gymnázia, sme prispeli pracovnou silou, dobrou náladou a úsmevom na tvári. Chuť do práce nám zväčšili členovia klubu dôchodcov, ktorí nám pripravili výborné občerstvenie vo forme zákuskov, koláčov, ovocia a chutných nápojov.

Výsledok našej spoločnej práce môžete vidieť na priložených fotografiách.

Lenka Fraštiová ,  4. A

Matt Morton

mm

Hello! My name is Matt Morton, and I will be one of your English teachers this year. I am from Rockwall, Texas, a small town near the city of Dallas. I have also lived in the cities of Austin, Baltimore, and Washington, D.C.

At the University of Texas at Austin, I studied English literature and political science. For the past eight years, I have taught university courses in American and World Literatures, creative writing, and poetry, while completing my PhD in English. I write poetry and have published a book of poems called Improvisation Without Accompaniment.

In addition to writing, I enjoy long-distance running, watching films, listening to indie rock music, eating Thai food, and supporting the Dallas Cowboys and Arsenal F.C. I’m very excited to get to know you and to work together this year, and I hope you will help me learn about Trebišov and Slovakia as well!

Na základe Pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 12/2021 z dôvodu návštevy Svätého otca pápeža Františka organizácia vyučovania v týždni od 13.09. – 17.09.2021 bude nasledovná:

  1. Pondelok, 13. 09. 2021 – dištančné vzdelávanie,
  2. Utorok, 14. 09. 2021 – riaditeľské voľno v zmysle pokynu č. 12/2021 predsedu KSK,
  3. Streda, 15. 09. 2021 – deň pracovného pokoja,
  4. Štvrtok – piatok – 16. – 17. 09. 2021 – prezenčné vzdelávanie.

received_336856164679729 received_515726036417634 received_757649811583828 received_872663630127169 received_4049781581756990 received_4343299505721531

received_236064321375195

Dnes I.B a kvinta športové dopoludnie:

  • 6 tímov
  • 3 športové aktivity (skok vo vreci, lopta “nad hlavou”, “trojnohý” beh)
  • 1 kvíz (10 otázok)
  • 40 vodných balónikov
  • 40 nanukov
  • a snáď i dobrá nálada…

received_135387058694649 received_163146635835227 received_168281908610187 received_183044940437486 received_220565126577706 received_323292362664341 received_395122918519369 received_767285137289197 received_2604458909859363

Zbierka – SPOJME SA PRE JANKA

Gymnázium Trebišov – Kvalitná, moderná a otvorená škola. Naša škola je zapojená do mnoho projektov, pravidelne sa zapájame do súťaží, ale snažíme sa viesť žiakov aj k dobročinnosti. Tento týždeň sa zapájame do zbierky na podporu mladého chlapca Janka z obce Hubová.

Bližšie informácie na:

https://www.facebook.com/spojmesaprejanka/photos/a.110687921087684/110687897754353

https://www.facebook.com/spojmesaprejanka/photos/a.111064697716673/126674102822399/

Prednáška o prvej pomoci

received_165609905577055 received_314660500118116 received_326935158962316

received_334527831626196 received_531262354553032 received_813492195975788

received_1823442991148365

V pondelok 7. júna 2021 medzi žiakov gymnázia (sekunda, tercia, maturitná biológia 3. ročník) zavítala študentka 5. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského Kristína Ružinská.

Cieľom jej návštevy bolo pomocou prednášky, ale i názornými ukážkami oboznámiť žiakov s potrebou prvej pomoci pri úrazoch. Názorné ukážky slúžili pre upevnenie si zásad poskytovania prvej pomoci, pričom samotnú resuscitáciu ako základ všetkého si mohli vyskúšať všetci žiaci.

Deti sa naučili rozoznať, kedy je človek v bezvedomí, ako podať masáž srdca dospelému a ako malému dieťaťu. Tiež si vyskúšali stabilizovanú polohu.

Žiakom sa nácvik prvej pomoci veľmi páčil a veríme, že Kristína ďalšiu návštevu neodmietne a rada nám poskytne nové informácie.

Mgr. Michaela Krivá

 

Deň detí

received_165023628850461 received_191393862768931 received_386885726038822

received_432797351445349 received_522875878750851 received_1437069323358542

received_3010913762565458

Dňa 1. júna 2021 sa oslavoval Deň detí. Žiaci sekundy, tercie a kvarty sa snažili v jednotlivých družstvách získavať čo najväčší počet bodov v rôznych súťažiach.

Museli riešiť matematické úlohy, zodpovedať náročné otázky kvízu, hrať pexeso známych osobností, vyskladať 3D včielku, ale aj zvládnuť športové disciplíny (kolky, lietajúci tanier, hod na cieľ).

Po príjemne strávenom dni ich už čakala len zaslúžená odmena. Atmosféra bola výborná a ťažko posúdiť, či sa lepšie zabávali súťažiaci alebo učitelia, ktorí zadávali úlohy.

Veľké ďakujem patrí kolegom: Mgr. Janoková, Mgr. Krivá, RNDr. Ružinská,
Mgr. Begala, Mgr. Béreš, Mgr. Čizmárová

A v neposlednom rade ďakujeme aj žiakom septimy Lenke Filipekovej a Matúšovi Kolesárovi za výpomoc pri úlohách.

                                                                                                                               Mgr. Michaela Krivá

Maturanti znova “tradične – netradične”

DSC_0001 DSC_0024 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0270 DSC_0331 DSC_0334 DSC_0344 DSC_0351 DSC_0357

1Z5A9550 1Z5A9504 1Z5A9532 1Z5A9566

Naša škola nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. v oblasti informačných technológií. Vďaka plánovaným aktivitám, ktoré budú realizované uvedenou spoločnosťou, nastane u žiakov prepojenie teoretických vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe a zvýši sa  ich konkurencieschopnosť na trhu práce, šanca na osobný úspech.

Dovoľte mi, aby som v mene študentov a pedagógov Gymnázia, Komenského 32, Trebišov vyslovila poďakovanie spoločnosti  Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. za poskytnutie daru – 10 laptopov a 10 monitorov.  Veľmi si vážime  podporu, ktorú nám prejavili a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá zvýši prestíž našej školy.

                                                                                                                 PaedDr. Mária Kašaiová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company