This is default featured post 1 title

Dňa 10.05.2021 ( pondelok) riaditeľské voľno. 

V súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci regionálneho COVID AUTOMAT-u pokračuje vyučovanie od 11.05.2021 ( utorok)  vo všetkých triedach prezenčne.

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 zo dňa 30. 4. 2021. Plnoletý žiak a zákonný zástupca neplnoletého žiaka sa preukazuje pri vstupe do školy vyhlásením  o bezinfekčnosti.

Vyhlásenie  o bezinfekčnosti  môžete vyplniť cez edupage.  Návod  TU

1Z5A9550 1Z5A9504 1Z5A9532 1Z5A9566

Naša škola nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. v oblasti informačných technológií. Vďaka plánovaným aktivitám, ktoré budú realizované uvedenou spoločnosťou, nastane u žiakov prepojenie teoretických vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe a zvýši sa  ich konkurencieschopnosť na trhu práce, šanca na osobný úspech.

Dovoľte mi, aby som v mene študentov a pedagógov Gymnázia, Komenského 32, Trebišov vyslovila poďakovanie spoločnosti  Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. za poskytnutie daru – 10 laptopov a 10 monitorov.  Veľmi si vážime  podporu, ktorú nám prejavili a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá zvýši prestíž našej školy.

                                                                                                                 PaedDr. Mária Kašaiová

Informácie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizované 29.04.2021

V zmysle rozhodnutia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 a usmernenia MŠVVaŠ SR sa uchádzač pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. Stupňa varovania) testom nepreukazuje.

Bližšie informácie nájdete na   https://www.minedu.sk/data/att/19485.pdf

BIO olympiáda

Dňa 8.4.2021 sa uskutočnilo OK Biologickej olympiády, v ktorom nás reprezentovali žiaci Kvarty:

BOTANIKA – Emma Ondová

ZOOLÓGIA – Miriam Lešová a Filip Bui Van

Ich úlohu bolo vypracovať za 45 minút test, v ktorom bolo 28 otázok: 13 otázok ohľadom živočíchov/ rastlin a 15 otázok poznávanie organizmov. Súťaž prebiehala, podobne ako školské kolo, online.

Obsadii tieto miesta:

Miriam Lešová – 3.miesto, úspešný riešiteľ

Filip Bui Van – 5.miesto, úspešný riešiteľ

Emma Ondová – 1.miesto, úspešný riešiteľ s postupom na KK Biologickej olympiády

Srdečne im blahoželáme!   Ján Treľo

1    2

Prijímacie konanie – NOVÉ

PK – kritéria pre školský rok 2021/2022

prihláška na štúdium na SŠ

potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na SŠ 

Milí rodičia a žiaci 9. ročníka ZŠ,

vieme, že osobné stretnutie a spoznávanie naživo je v komunikácii to najlepšie, ale už zopár mesiacov svet i my prechádzame zmenami a prijímame podnety na alternatívne riešenia. Onedlho si budete podávať prihlášku na strednú školu.
Ako spoznať a vidieť gymnázium, ktoré v našom regióne patrí medzi dobré značky?

Stačí kliknúť na náš FB a prenesiete sa virtuálnou prehliadkou do jeho priestorov.

Určite pozvite aj svojich rodičov a spolužiakov.

Dôležité termíny v prijímacom konaní na SŠ :

do  8. apríla 2021 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na SŠ riaditeľovi príslušnej ZŠ
do  16. apríla 2021 prihláška je doručená na SŠ
3.5.2021 1. termín prijímacej skúšky
10.5.2021 2. termín prijímacej skúšky
do 20.5.2021 zverejnenie výsledkov prijímacieho konania na SŠ

 

Prvé dielko z pera Petra Anďala z Tercie.

received_148497340496653 received_289030266140735 received_484062799401491 received_3932024363531562
A ako sa k tomu dostal?
“Klasicky som sledoval, ako si babka láme hlavu nad citátmi, ktoré majú byť v jej novej knihe. Po pár minútach sa ma opýtala, či by som jej s tým nepomohol a nejaké myšlienky nepripísal.
S akoukoľvek literárnou činnosťou som nemal žiadne skúsenosti, no návrh som prijal. Celkom sa mi darilo a skončilo to tým, že sa z nás stal tím. Postupne sme sa písaniu venovali častejšie a častejšie. Momentálne veľa času na písanie nemám ale dúfam, že jej čoskoro budem môcť pomáhať s jej ďalším projektom.”

Projekt – Srdce a prvá pomoc

Projektové vyučovanie je forma, koncepcia vyučovania, kde hlavnou metódou vyučovania- cestou ako rozvíjať žiaka a jeho kompetencie, je projektová metóda. Výhodou projektového vyučovania je proces aktívneho učenia sa žiakov, využitie teoretických poznatkov a vedomostí v praktickom živote, riešenie problémov v skupinách, realizovanie projektu na základe kooperácie a rozvoj komunikácie a spolupráce medzi členmi skupiny.

Žiaci triedy Sekunda dokázali aj počas, nie práve optimálnych podmienok, zrealizovať výstupy projektového vyučovania v podobe prezentácií a videí prostredníctvom MS Teams. Žiaci pracovali vo štvorčlenných skupinách. Projekt bol zameraný na ochorenia súvisiace s obehovou sústavou a na prevenciu ich vzniku, ako aj na starostlivosť o telo – srdce, cievy prostredníctvom zdravého životného štýlu a jeho dopadu na zdravie človeka. Prínosom projektu sú aj praktické skúsenosti s poskytnutím prvej pomoci. Dôležitosť zdravia a záchrana života, ktorému pozornosť venovali žiaci Sekundy vystihuje aj výrok známeho filozofa A. Schopenhauera: „Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“ Ponúkame vám vybranú ukážku prác žiakov.

praktikantka Lenka Petyová

eTwinning medzinárodný projekt a jeho 1. online stretnutie

fotka3 fotka4 fotka2 – kópia fotka1 – kópia

V rámci medzinárodného projektu s názvom „ Your decisions make a difference“ sa 18. marca študenti tercie zúčastnili 1. online stretnutia s partnerskými školami vo Fínsku a Nemecku. Pripojených účastníkov bolo vyše 80.

Po úvodnom predstavení sa škôl a tímov, študenti pokračovali v dialógu v skupinkách, čo bola pre nich nová skúsenosť. Anglický jazyk v reálnej situácii. Projektové aktivity, ktorých témou je pocit spokojnosti (student´s well-being), sa budú realizovať do začiatku júna a to metódou CRAFT (Creative really advanced future thinkers) so zreteľom na rozvoj tímovej práce, kreativity, vodcovstva, komunikácie a podnikavosti, t. j. „soft skills“ pre 21. storočie. Aktivity sú dokumentované v chránenom e-priestore Twinspace.

Nové priateľstvá a práca na projekte nech je pre našich študentov obohatením.

V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company