This is default featured post 1 title

PRAJEME VÁM KRÁSNE PRÁZDNINY (1)

diplom

OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA – celoslovenské finále 2024

094b8094-0674-4716-be76-0f2e2cfe15d3 c3465c7f-2d81-4187-85e3-2ba710048461 5428bb87-fc0b-45d8-9916-f874564108b0 1ed193f4-da66-4974-b6e2-fa1583d9f94f

V priestoroch FEI STU BA a v Primaciálnom paláci sa stretlo 48 študentov, ktorí v dvoch kategóriách absolvovali test kritického myslenia a mediálnej gramotnosti zameraný na overovanie zdrojov informácií, interpretáciu grafov a odhaľovanie argumentačných chýb. Následne pred expertnou porotou predstavili svoje argumentačné reči. Naše gymnázium reprezentoval Peter Maruščák (sexta), ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil na 14.mieste. Gratulujeme!

20240605_142819 20240605_142933 1000010498 1000010539 1000010654 received_1040199440999723 received_793566392752277

Po minulotýždňovom úspešnom školskom kole sme sa v stredu 5. 6. 2024 zúčastnili krajského  finále školských projektov  Lab IT Creativity 3 na TUKE v  Košiciach.

Lab IT Creativity je projekt združenia Košice IT Valley, KSK, TUKE a Inovačného centra KK. Cieľom projektu je nadchnúť stredoškolákov pre IT, poskytnúť im užitočné praktické skúsenosti a prehĺbiť ich programátorské vedomosti.

V tomto školskom roku sme sa zapojili 2 projektmi, no do finále mohol postúpiť len jeden. V tvrdom boji 13 gymnázií nášho kraja sa napokon predstavili študenti III.B triedy: Veronika Kentošová, Denis Romančák, Peter Širotník a Dávid Tóth so svojím projektom – aplikáciou PREŤUKAJ SVOJ KRAJ. Našu školskú výpravu okrem riaditeľky školy PaedDr. Márie Kašaiovej a učiteľky Mgr. Alice Ostrožovičovej dopĺňali aj študenti druhého zaujímavého projektu – PC hry PREJDI GYMKO, Petra Jurasová, Ema Sentelíková, Daniel Kollár a Adam Giba, všetko žiaci zo sexty.

Aj keď po vyhlásení trošku sklamaní a po celodennom výjazde aj unavení sme si z Košíc odnášali pekné spomienky na chvíle, ktoré študenti obetovali vo svojom voľnom čase na získavanie nových zručností a rozširovanie svojich vedomostí.

Milí študenti, to, čo sa naučíte, Vám nikto nezoberie, a ak je to niečo naviac, tak je to len vo Váš prospech a napredovanie. Veľa síl a úspechov v ďalšom štúdiu Vám prajú všetci učitelia GYMTV.

Deň vyplnený aktivitami na pracoviskách Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

BeFunky-collage (2) BeFunky-collage (1) BeFunky-collage

V stredu 29. mája 2024 študenti 1.A navštívili pracoviská Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Naše kroky viedli do nemeckej sekcie Goetheho inštitútu, kde boli pre nás pripravené rôzne interaktívne aktivity v nemčine. Ďalej sme pokračovali do Amerického centra, kde sme sa bližšie ponorili do príbehu Little women od americkej autorky Louisy May Alcottovej. V interaktívnej prezentácii v angličtine nám boli predstavené hlavné hrdinky a nasledovala možnosť zasúťažiť si o malé ceny v rýchlom kvíze.

Posledná aktivita bol workshop s názvom What the future wants, kde skupinky využili svoju tvorivosť pri vytváraní plagátu ohľadom priaznivých a nepriaznivých dopadov sociálnych sietí a mobilných telefónov na ľudí okolo nás. Svoje nápady, myšlienky a postrehy sme si navzájom mali možnosť prezentovať a hlbšie sa nad touto témou zamyslieť. Táto exkurzia nám dala veľa podnetných zážitkov, ale aj možnosť zamyslieť sa nad problematikou internetu. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie.

Emma Jíleková a študenti 1.A

Erasmus+ a Visegrad Fund medzinárodné projekty

1 2

Cestuj a spoznávaj okolité krajiny prácou na medzinárodných projektoch

„Let´s go green“ a „Human rights matter“ .

V júni vycestuje 13 študentov do partnerskej školy v Poľskom mestečku Gryfice a v septembri budeme hostiť kamarátov na našej škole.

V budúcom školskom roku bude 14 študentov cestovať do Slovinska a 14 študentov do Poľska, aby sa mohli vzdelávať v „zelených témach“.  Vzdelávať sa budú aj učitelia – jeden v Taliansku a jeden v Českej republike.

Ak si chceš zlepšiť svoje mäkké zručnosti pre život, určite stojí za to participovať na týchto projektoch.

V4 Biology Excursions for Students 2024

image2 image3 image4 image5 image1 image0

Koncom apríla a v priebehu mája som mala príležitosť zúčastniť sa série biologických exkurzií v Českej republike, Maďarsku a Poľsku, ktoré usporiadala Prírodovedecká fakulta Karlovej Univerzity v Prahe a ich partnerské vysoké školy s podporou Visegrad Fund. Na každej z nich sa stretli tridsiati študenti, reprezentujúci každú z krajín Vyšehradskej štvorky.

V rámci prvej exkurzie sme navštívili okolie Lednických rybníkov, Pouzdraňskú step a České stredohoří s okolitými vrchmi Velemínu. S účasťou odborníkov z oblasti botaniky, zoológie a hlavne entomológie sme sa venovali rozmanitej prírode a osobitostiam českej krajiny.

Druhá exkurzia nás zaviedla do prírodných rezervácií okolia Szegedu v Maďarsku. Pri jazerách Csaj a Fehér sme pozorovali vtáky typické pre tieto oblasti, navštívili sme aj park národného dedičstva Ópusztaszer či pieskové oblasti pri obci Fülöpháza. Zaujímavosťou bolo odoberanie vzoriek vody z riek Tisa a Mureš a ich následné analyzovanie v laboratóriu, ako aj príprava preparátov a mikroskopické pozorovanie prierezu listov rozličných rastlín.

Na záverečnej, tretej exkurzii sme mali možnosť spoznávať krásy Slowinského národného parku pri brehu Baltického mora, Smołdziński Las či neskôr rozmanitú prírodu Mazurských jazier. Okrem terénnych aktivít sme sa zúčastnili prednášok z oblasti molekulárnej biológie proteínov a evolúcie génov či ohľadom činnosti pre pozorovanie a záznam aktivity vlkov a jeleňov Mazurského centra Urwitałt.

Boli to náročné tri týždne. Dali mi však zážitky a nové vedomosti, ktoré žiadna literatúra nevie poskytnúť.

Miriam Lešová, septima

November 10-15, 2025

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025 1. kolo

Pre zákonných zástupcov prijatých žiakov:

od 17.5.2024 do 22.5.2024 do 23:59 je  potrebné poslať potvrdenie o nastúpení buď:

  • v Edupage odkliknite zapísanie dieťaťa na GYMTV a vložte oskenované tlačivo,
  • informáciu pošlite mailom na cizmarova@gymtv.sk a priložte oskenované tlačivo,
  • prineste osobne na sekretariát školy.

SME OPÄŤ O KROK ZELENŠÍ!

2-kolo-gt_page-0001 98e037f9-c59b-4eb8-a72f-039edacdcf62 9be5b3ef-c993-4e96-a152-93c84032cf52

Sériu aktivít so zameraním na hospodárne nakladanie s odpadmi, v znamení ktorých sa niesol celý školský rok sme zavŕšili distribúciou zberných nádob na separovanie komunálneho odpadu v priestoroch školy. Zberné nádoby sme získali ako výhru z projektu YOUNG 4 CLIMATE.Teší nás, že prispejeme svojou troškou k čistejšej, krajšej a zelenšej budúcnosti

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company