This is default featured post 1 title

Návšteva Krakova, Wieliczky, Osvienčimu a Brezinky_apríl 2024

10 14 18 21 22 33 42 44 58

 1. - 9. apríl 2024 – exkurzia do Poľska pre žiakov

Po vynútenej covidovej prestávke 42 študentov 3. a 4. ročníka a pedagogický dozor nasadli v ozaj skorých ranných hodinách pondelok 8. apríla 2024  do autobusu a vybrali sa smerom na sever Slovenska, cez Javorinu do Krakova. Hraničný prechod cez Tatry bol pohľadmi na zasnežené kopce a dolu púpavami zakvitnuté lúky priam námetom pre umelca. Okolo siedmej sme mali za sebou rýchle občerstvenie pri Poprade a pred sebou 2 hodiny jazdy autobusom. Naša prvá zastávka bola Wieliczka. Táto baňa na kamennú soľ patrí medzi najstaršie na svete, ťažba tu prebieha od 13. storočia. Dnes je turistickou atrakciou, kde môžeme obdivovať soľné galérie, soľných škriatkov, soľné pomníky významným dejateľom poľskej histórie. Soľná krása v spojení s ľudskou rukou a umom vytvorila nádheru, akou je kaplnka, kde prebiehajú omše i svadby. V soľnom vodnom kráľovstve hra svetla a hudobný sprievod Chopinovej sonáty znásobili soľnú nádheru.

Krakov nás privítal slnkom a takmer letnými teplotami. Neodmysliteľný rozchod žiakov a potulky po obrovskom námestí so svetoznámou tržnicou Sukiennice  a priľahlých  starých uličkách kráľovského mesta boli príjemným spestrením popoludnia.

Ubytovaní sme boli vo vysokoškolskom internáte, dobrá ochutnávka života pre terajších i budúcich maturantov. Po dobrej večeri ešte pred západom slnka nasledovala vyše 20-minútová  jazda električkou a zrýchlený pohľad na mesto Krakov a jeho premeny v čase. Staré sa spojilo  s modernými obytnými domami a doplnilo množstvom kaviarničiek, kde takto v podvečer priamo pod bytmi sedeli a debatovali Krakovčania. Zastavili sme sa v bývalej židovskej štvrti Kazimierz i na námestí, kde boli v čase nacizmu zhromažďovaní židovskí obyvatelia Krakova a odtiaľ deportovaní do Osvienčima. Dnes je to pietne miesto. Horiace sviečky pod nainštalovanými stoličkami nesú svoje etické posolstvo.

Druhý deň, po chutných a výdatných raňajkách a dobrej káve, sme pešo prešli na Wawelské návršie. Náš sprievodca podal výklad o legende spojenej s Dračou dierou. Katedrála sv. Václava a sv. Stanislava nám poskytla krásu, bohatú históriu a príjemný chládok. Celé nádvorie Kráľovského zámku bolo zaliate slnkom a prechádzajúcimi sa ľuďmi. Dýcha históriou v spojení s dobou, kedy bol Krakov hlavným mestom Poľska.

Po vyše hodinovej ceste autobusom sme sa ocitli na obrovskom modernom parkovisku mestečka Osvienčim. V čase druhej svetovej vojny premenované na Auschwitz. Miesto, kam viedli koľajnice z celej Európy – do koncentračného a vyhladzovacieho tábora. Interesantný dva a pol hodinový výklad spojený s prehliadkou toho, čo prinieslo ľuďom toľko utrpenia, ponižovania, hrôzy, smrti. Obrovský priestor v neďalekej Brezinke – Birkenau nikoho nenechá na pochybách, že holokaust bol reálny a faktický.

Cesta domov ubehla rýchlo, naplnili sme autobus zborovým spevom, i školskú hymnu sme si zaspievali. Pridalo sa občerstvenie (jasné McDonalds) a s pribúdajúcou tmou prišlo i ľahké zadriemanie. Takmer pred polnocou sme dorazili šťastne domov.

Ďakujeme všetkým, ktorí aktívne či pasívne prispeli k realizácii tejto zaujímavej exkurzii.

Prvé stretnutie prípravného kurzu na PS

Rozvoj digitálnych kompetencií na GYMTV

1 2 3 4

Získavať informácie a učiť sa dá aj mimo školy. A tak v stredu 27. marca 2024 sa skupina študentov nášho gymnázia zúčastnila workshopu v Košiciach.

V rámci projektu Lab IT Creativity vo Vedeckom univerzitnom parku TECHNICOM získavali praktické skúsenosti priamo od konateľa spoločnosti bart.sk p. Mareka Bártu prednáškou na tému „Ako začať s tvorbou webových aplikácií“.

Neskôr sa presunuli na TUKE FEI, kde na Katedre počítačov a informatiky mali vedúcim katedry p. Prof. Jaroslavom Porubänom predstavené „Otvorené laboratórium“ pre študentov. Zoznámili sa s ich virtuálnou asistentkou menom OLA. A zážitkom pre nich bolo aj povoziť sa na historickom výťahu paternoster.

picture1 picture2 picture5 picture8 picture10

V stredu, 20.3.2024 sa konal  58. ročník BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY, krajské kolo, kategória A (tretí a štvrtý ročník) a vo štvrtok, 21.3. 2024 kategória B ( 1. a 2. ročník). Súťaž prebiehala v botanickej záhrade (Pr. F. UPJŠ) v Košiciach. Zúčastnili sa jej študenti gymnázií Košického kraja, ktorí sa predtým zúčastnili na školských kolách organizovaných príslušným gymnáziom. Z každej školy postupovali na KK dvaja najúspešnejší študenti.  Na KK kat. A súťažilo 25 študentov, v kat. B 29 študentov.  Krajské kolo, podobne ako školské kolo pozostávalo z praktickej a teoretickej časti . Praktická časť pozostávala z dvoch úloh a teoretická časť bola vo forme vedomostného testu. Štyria naši študenti uspeli v tvrdom boji s najlepšími študentmi z kraja. A dosiahli tieto výsledky:

Kategória A:

 1. Lujza Suchá, IV.B                  16. m.
 2. Oliver Schnelly, III. B            6. m.

Kategória B:

 1. Michaela Repovská, II. A      9. m.
 2. Peter Tóth, II. A                    18. m.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme  a veríme, že to bola pre nich cenná skúsenosť. Okrem štvrtákov majú šance byť úspešnejší v nasledujúcich školských rokoch.

Na celoštátne kolo síce nepostupujú, ale už aj samotná účasť  na tejto náročnej súťaži je veľkým úspechom.

RNDr. Ján Treľo

KOMUN 2024 – modelové zasadnutie OSN v Košiciach

1711398846662 1711398846697 1711398846722 1711398846785 1711398846806 1711398846835 1711399146493 1711399146509 1711399146523 1711399146574 1711399146593 1711399146612

Byť delegátom na modelovom zasadnutí Organizácie spojených národov KOMUN 2024 bola pre mňa excelentná skúsenosť. Dostal som príležitosť zúčastniť sa ho počas troch dní (22. 3. – 24. 3. 2024) v Košiciach. Toto modelové zasadnutie sa konalo na pôde Technickej univerzity a komunikačným jazykom bola počas celého trvania angličtina.

Koncept MUN je podujatie, kde delegáti (stredoškolskí študenti), ktorí zastupujú vybrané krajiny, simulujú reálne zasadnutia OSN. Tieto podujatia sú medzinárodné a ich výsledky akceptované aj OSN.

Na úvod zasadnutia sa nám na diaľku prihovoril aj p. António Gutteres, ktorý je v úrade ako 9. generálny tajomník OSN.

Ako reprezentant nášho gymnázia som bol delegátom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v bezpečnostnej rade. Bezpečnostná rada je najťažšia zo všetkých rád modelovej OSN, pretože je hodnotená na úrovni expert. Mohol som tak využiť svoje znalosti angličtiny, dejepisu a občianskej náuky, ale predovšetkým svoje osobitné vedomosti zo svetového diania a politiky. Počas tretieho dňa zasadnutia som sa podieľal na vytváraní rezolúcie na tému „Stabilizovanie afrických post-koloniálnych krajín, ktoré boli destabilizované po druhej svetovej vojne“. Rokovania boli dlhé a náročné, ale aj napriek tomu, že som bol na takejto konferencii prvýkrát, podarilo sa mi presadiť záujmy Spojeného kráľovstva, krajiny, ktorej som bol delegátom. Po skončení konferencie a predstavení rezolúcie som bol ocenený ako druhý najlepší delegát bezpečnostnej rady. Skúsenosti a zručnosti, ktoré som nadobudol počas týchto troch dní, budú pre mňa veľmi cenné v dnešnej rýchlo sa meniacej a vyvíjajúcej spoločnosti.

Azda aj preto platí príslovie, ktoré sme predniesli na konci konferencie: „United we stand, divided we fall.”

Túto skúsenosť vrelo odporúčam všetkým spolužiakom, ktorí sa zaujímajú o dianie v spoločnosti a chcú si zdokonaliť komunikáciu v anglickom jazyku.

Oliver Schnelly, III.B

e4c60b9c-c38d-48ae-b185-b25682e11cce 36810e13-bfaa-43bc-98bf-311b9f46a69b 80888d8d-9d13-4eee-a979-9081421c793e b993a2ac-c036-4509-9931-43ea0543b354 9d70b129-f4ba-4cae-be40-8dc09790ec5c

22.marca sme si v rámci Svetového dňa vody pripomenuli dôležitosť a spôsoby ochrany vody. Žiaci sexty a druhého ročníka absovovali exkurziu v ČOV Trebišov.

Ako sme sa za jeden deň zvládli Bratislavu

431195623_779964430283783_7538790120909375789_n IMG_9071 IMG_9089 IMG_9155 IMG_9172

14- 16. 3. 2024 absolvovalo 24 študentov 3. ročníka našej školy a dvaja pedagógovia exkurziu do Bratislavy. Prvým cieľom bola dohodnutá návšteva NBS (Národná banka Slovenska). Už prijatie vo vstupnej hale bolo jasné, že sme očakávaní. Po preukázaní totožnosti všetkých sme si to namierili sprevádzaní pridelenou ochrankou k riaditeľovi odboru kancelárie guvernéra NBS Jánovi Ondovi, ktorý je absolventom našej školy, maturoval v roku 1983. Milým prekvapením bolo krátke stretnutie s guvernérom NBS Petrom Kažimírom, ktorý nám venoval pár chvíľ, položil pár otázok a jeho fotograf urobil pár profesionálnych fotiek.

Ing. Ján Onda  nám venoval 2 hodiny. Odpovedal na študentské otázky spojené s činnosťou NBS, , bližšie o svojich pracovných povinnostiach aj o spôsobe voľby a funkcii guvernéra NBS. Krátko priblížil svoj životný príbeh a dosiahnutú kariéru spojenú s NBS. Rozhovor bol pre všetkých zúčastnených veľmi zaujímavý, motivačný a inšpiratívny. Zdôraznil význam vstupu do eurozóny pre ekonomiku Slovenska. V neformálnom živom rozhovore sa zameral na  ciele a  plány študentov pri voľbe ďalšieho štúdia a povolania. Zakukli sme do zasadačky, kde prebiehala porada významných medzinárodných ekonómov. Aby sme si vychutnali panoramatický pohľad na naše hlavné mesto, vyviezli sme sa rýchlovýťahmi na 30. poschodie výškovej budovy NBS, jednej z najmodernejších budov na Slovensku. Bol to pozoruhodný zážitok. Následne  trochu živej zelene a výtvarnej krásy v oddychovom átriu národnej banky. Ešte malá obrazová galéria, aj takto podporuje NBS mladých umelcov.  Všetko to spoločne vytvorilo naozaj neopakovateľnú atmosféru.

V popoludňajších hodinách exkurzia pokračovala vo výrobnom závode automobilky Volkswagen, kde sme zažili najprv cestovanie MHD, cesta trvala 38 minút. Aj tu sme mali dohodnuté stretnutie. Naše sprievodkyne  nás  zoznámili s  inovatívnymi technológiami pri výrobe automobilov. Mali  sme možnosť vidieť automatické linky,  prácu robotov v lisovni, kde za pár minút na začiatku vstúpil vyrovnaný plech a vyšla zlisovaná a vytvarovaná predná kapota. Prechádzajúc po vyznačenej dráhe sme sledovali  pracovníkov závodu pri  montáži podvozkov. Zaujímavá bola premyslená logistika pri zásobovaní výrobných liniek a pri výmene dvoch pracovných smien v závode, kde pracuje cca 12 000 zamestnancov.

Podvečer sme sa prešli  historickým centrom Bratislavy, popod Michalskú bránu, popri historickej budove SND, smerom k Bratislavskému hradu a samozrejme vyhliadke pri Národnej rade SR, ďalej Hodžovo námestie a Prezidentský palác, Námestie Slobody, Most SNP a ďalšie významné objekty hlavného mesta SR. A chutné občerstvenie v OC Nivy i nejaké tie suveníry. Jedna noc v štýlových apartmánoch a  jedna na lehátkach v  rýchliku. Spoločné raňajky s gastronomickým zážitkom v Bratislave a  ďalšie raňajky už doma.

Rýchle, ale príjemne prežité cestovanie. Veríme, že pre všetkých zúčastnených bola exkurzia príjemným zážitkom aj zdrojom nových poznatkov a  nových zručností.

11 22 33 44

Aj tohto roku sa naša škola zapojila do obľúbenej čitateľskej súťaže Vráťme knihy do škôl. Zaujímavé príbehy z histórie, ďalekých krajín, vymyslených svetov, ale aj zo súčasnosti sme pretransformovali do svojich príspevkov, v ktorých sme objasnili, prečo nás kniha zaujala a aký odkaz si z prečítaného diela  odnesieme.

Súťaže Expert Geniality Show, celoslovenskej vedomostnej súťaže

DSC_0453 DSC_0456 DSC_0461 DSC_0463 DSC_0465 DSC_0467 DSC_0469

Súťaže Expert Geniality Show, celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, a osemročných gymnázií a žiakov stredných škôl, sa v školskom roku 2023/2024 sa zúčastnilo 17 žiakov našej školy.

Súťažilo sa vo viacerých kategóriách.

Žiaci si vyberali dve spomedzi šiestich ponúknutých tém:

 • Od Dunaja k Tatrám – Slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci
 • Mozgolamy – logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie
 • Svetobežník – fyzická geografia, humánna geografia
 • Tajomstvá prírody – biológia, fyzika, astronómia, chémia
 • Do you speak English? – čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie
 • Góly, body, sekundy – história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava

Medzi najúspešnejších našich žiakov patria žiaci, ktorí:

dostali titul TOP EXPERT (t. j. patrili medzi 100 najlepších v celkovom poradí)

 • Erika Poľáková (Sexta)
 • Alex Varguška (1. A)
 • Peter Maruščák (Sexta)dostali titulEXPERT na tému ( t. j.  umiestnili sa v štvrtine najlepších v tematickom rebríčku)
 • Alex Varguška, (Kvinta), Diplom za tému Svetobežník
 • Peter Maruščák (Sexta), Diplom za tému Do you speak English?
 • Marcel  Chimaľ (Kvinta), Diplom za tému Do you speak English?

Ďakujeme všetkým za účasť v súťaži a najlepším blahoželáme k pekným výsledkom.

DSC_0626 DSC_0631 DSC_0634 DSC_0643 DSC_0646 DSC_0650

Študenti 1. A strávili  zábavných 5 dní zdokonaľovaním si zručnosť rozprávania s anglicky hovoriacimi lektormi.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company