This is default featured post 1 title

Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany, šírením informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín a regiónov, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

XVI. ročník tohto populárneho celoeurópskeho podujatia sa odohral netradične – vo virtuálnej podobe. Virtuálne výstavy, komentované audio čí video prehliadky, prednášky, inštruktážne videá, kurátorské sprievody a kvízy mohli žiaci sledovať s rodinou alebo len tak osamote v pyžame.

Tu je pár postrehov tých, ktorí sobotné popoludnie „strávili“ v múzeu a galérii:

„Bol to veľmi pekný a poučný zážitok. Bolo veľmi zaujímavé mať možnosť vidieť fungovanie múzeí rovno z postele, v pyžame cez počítač.“

„Z Archeologického múzea ma najviac zaujali nálezy z doby kamennej a Antiky. Ďalej nádoby kanopy na uskladnenie orgánov. Celkom zaujímavá bola aj história Románskeho oblúka a kamenné nápisy.“

„Najviac ma zaujal portál Slovakiana – Kultúrne dedičstvo Slovenska, ktorý sprístupňuje výsledky digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska verejnosti. Dozvedela som sa, že je tam viac ako 110 000 digitálnych objektov a môžem si ako návštevník vytvárať vlastné zbierky, diskutovať s verejnosťou, zdieľať obsah, ale aj podávať návrhy na digitalizáciu.“

babkove_divadlomuzeum

 vp1

vp2vp3

 Aj v týchto ťažkých časoch sme sa spojili a podporili dobrú vec.

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2020.

received_281996589890529 received_457159791932270 received_664297697607845

received_682045022682617 received_777389393117165received_1293586751006392

Príhovor ku Dňu študentstva

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti,!

17. november je významným historickým medzníkom v novodobej histórii Slovenskej republiky. O význame a dôvodoch tohto sviatku počúvate v masmédiách. Pripomíname si nielen Deň boja za slobodu a demokraciu, ale tento deň je od roku 1941 aj Medzinárodným dňom študentstva. Je potrebné, aby ste si uvedomili dôležitosť princípov demokracie a slobody a svojím prístupom k vzdelaniu šírili mier, lásku a spravodlivosť, a že dýchanie slobody v dejinách, v prítomnosti ani budúcnosti nesmie byť nikdy brané ako samozrejmosť.

Prijímanie prvákov alebo „imatrikulácia “, ako ju nazývajú žiaci, sa stalo dlhoročnou tradíciou a súčasťou študentského života na našej škole práve v tomto období. Každoročne sa ňu tešia tak prváci, ako aj žiaci vyšších ročníkov, ktorí túto slávnostnú udalosť pre žiakov prvých ročníkov pripravujú.

Súčasná epidemiologická situácia na Slovensku naďalej pretrváva a neumožňuje nám túto aktivitu zatiaľ uskutočniť v duchu našich tradícií. Vaši starší spolužiaci na Vás nezabudli a netradičným spôsobom Vás prijali do rodiny našich gymnazistov.

Verím, že sa v krátkom čase všetci stretneme na škole. Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste zodpovedne pristupovali k online výučbe, ktorá je náročná pre učiteľov, žiakov a rodičov a veľmi si vážim prácu všetkých pedagógov a študentov v tejto zložitej dobe.

Spolu to zvládneme!

  PaedDr. Mária Kašaiová

                                                                               riaditeľka školy

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním ” Spoločná voľba “

Usmernenie MSVVaS SR –  1.11.2020

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyhlásenie zamestnanca

Vyhláška ÚVZ SR č.16-2020 vestník čiastka 12-2020

Erasmus Days v tercii.

IMG_20201016_080642_1 IMG_20201016_080751_1 IMG_20201016_080920 IMG_20201016_081137_BURST2 IMG_20201016_081257_1

Erasmus Days je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+, ktorý umožňuje študentom a učiteľom vzdelávať sa neformálne a zdieľať príklady dobrej praxe v celej Európe, dokonca aj mimo nej.

Slovensko sa zapája do Erasmus Days (15. -17.10.) druhýkrát a aj na našej škole sme sa so študentmi tercie rozprávali o možnostiach, ktoré ponúka tento program. To, čo sa študenti dozvedeli, si overili v Erasmus+ Kvíze.

PhDr. V. Žajáková

Skús si tento Kvíz aj ty.

dokument o mládežníckych výmenách

Girls Day 8. 10. 2020

2 3. 4 5 7 8

Už po siedmykrát sa konalo unikátne celodenné podujatie Girl’s Day pre slovenské stredoškoláčky, počas ktorého môžu dievčatá nahliadnuť do pracovného sveta slovenských IT firiem, spoločností aj univerzít a vyskúšať si zaujímavé workshopy, prednášky alebo prácu s virtuálnou realitou.

Aj my študentky Gymnázia, Komenského 32 v Trebišove – Laura Popaďáková (IV. A), Daniela Mannová, Alžbeta Andrejková, Simona Zatková, Viktória Janoková (všetky zo septimy) sme sa aktívne zúčastnili workshopu, ktorý organizovala IT firma Global Logic.

Táto firma si pre nás pripravila prezentáciu o pozíciách v IT sektore, po ktorej nasledovala aj praktická aktivita. Počas tejto časti workshopu sme pracovali v skupinách a našou úlohou bolo vžiť sa do pozície Product Owners. Taktiež sme navzájom diskutovali o aplikáciách YouTube, Instagram a Facebook. V závere online stretnutia porozprávali naše lektorky v krátkosti svoje životné príbehy o tom, ako sa dostali k práci v IT firme.

Celá akcia prebiehala kvôli mimoriadnym okolnostiam súvisiacim s koronavírusom pomocou aplikácie Zoom. Odporúčame každému dievčaťu, ktoré sa zaujíma o IT svet, aby sa na podobnej aktivite zúčastnilo. My sa už teraz tešíme na ďalší ročník.

  Účastníčky workshopu

Vyhodnotenie matematickej súťaže Klokan 2019/2020

6_ 5_studenti 4 3 1

V minulom školskom roku sa po prechode na dištančné štúdium zmenil aj spôsob realizácie mnohých súťaží, medzi ktoré patrí aj matematická súťaž Klokan. Súťaž prebiehala taktiež dištančnou formou v  presne stanovenom čase. Sme radi, že sa do tejto súťaže zapojili aj žiaci nižších ročníkov nášho gymnázia.

 Vyhodnotenie súťaže, odovzdávanie diplomov a vecných cien prebiehalo až v tomto školskom roku.  Diplomy odovzdala súťažiacim riaditeľka školy PaedDr. Mária Kašaiová spolu so školským koordinátorom súťaže. Blahoželáme všetkým zapojeným riešiteľom: Miriam Lešovej (kvarta), Dominikovi Došovi, Miroslavovi Zavadiakovi, Dávidovi Mislaiovi, Marcelovi Chimaľovi, Kristíne Ondovčíkovej (všetci zo sekundy) a hlavne Eliške Zbojovskej (sekunda) a Danielovi Tóthovi (tercia), ktorí sa umiestnili medzi 10% najúspešnejších riešiteľov vo svojej kategórii na Slovensku.

Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme všetkým veľa úspechov a radosti v ďalších súťažiach.

Mgr. Róbert Janok

Európsky deň jazykov

IMG_20200925_130352_4

Európsky deň jazykov, ktorého zmyslom je upovedomiť študentov na význam štúdia cudzích jazykov s dôrazom na ich rôznorodosť,  sa na našej škole tento rok slávil rôznymi aktivitami 25.9. Jednou z nich boli rôzne kvízy cez Kahoot, piesne, zaujímavé informácie či hádanky schované do QR kódov, ktoré vytvorili samotní žiaci. Tie boli umiestnené na chodbách školy a oni podľa vlastného záujmu kódy skenovali,  s použitím mobilov či tabletov, a zisťovali či rozumejú čo to po poľsky, rusky, nemecky, španielsky, islandsky či v posunkovej reči. Študenti , ale aj učitelia si môžu aktivity užívať ešte ďalší týždeň, pretože QR kódy zostávajú ešte na chodbách školy.

V. Žajáková

Jazyková škola  2020/2021

V školskom roku 2020/21 ponúka Jazyková škola pri Gymnáziu v Trebišove štúdium cudzích jazykov v nasledujúcich skupinách :

Kurz Označenie kurzu v prihláške : Jazyková úroveň podľa SERR Počet hodín týždenne
Anglický jazyk – 2. roč.

konverzačný

2ANJ – konv. A2 2
Anglický jazyk – 2. roč. 2ANJ A2 4
Anglický jazyk – 3.roč. 3ANJ B1 4
Anglický jazyk – 5. roč.

(príprava na maturitu )

5ANJ B2 4
Slovenský jazyk pre cudzincov – 1. roč. 1SLJ A1 4

Do Jazykovej školy sa môžu prihlásiť aj žiaci z iných základných a stredných  škôl v okrese Trebišov ako aj dospelí. Pri zaraďovaní do skupín rozhoduje stupeň ovládania  jazyka.

Všetci záujemcovia sú vítaní.

Netradičná rozlúčka s absolventmi 2019/2020

príhovor riaditeľky školy

 

 4.A 

4.B

 

oktáva

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company