This is default featured post 1 title

Chemická cesta

Študenti gymnázia sa spolu so svojimi pedagógmi Mgr. Michaela Krivá, RNDr. Erika Macejková, RNDr. Dagmar Ružinská zúčastnili v dňoch 20. 3. – 21. 3 . 2023 exkurzie v štyroch závodoch rôzneho zamerania na Slovenku.

Vo firme Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o. sa študenti mohli stretnúť s výrobou foriem a nástrojov, ktoré sú potrebné na zhotovenie odliatkov a komponentov do práčok. Získali nielen nové poznatky, ale zároveň si prehĺbili svoje doterajšie vedomosti z oblasti spracovania kovov, povrchovej úpravy a technológie obrábania strojov. V rámci exkurzie moli možnosť prejsť testovacím centrom spoločnosti a všetci úspešne získali certifikáty.

V poobedňajších hodinách sme sa presunuli do Svitu, kde sme absolvovali exkurziu spoločnosti Chemosvit Folie, s.r.o. konkrétne vo výrobnom závode, kde sme sa mohli stretnúť s procesom výroby fólie. Reálne prostredie výroby polyetylénových fólií z plastového granulátu vyfukovaním, rôzne spôsoby tlače – flexotlač, hĺbkotlač, ofset, kašírovanie, príprava FTL a HTL. Študentov návšteva veľmi zaujala a odmenou im bolo vidieť hotové obalové fólie, s ktorými sa stretávajú bežne v obchodoch ( keksíky, chipsy, oriešky, cukríky , … ). Druhá skupina študentov navštívila CHemosvit Fibrochem, s.r.o. , kde na vlastné oči videli certifikovanú výrobu polypropylénových vláken. Produkty tejto výroby sa využívajú pre textilný, automobilový a nábytkársky priemysel.

Večer sme si pre nich pripravili výbornú večeru v zrubovej drevenici s koláčikom na záver a troška kultúrneho zážitku v podobe oskarového filmu. Vynikajúci Branden Fraser s neskutočným make-upom v úlohe obézneho učiteľa angličtiny vo film Veľryba.

Druhý deň nás čakala exkurzia v spoločnosti Mondi SCP. Firma je najväčším spracovateľom dreva a najväčším výrobcom buničiny a papiera na Slovensku. Prehliadka bola zaujímavá a poučná, prinútila nás zamyslieť sa nad tým, koľko práce je potrebnej už len na to, aby sme si mohli v škole všetko zapísať do zošita. Celou továrňou nás sprevádzali ostrieľaní sprievodcovia. Z ich výkladu sme sa dozvedeli všetko potrebné o výrobe a na vlastné oči sme videli celý proces – od drvenia dreva až po odnesenie hotového papiera do skladu.

V pivovare Urpiner sme mali jedinečnú možnosť spoznať celý proces výroby výnimočného, živého piva. Nahliadli sme do zákulisia, kde sa pivo varí ešte klasickými technológiami z tých najkvalitnejších surovín a pod dohľadom najlepších pivovarníckych majstrov.

Ďakujem študentom za prejavený záujem nielen o exkurziu ale aj pri prehliadkach na jednotlivých úsekoch v spoločnostiach, maximálnu disciplínu. :-D V neposlednom rade ďakujem aj kolegyniam za podporu a trpezlivosť.

Verím, že o rok sa stretneme na novom chemickom dobrodružstve.

Mgr. Michaela Krivá

BIO olympiáda

20230322_111852 20230322_111957 20230322_112431  20230322_11271420230322_120242 – kópia

Že je biológia nielen náročná, ale aj zaujímavá, dokázali naši študenti, ktorí sa rozhodli pre biologickú olympiádu prakticko-teoretická časť. Po úspešnom absolvovaní školského kola ešte vo februári postúpili na krajské kolo. KK kat. A prebiehalo v stredu 22.3.2023 a kat. B vo štvrtok 23.3. 3. 2023. Obe kolá prebiehali v botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Najprv napísali test a po tom zrealizovali praktické cvičenia. Bola to súťaž veľmi náročná, ale bola to ďalšia skúsenosť, ktorá im pomôže pri ich ďalšom smerovaní a vzbudila záujem o túto fascinujúcu a dôležitú prírodnú vedu. Veď bez nej by nebola ani medicína, farmácia, poľnohospodárstvo, potravinársky a iný priemysel, vedecké a učiteľské odbory.  Poznať prírodu a vlastné telo je prirodzené, ba priam nevyhnutné a to nielen pre tých, ktorí budú ďalej študovať biologické odbory. Ekológia a environmentalistika sú záležitosťou každého z nás. A bez genetiky to dnes už ani nejde. Ktosi nazval 21. storočie storočím molekulárnej biológie. Naši študenti obstáli v silnej konkurencii a určite našu školu nezahanbili. Ešte raz im srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Kategória A (3. a 4. ročník), pripravoval RNDr. Ján Treľo

Sofia Gazdičová, IV.B – 7. miesto

Gabriela Švandová, IV. B – 6. miesto

Kategória B ( 1. a 2. ročník), pripravovala RNDr. Dagmar Ružinská

Damián Korbuľák, II. B – 21. miesto

Oliver Schnelly, II.B. – 8. miesto

 RNDr. Ján Treľo

Svetový deň vody

Expert Geniality Show

diplom diplom diplom diplom diplom diplom diplom

Aj v tomto školskom roku sa niekoľko žiakov (Kvinty a Sexty) zúčastnilo Celoslovenskej  vedomostnej súťaže
Expert Geniality Show, pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom, ktorí získali veľký diplom za tému (t. j. umiestnili sa v prvej štvrtine) alebo diplom pre TOP experta (Peter Maruščák, umiestnil sa v celkovom poradí v prvej štvrtine, 90. miesto z 1011) blahoželáme.

Prezentácia projektových prác študentov 2. ročníka a sexty

Beg-1 Begi-2 Begi-3 Begi-4 Begi-5 Begi-6 Begi-7 Begi-8 LeJa1 LeJa2 LeJa3 LeJa4 Leja5 Leja6 Leja7 Leja8 RJ-1 RJ-2 RJ-3 RJ-4 RJ-5 RJ-6 RJ-7 RJ-8

V stredu 1. 3. 2023 sa na našej škole uskutočnili prezentácie prác 24 projektových tímov zložených zo študentov 2. ročníka a sexty. Prácou na projekte sa študenti snažili vyriešiť nejaký problém svojej komunity a rozvíjali si pritom mäkké zručnosti potrebné pre 21. storočie. Pri získavaní informácií využívali kritické myslenie, tvorili, spolupracovali a následne prezentovali výsledok svojej práce pred spolužiakmi, učiteľmi a niektorými rodičmi.

PhDr. V. Žajáková

Vieme si nájsť čas aj na hru a zábav

escaperoom escaperoom escaperoom escaperoom escaperoom escaperoom escaperoom

Študenti SEXTY pripravili pre svojich spolužiakov v priestoroch školy  taktickú hru ESCAPE ROOM.

Súťažili družstvá 4.B triedy. V druhej etape sme privítali DEVIATAKOV  z okolitých základných škôl s ktorými si zmerali sily naši KVARŤANIA.

Vravou a smiechom sme zaplnili nejedno zákutie našej školy a vo väčšine skupín sme do 60 minút vyriešili aj tajničku.

Za organizáciu patrí veľké ďakujem triede SEXTA, pripojili sa aj KVINTA a KVATRA.

Verte či nie, chémia je úžasná veda. Môžeme to spolu zažiť už čoskoro. Pozývame Ťa na chemickú cestu …

Cestou-necestou-1

prípravné kurzy na prijímacie pohovory z MAT a SJL

Finančná gramotnosť zaujímavo – teda na exkurzii

V dňoch 5. a 6. februára 2023 sme sa devätnásti študenti nášho gymnázia zúčastnili exkurzie v Bratislave, kde sme mali naplánovaných niekoľko aktivít.

Naša exkurzia sa začala na železničnej stanici v Trebišove, odkiaľ sme cestovali až do Bratislavy. Po dlhej ceste vlakom sme si mohli konečne obzrieť naše hlavného mesto zblízka.

Hlavým cieľom bola svetová výstava Cosmos Discovery v Inchebe. Cestou sme videli budovu rozhlasu RTVS, Národnú banku Slovenska, budovu Národnej rady Slovenskej republiky. Zastavili sme aj pri Bratislavskom hrade, z ktorého sme sa presunuli ku Katedrále sv. Martina. Cez most SNP sme sa dostali až k Inchebe, kde sme si obzreli výstavu kozmonautiky. Zažili sme aj prechádzku po večernej Bratislave, ktorú sme zakončili na Nivách. Tam nás upútala nová autobusová stanica.

Na ďalší deň sme boli v Národnej banke Slovenska, v ktorej sme mali aj prednášku s názvom „Výstava Od slovenskej koruny k euru“. Naučili sme sa rozpoznať falzifikát od pravej bankovky, tiež sme si mohli vyraziť vlastné pamätné mince.

Druhá časť vzdelávania bola zameraná na finančnú gramotnosť, úlohy komerčných bánk, centrálnej banky, sporenie, investovanie a  základné pravidlá vedúce k dosiahnutiu  minimálne vyrovnaného finančného rodinného rozpočtu.

Po ceste k Michalskej bráne sme navštívili Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity, kde nás  samotný  pán dekan Dr. h. c. Prof. Ing. Ľubomír Šoos, PhD. osobne previedol univerzitou a ukázal nám aj ich laboratóriá.

Nakoniec sme videli Slovenské národné divadlo a námestie SNP, z ktorého sme sa presunuli na hlavnú stanicu.

Poďakovanie za výbornú exkurziu patrí pánovi profesorovi Janokovi a pani profesorke Lešovej.

Ema Bizubová, III. B

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Andal - oceňovanie Bogdányi - ocenenie Mesárošová - oceňovanie spoločná fotka pri oceňovaní Anďal - diplom Chimaľ - prvé miesto

Študenti našej školy sa 19. januára zúčastnili 33. ročníka okresného kola olympiády v anglickom jazyku a obsadili popredné miesta.

Kategória 1B – Marcel Chimaľ, kvarta – 1.  miesto

Kategória 2A – Peter Anďal, kvinta – 1. miesto

Kategória 2B – Natália Bogdányiová, 4A – 2. miesto

Kategória 2C2 – Mirka Mesárošová, septima – 2. miesto

Všetkých študentom blahoželáme, tešíme sa z ich umiestnenia a postupujúcim z prvého miesta želáme veľa úspechov na krajskom kole.

                                                                                                                                                  PhDr. V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company