Vedenia

Riaditelia Gymnázia v Trebišove

Emanuel Harman 1949 – 1951
Mikuláš Gallay 1951 – 1980
Juraj Sobek 1980 – 1985
PhDr. Ján Bodnár 1985 – 1991
Mgr. Karol Grega 1991 – 1999
RNDr. Miroslav Repovský 1999 – 2009
Mgr. Mária Kašaiová 2009 -

Zástupcovia Gymnázia v Trebišove

Zuzana Pillárová 1953 – 1955
Michal Hovanec 1955 – 1967
Juraj Fačko 1955 – 1967
PhDr. Ján Velikanič, CSc 1967 – 1987
Mgr. Karol Grega 1987 – 1991
1999 – 2004
RNDr. Miroslav Repovský 1991 – 1999
Mgr. Mária Kašaiová 1991 – 2009
PhDr. Jana Serbinová 2004 – 2005
PhDr. Jana Nováková 2005 -
Mgr. Anna Sokolová 2009 -
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company