Rada školy

Štatút Rady školy

Meno a priezvisko Zastupuje
Ing. Róbert Puci KSK
Mgr. Andrea Gajdošová KSK
PhDr. Marek Čižmár KSK
Ing. Miroslava Beňová KSK
RNDr. Dagmar Ružinská pedagogických zamestnancov
Mgr. Dušana Čižmárová pedagogických zamestnancov
Anna Fiterová nepedagogických zamestnancov
Ing. Martin Bizub rodičov
Ing. Erich Janok rodičov
Mgr. Roman Ostrožovič rodičov
Marína Ružinská študentov

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company