Rada školy

Štatút Rady školy

Meno a priezvisko

 Zastupuje

Ing. Miroslava Beňová Zástupca zriaďovateľa – Odbor školstva ÚKSK
PhDr. Marek Čižmár Poslanec zastupiteľstva KSK
Gejza Sačko Poslanec zastupiteľstva KSK
Mgr. Zuzana Vasiláková odbor školstva
RNDr. Dagmar Ružinská Predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov
RNDr. Miriam Lešová Zástupca za pedagogických zamestnancov
Anna Fiterová Zástupca za nepedagogických zamestnancov
Bc. Marianna Majcherová Zástupca za rodičov
Ing. Martin Bizub Zástupca za rodičov
Ing. Erich Janok Zástupca za rodičov
Rebeka Košková Zástupca za študentov – predseda  školského parlamentu

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company