Školský psychológ

Mgr. Marieta Telepovská – školská psychologička

Konzultácie:

Pondelok: 10:00 – 14:00

Utorok: 10:00 – 14:00

Streda: 10:00 – 14:00

Štvrtok: 8:00 – 11:00

(prípadne v inom čase po vzájomnej dohode)

Kontakt: skola.psycholog@gmail.com

Termín konzultácie je vhodné vopred si dohodnúť prostredníctvom e-mailu alebo osobne.

Miestnosť: kabinet NEJ

Školský psychológ poskytuje služby žiakom, ich zákonným zástupcom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy. Vykonáva činnosti, ktoré prispievajú k harmonizácii celkovej klímy v škole. Školský psychológ spolupracuje s učiteľmi, rodičmi a ďalšími profesionálmi na vytváraní bezpečného, zdravého a podporného učebného prostredia.

 Hlavné činnosti školského psychológa:

 • individuálne konzultácie a poradenstvo
 • preventívne a skupinové aktivity
 • orientačná diagnostika
 • intervenčná činnosť

V akej situácii sa obrátiť na školského psychológa?

 • ak Ťa trápi akýkoľvek problém, s ktorým si nevieš rady
 • ak sa potrebuješ porozprávať a nevieš komu sa zdôveriť
 • ak máš ťažkosti s učením alebo sústredením sa
 • ak máš strach zo skúšania, odpovedania pred triedou
 • ak máš kamaráta, ktorého niečo trápi a chceš mu pomôcť
 • ak Ti niekto ubližuje v škole, na internete, sociálnych sieťach či v rodine
 • ak sa chceš poradiť v oblasti vzťahov s rovesníkmi
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company