Vedenie školy

PaedDr. Mária KAŠAIOVÁ
 riaditeľka školy

Mgr. Anna SOKOLOVÁ
zástupca pre ekonomické záležitosti

   
PhDr. Jana NOVÁKOVÁ 
zástupca pre pedagogickú činnosť
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company