školská jedáleň

Školská jedáleň pri Gymnáziu v Trebišove

Zodpovedná vedúca:  Marta Hazugová

KONTAKT 

telefón:  0566722713

mail : marta.hazugova@gymtv.sk

ODHLÁSENIE Z OBEDA  

PLATBY

  • Do 15. v mesiaci za daný mesiac
  • číslo účtu: SK12 8180 0000 0070 0021 1184

CENA OBEDA 

  • Kvarta –  1,90 €
  • 1.-4 ročník , Kvinta, Sexta, Septima –  2,10 €
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company