Aktívna škola

Naša škola  je jednou zo 470 škôl, ktoré sa zapojili do pilotného projektu Aktívna škola. Aktívna škola predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Podstatou konceptu je pristupovať ku všetkým pohybovým a športovým aktivitám na škole ako k súboru príležitostí, ktoré reprezentujú Časti Aktívnej školy. Poznať mieru ich využívania a byť schopný reagovať na tento stav podniknutím krokov, pomôže zlepšiť kvalitu alebo kvantitu pohybu na škole.

Aktívnu školu tvorí:

a) žiak,
b) rodič,
c) pedagogickí a odborní zamestnanci školy,
d) riaditeľ školy,
e) zriaďovateľ,
f) športové zväzy, kluby, organizácie,
g) vzdelávacie inštitúcie,
h) štátne inštitúcie,
i) médiá,
j) tvorcovia miestnych, regionálnych a národných politík,
k) obchodné spoločnosti.

Jednotlivé časti Aktívnej školy:

  • aktívny transport
  • aktívne triedy
  • telesná a športová výchova – TaŠV
  • športové krúžky na škole
  • športové výcviky a kurzy pohybových aktivít v prírode
  • športové výcviky a kurzy pohybových aktivít v prírode
  • školská športová infraštruktúra a proaktívne prostredie
  • školské športové súťaže
  • testovanie pohybových predpokladov žiakov
  • zdravé stravovanie

Naše skóre na základe dotazníka (78 otázok)

aktivne_skore

 

aktivna_skola_bar_graf aktivna_skola_radar_graf

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company