Prijímacie skúšky8 – ROČNÉ ŠTÚDIUMNáš plán pre školský rok 2019/2020 – prijať  17 žiakov  a otvoriť 1 triedu

  • voľba 2 cudzích jazykov v priame

Prijímame na základe:

  • výsledky písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
    a matematiky
  • študijných výsledkov na konci 4.ročníka a polrok ročníka
  • výsledky dosiahnutých v príslušných olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠ VVaŠ SR
termín popis
do 31.3.2019 Zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky -Gymnázium v ​​Trebišove
do 10.4.2019 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
do 20.4.2019 riaditeľ ZŠ odosiela prihlášku na gymnázium
do 20.4.2019 zákonný zástupca doručí riaditeľke gymnázií potvrdenie o umiestnení žiaka na
predmetné olympiády
13.5.2019 1. kolo – 1. termín prijímacej skúšky
16.5.2019 1. kolo – 2. termín prijímacej skúšky
do 17.5.2019 riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odovzdá rozhodnutie o úspešnom / neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky
kritéria pre osemročné štúdium 2019/2020
prihláška a pokyny k vyplnutiu   TU

4 – ROČNNÉ ŠTÚDIUM Náš plán pre školský rok 2019/2020 – prijať 66 žiakovPrijímame na štúdium na základe:

  • výsledky písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
  • študijných výsledkov na konci 8.ročníka a polrok ročníka
  • dosiahnuté výsledky v testovaní 9 zo slovenského jazyka a matematiky
  • výsledky dosiahnutých v príslušných olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠ VVaŠ SR

Náš žiak si môže vytvoriť sám výberom vybraných predmetov:

ročník počet hodín pred voliteľnou predmosťou
tretí   8 (2 voliteľné predmety po 4 hodinách)
štvrtý 12 (3 voliteľné predmety po 4 hodinách)
termín popis
do 31.3.2019  Zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky -Gymnázium v ​​Trebišove
do 10.4.2019 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
do 20.4.2019 riaditeľ ZŠ odosiela prihlášku na gymnázium
do 20.4.2019 zákonný zástupca doručí riaditeľke gymnázií potvrdenie o umiestnení žiaka na
predmetné olympiády
13.5.2019 1. kolo – 1. termín prijímacej skúšky
16.5.2019 1. kolo – 2. termín prijímacej skúšky
do 17.5.2019 riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odovzdá rozhodnutie o úspešnom / neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky
kritéria pre štvorročné štúdium 2019/2020
prihláška a pokyny k vyplnutiu   TU

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company