Prijímacie skúšky8 – ROČNÉ ŠTÚDIUM

Náš plán pre školský rok 2020/2021 – prijať  18 žiakov  a otvoriť 1 triedu

  • voľba 2 cudzích jazykov v príme

Prijímame na základe:

  • výsledky písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
    a matematiky
  • študijných výsledkov na konci 4.ročníka a polrok 5. ročníka
  • výsledky dosiahnutých v príslušných olympiádách a súťažiach vyhlasovaných MŠ VVaŠ SR
termín popis
do 31.3.2020 Zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky -Gymnázium v ​​Trebišove
do 10.4.2020 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
do 20.4.2019 riaditeľ ZŠ odosiela prihlášku na gymnázium
do 20.4.2020 zákonný zástupca doručí riaditeľke gymnázií potvrdenie o umiestnení žiaka za predmetové olympiády
11.5.2020 1. kolo – 1. termín prijímacej skúšky
14.5.2020 1. kolo – 2. termín prijímacej skúšky
do 15.5.2020 riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odovzdá rozhodnutie o úspešnom / neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky
kritéria pre osemročné štúdium 2020/2021
prihláška a pokyny k vyplnutiu   TU

4 – ROČNNÉ ŠTÚDIUM Náš plán pre školský rok 2019/2020 – prijať 66 žiakovPrijímame na štúdium na základe:

  • výsledky písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
  • študijných výsledkov na konci 8.ročníka a polrok 9. ročníka
  • dosiahnuté výsledky v testovaní 9 zo slovenského jazyka a matematiky
  • výsledky dosiahnutých v príslušných olympiádách a súťažiach vyhlasovaných MŠ VVaŠ SR

Náš žiak si môže vytvoriť sám výberom vybraných predmetov:

ročník počet hodín pred voliteľnou predmosťou
tretí   8 (2 voliteľné predmety po 4 hodinách)
štvrtý 12 (3 voliteľné predmety po 4 hodinách)
termín popis
do 31.3.2020  Zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky -Gymnázium v ​​Trebišove
do 10.4.2020 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
do 20.4.2020 riaditeľ ZŠ odosiela prihlášku na gymnázium
do 20.4.2020 zákonný zástupca doručí riaditeľke gymnázií potvrdenie o umiestnení žiaka za predmetoné olympiády
11.5.2020 1. kolo – 1. termín prijímacej skúšky
14.5.2020 1. kolo – 2. termín prijímacej skúšky
do 15.5.2020 riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odovzdá rozhodnutie o úspešnom / neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky
kritéria pre štvorročné štúdium 2020/2021
prihláška a pokyny k vyplnutiu   TU

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company