LAB IT Creativity

20231123_072721 20231122_091222 20231123_072858 20231123_072741 20231122_091218

Vybudovanie zdravého vzťahu k technológiám a zručnostiam s nimi spojenými bolo cieľom spoločného projektu Lab IT Creativity, za ktorým stojí združenie Košice IT Valley a Košický samosprávny kraj.

Lab IT Creativity prepája nielen firmy so strednými školami, no zapája aj ďalší článok, zohrávajúci dôležitú motivačnú úlohu, a to súčasných študentov informatických odborov na TUKE. Spolupráca zahŕňa odborné prednášky, návštevy vo firmách, ale predovšetkým tímovú prácu žiakov na vlastných projektoch, ktoré vrcholia v súťažnej prezentácii jednotlivých projektov.

V školskom roku 2022/2023 sa do projektu zapojili i dva žiacke tímy našej školy so svojimi projektami: “Chémia jednoduchšie” a “Kvalita vzduchu v učebniach”. Partnerom v rámci firiem nám bola spoločnosť Siemens Healthineers Slovakia.

Aj v školskom roku 2023/2024 pokračujeme v projekte IT Lab Creativity 3 a to 2 projektmi.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company