Rodičovská rada

kvinta Ing.  Anna Ondovčíková
sexta Ing. Jozef  Matys
septima Štefan  Balogh
oktáva Ing. Zuzana  Veszprémi
prvá A
druhá A Martina Kundrátová
tretia A Mgr. Mária Duduričová
tretia B Ing. Ingrid Šrámková
štvrtá A Bc. Marianna Majcherová
štvrtá B PhDr. Martina Hlebašková
predsedníčka OZ Mgr. Mária Duduričová
predsedníčka Rodičovskej rady Mgr. Mária Duduričová
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company