Rodičovská rada

príma Ing.  Anna Ondovčíková
sekunda Ing. Jozef  Matys
tercia Štefan  Balogh
kvarta Ing. Zuzana  Veszprémi
sexta Mgr. Marcela  Vysoká
oktáva Martina  Kundrátová
prvá A Mgr. Roman  Ostrožovič
prvá B Ing. Iveta  Poláková
druhá A Mgr. Mário  Fazekaš
druhá B RNDr. Daniel Kenderka
tretia A PhDr. Helena  Litváková
tretia B Adriana  Šeptáková
štvrtá A Mgr. Monika  Vyhnalová
štvrtá B Benjamín  Vasiľ
predsedníčka Rodičovskej rady Ing. Dana  Tóthová
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company