Rodičovská rada

sekunda Ing.  Anna Ondovčíková
tercia Ing. Jozef  Matys
kvarta Štefan  Balogh
kvinta Ing. Zuzana  Veszprémi
septima Mgr. Marcela  Vysoká
prvá A Ing. Monika Vyhnalová
prvá B PhDr. Martina Hlebašková
druhá A Mgr. Roman  Ostrožovič
druhá B Ing. Iveta  Poláková
tretia A Mgr. Mário  Fazekaš
tretia B RNDr. Daniel Kenderka
štvrtá A PhDr. Helena  Litváková
štvrtá B Adriana  Šeptáková
predsedníčka OZ Mgr. Marcela  Vysoká
predsedníčka Rodičovskej rady Ing. Dana  Tóthová
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company