Formuláre

Žiadosť  o uvoľnenie žiaka z vyučovania – TU

Návrh lekára na zaradenie k zdravotne oslabeným žiakom GTV – TU

Smernica o OTV – TU

Zaradenie k oslobodeným žiakom GTV – TU

Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie k zdravotne oslabeným GTV – TU

Žiadosť o poskytnutie informácií – TU

Sadzobník poplatkov – TU

 

Dokumenty pri nástupe do školy – Covid 19

Príloha 2 – Dotazník a Vyhlásenie zamestnanca (26.8.2020)

Príloha 2a – Vyhlásenie zamestnanca (26.8.2020) – ktorí sa vracajú späť do zamestnania po neprítomnosti na pracovisku trvajúcej viac ako 3 dni počas trvania pandémie Covid-19

Príloha 4 - Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (26.8.2020)

Príloha 5 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (16.9.2020)

Vyhlásenie zákonného zástupcu pred vstupom do školy dňa 21.9.2020

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company