Profesorský zbor

_ART6859-29ks

Meno a priezvisko Aprobácia E-mail
Eva Balová, Mgr. SLJ-NAS eva.balova@gymtv.sk
Martin Begala, Mgr. TEV-ETI martin.begala@gymtv.sk
Miroslav Bereš, Mgr. TEV-ETI miroslav.beres@gymtv.sk
Zuzana Bogdányiová,Mgr. ANJ-SLJ zuzana.bogdanyiova@gymtv.sk
Dušana Čižmárová, Mgr. MAT-INF dusana.cizmarova@gymtv.sk
Jana Ferjová, Mgr. ANJ jana.parihuzova@gymtv.sk
Veronika Hazugová, Mgr. GEG-NEJ veronika.hazugova@gymtv.sk
Róbert Janok, Mgr. MAT-INF robert.janok@gymtv.sk
Lenka Janoková, Mgr. SJL lenka.janokova@gymtv.sk
Mária Kašaiová, PaedDr. BIO-CHE kasaiova@gymtv.sk
Vladimír Klubert, Ing. ANJ-ŠPJ vladimir.klubert@gymtv.sk
Michaela Krivá, Mgr. CHE-BIO michaela.kriva@gymtv.sk
Slavomíra Kútna, Mgr.. DEJ-OBN slavomira.kutna@gymtv.sk
Miriam Lešová, RNDr. MAT-FYZ miriam.lesova@gymtv.sk
Erika Macejková, RNDr. MAT-CHE erika.macejkova@gymtv.sk
Mária Majerníková, Mgr. SLJ-ANJ maria.majernikova@gymtv.sk
Gabriela Maruščáková, Mgr. OBN-DEJ gabriela.maruscakova@gymtv.sk
Jana Nováková, PhDr. SLJ-DEJ novakova@gymtv.sk
Alica Ostrožovičová, Mgr. GEG-VYV- INF alica.ostrozovicova@gymtv.sk
Dagmar Ružinská, RNDr. CHE-BIO ruzinska@gymtv.sk
Miroslav Telepovský, RNDr. MAT-FYZ miro.telepovsky@gmail.com
Ján Treľo, RNDr. BIO-CHE jan.trelo@gymtv.sk
Viera Žajáková, PhDr. ANJ-RUJ viera.zajakova@gymtv.sk
 zodpovedná osoba zodpovedna.osoba@gymtv.sk
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company