Category Archives: Uncategorized

20231205_095840 20231205_093817 20231205_093752

Miera korupcie sa neodvíja len od toho, čo sa deje v parlamente. Dôležité je, čo sa deje v každom kúte Slovenska. O tom sa presvedčili žiaci 3.A, ktorí na hodine OBN absolvovali workshop na tému Plagiátorstvo a odpisovanie. Hodinu viedla Bc. Viktória Vasiľová, študentka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a naša bývalá žiačka. Viktória ako dobrovoľníčka spolupracuje s Nadáciou Zastavme korupciu. Súčasťou workshopu boli informácie o spomínanej nadácii, vysvetlenie pojmov ako: trestné činy súvisiace s korupciou; zákon o vysokých školách; akademický podvod. Žiaci si vyskúšali aj role play, ktorých cieľom bolo uplatniť kritické myslenie na príkladoch reálnych prípadov.

Školské kolo OAJ

DSC_4525 DSC_4531 DSC_4536 DSC_4541 DSC_4545 DSC_4550 DSC_4556 DSC_4560

Školské kolo OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU sa uskutočnilo 27. 11. 2023. Svoje vedomosti a zručnosti v používaní angličtiny si vyskúšali a zmerali v priamom súboji študenti v dvoch kategóriách – žiaci prvého, druhého ročníka,  kvinty a sexty súťažili v kategórii 2A a žiaci tretieho, štvrtého ročníka, septimy a  oktávy v kategórii 2B. Všetkým súťažiacim ďakujeme za to, že vo svojom nabitom programe si nájdu čas na to, aby robili niečo naviac. Všetci preukázali vynikajúce vedomosti a konečné výsledky boli naozaj veľmi tesné.

KAT. 2A:

 1. miesto – Peter Anďal – sext.
 2. miesto – Marcel Chimaľ – kvi
 3. miesto – Zuzana Gojdanová -I.A

KAT.2B

 1. miesto – René Demjan – IV.B
 2. miesto – Oliver Schnelly – III.B
 3. miesto – Ján Plitko – IV.A; Lea Daniela Tomčíková – IV.B

KAT. 2C2 (angolfónna)    Mirka Mesarošová – okt. – priamy postup na OK

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole OAJ!

                                                                                      Mgr. Zuzana Bogdányiová

Vianočná akadémia -GymnáziumTV_2023_A4_page-0001

iBobor

report (1)_page-0001 report (2)_page-0001 report (3)_page-0001 report (4)_page-0001 report (5)_page-0001 report (6)_page-0001 report (7)_page-0001 report_page-0001

7.11. a 9.11.2023 sa uskutočnila celoslovenská súťaž iBobor. Naši žiaci súťažili v kategórii Junior a Senior. Súťaže sa zúčastnilo 96 žiakov a 8 z nich patrilo medzi úspešných riešiteľov.

22.11.2023 – DOD u nás.

9 8 7 6 5 4 2 1

Ďakujeme všetkým, ktorý sa aktívne zapojili. Našim študentom, ale hlavne žiakom ZŠ, ktorí sa nebáli niečo naprogramovať, vytlačiť v 3D, urobiť chemický pokus, vyskúšať mikroskop, zasúťažiť si v cudzích jazykoch.

Európsky týždeň boja proti drogám

1 2 3 4 5 6

V novembri sme si na škole opäť pripomenuli Európsky týždeň boja proti drogám. Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie povedomia o legálnych a nelegálnych drogách.  V tomto  roku  tento týždeň prebiehal od 13. novembra 2023 do 19. novembra 2023.

     V priebehu týždňa sme pripravili a uskutočnili viaceré aktivity:

 • na hodinách etickej výchovy sme diskutovali o legálnych drogách-alkohol a cigarety ,
 • v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove sa zrealizovala prednáška o alkohole v triede 1.A, kvinta a sexta,
 • vo vestibule školy sme inštalovali panel s poučným materiálom o drogách,
 • v spolupráci s Políciou SR sme pre žiakov 1.-3. ročníka zrealizovali preventívnu aktivitu.

hlavny-plagat-web-20231

Gymnázium, komenského 32, trebišov (2)

Svet okolo nás – TANZÁNIA – divoké srdce Afriky

20231109_080200 20231109_080214 20231109_081533 20231109_081913 20231109_082623 20231109_085717

Vo štvrtok 9. 11. 2023 sme po siedmy raz mali možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Tohto roku sme sa preniesli do rozľahlej a nádhernej divočiny, do divokého srdca Afriky – Tanzánie, ktorá je jednou z najromantickejších a súčasne najpriateľskejších krajín na čiernom kontinente.

Prostredníctvom pútavej prezentácie sme sa oboznámili s históriou krajiny, navštívili najkrajšie národné parky a pospomínali všetky dominanty africkej ríše zvierat – slony, elegantné žirafy, tisíce pakoňov a kráľa zvieracej ríše, leva. Zlatým klincom zvieracieho dobrodružstva bolo stretnutie so šimpanzmi. Pripomenuli sme si najvyššiu horu Afriky a taktiež nám bolo poodhalené tajomstvo Veľkej priekopovej prepadliny. Z vodstva nám boli predstavené krásy jazera Tanganika, ale aj nástrahy Viktóriinho jazera. Z pestrej skladby afrického obyvateľstva nám boli predstavení  súčasní Masajovia, kedysi obávaní bojovníci. Vedeli ste, aké sandále si rýchlo vedia vyrobiť? ???? Taktiež sme sa zoznámili s najstaršími obyvateľmi krajiny, potomkami lovcov a zberačov, s ľuďmi z kmeňa Hadza a ich jednoduchým spôsobom života.

Z akcie sme odchádzali obohatení o množstvo informácií a krásnych záberov, no autorom projektu sme vďační aj za skvelú diskusiu.

Už teraz sa tešíme na budúcoročnú Indonéziu.

Mgr. Alica Ostrožovičová

Naša škola realizuje projekt s názvom „How to maintain physical and mental well-being?”

podporovaný a financovaný cez Visegrad Funds v rámci programu V4 Gen Mini-grants, ktorý organizuje krátkodobé mobility mladých ľudí vo veku 12-30 rokov na podporu občianskej angažovanosti, demokratických hodnôt a cezhraničného dialógu medzi mladými ľuďmi. Tento typ projektov umožňuje zdieľať príklady dobrej praxe, získať nové skúsenosti a zručnosti a stretnúť nových priateľov zo štátov V4.

Partnerskou školou je škola z Poľska: Zespól Szkól w Gorzycach.

V rámci projektu sa uskutočnili dve mobility – výmeny študentov.

 1. septembra 2023 – 22. septembra 2023 – aktivity v Poľsku
 2. októbra 2023 – 20. októbra 2023 – aktivity na Slovensku

Dvanásť študentov a traja učitelia z každej školy vycestovali navzájom do svojej partnerskej školy a v priebehu piatich dní spoločne uskutočňovali aktivity zamerané na udržiavanie mentálneho a fyzického zdravia. Pracovali v rôznych tvorivých dielňach, športovali a spoznávali neďaleké regióny – (poľský) Sandomierz a (slovenský) Tokaj.

Čo o účasti na projektových aktivitách povedali slovenskí študenti:

Projekt „How to maintain physical and mental health“ mi dal mnoho nových známostí a priateľov zo spolupracujúcej a našej školy. Počas celého programu som pocítil zlepšenie v anglickom jazyku a naučil sa pár nových poľských fráz. Spolupráca v tíme s ľuďmi, ktorých som videl prvýkrát, bola veľmi zaujímavá a určite som si tým rozvíjal svoje „soft skills“. Ak bude príležitosť zapojiť sa do niečoho podobného, rád sa znova zapojím. (JM)

Projekt „How to maintain physical and mental well-being?” nám všetkým dal veľa nových skúseností. Spoznali sme nových priateľov a mali sme možnosť nahliadnuť do fungovania školy v inej krajine. Všetky získané poznatky budeme môcť využiť v našom ďalšom napredovaní počas štúdia. (SB)

Možnosť pracovať na tomto projekte mi priniesla nové priateľstvá a veľmi veľa nových skúseností v oblastiach komunikácie, plánovania, organizovania a v neposlednom rade zodpovednosti pri neformálnych aktivitách. Taktiež sme mali príležitosť vidieť iný školský systém a prístup ku vzdelávaniu. Rovnako pozitívne hodnotím možnosť spoznať inú krajinu blízko nášho Slovenska. (ML)

Účasť v tomto projekte určite zlepšila moju prácu v tíme a komunikáciu. Mala som taktiež možnosť spoznať skvelých ľudí, či už z našej alebo partnerskej školy. (VK)

Rovnako ako zvyšok mojich spolužiakov, som aj ja som potešený z priebehu projektu „How to maintain physical and mental well-being?“ Naši kolegovia z Poľska nám zabezpečili mnoho zážitkov. Realizácia podobného projektu v blízkej budúcnosti by ma veľmi potešila. (PA)

Mal som možnosť vylepšiť si niektoré zručnosti, komunikovať v cudzom jazyku a spoliehať sa na svojich tímových hráčov, za čo som veľmi vďačný. Teším sa na ďalší podobný projekt, ktorý by mi mohol pomôcť rozvíjať moje „mäkké zručnosti“. (FBV)

Som veľmi rád, že som mohol byť účastníkom tohto projektu. Nadviazali sme priateľské vzťahy so spolužiakmi z Poľska, rozvíjali sa v cudzích jazykoch a uvoľnili atmosféru medzi žiakmi. Verím, že podobné projekty sa stanú súčasťou vyučovacieho štandardu. (FB)

Tento projekt nám toho veľa priniesol, či už nové priateľstva, spoznávanie novej kultúry, možnosť zlepšiť si jazykové schopnosti. Taktiež podporil rozvíjanie našich soft skills, ktorými sú napríklad komunikácia, kreativita, teamwork a mnoho iných. Na záver by som len dodala – Do zobaczenia w styczniu! (MF)

 

Čo o účasti na projektových aktivitách povedali lokálne médiá:

https://www.youtube.com/watch?v=wSbxqZMFiJc

https://www.youtube.com/watch?v=SdZOFpyD-Eo

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company