This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title
This is default featured post 5 title

Imatrikulácia prímy

46480434_296396464312216_178469158302777344_n

Každý sníva o tom, stať sa superhrdinom: „Pre koho by si ale kopal ty – DC alebo Marvel?“ Takto znela téma tohtoročnej imatrikulácie prímanov.

Dňa 15. novembra 2018 sa uskutočnilo na našom gymnáziu slávnostné prijatie žiakov prímy do cechu žiakov školy – imatrikulácia. Tak ako každý rok i teraz sa najmladší adepti zhromaždili v tematicky vyzdobenej triede a plní napätia, nervozity, ba až strachu čakali, čo si na nich tretiaci pripravili. O celkovú organizáciu sa postarali študenti septimy a sexty, ktorí vymysleli  naozaj pestrý program pre nových študentov. Tí absolvovali mnohé súťaže, ale aj oficiálne prijatie do radov študentov gymnázia. Za statočnosť a absolvovanie „rituálu“ boli odmenení pamätným listom, logom superhrdinov a neopísateľným „zázračným“ plášťom. Po oficiálnom programe na nich čakala malá diskotéka a bohaté pohostenie.

Aj keď je veľmi ťažké slovami zachytiť pocity, ktoré každé dieťa, učiteľ v tento okamih prežívali, jedno je isté – táto veľkolepá akcia, ktorá sa v škole uskutočnila, mala u všetkých veľký úspech.

                                                                                                          Mgr. Michaela Krivá

Študentská kvapka krvi 2018

46121218_335854743814012_5749476194336636928_n 46134392_1798220280305382_7029742517197209600_n 46174810_907922686263089_4257939476703084544_n 46220192_2186840101367802_998328713747628032_n

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami už dlhé roky organizuje kampaň zameranú na získavanie darcov krvi.

Prostredníctvom kampane „Študentská kvapka krvi“ oslovujú najmä mladých ľudí a študentov, aby pravidelne darovali  krv . Heslom tohtoročnej Študentskej kvapky je :  Hashtagom #nevyhovarajsa.

Študenti našej školy sa každoročne zapájajú do dobrovoľného darcovstva krvi. Tento školský rok
14. novembra 2018 darovalo 9 študentov a PhDr. Viera Žajáková svoju životodarnú tekutinu, aby pomohli pri záchrane života a zdravia tých, ktorí to potrebujú.

Súčasťou kampane sú nielen mobilné odbery krvi, ale aj náborové workshopy či simulované odbery krvi organizované pracovníkmi a dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža vo všetkých väčších mestách a mnohých obciach Slovenska. Cieľom kampane je rozšíriť rady pravidelných darcov krvi a získať prvodarcov z radov nielen mladých študentov.

Tento rok by sme sa chceli poďakovať študentom :
Aneta Vargová – oktáva, Ján Kozák – oktáva, Peter Mann – oktáva, Dávid Šakal-Šega – oktáva, Sofia Marjovičová – IV.B, Lenka Porhončáková – IV.B, Samuel Borčík – III.A, Veronika Čalfová – III.B, Alexandra Sokolová – III.B.

                                                                                                                                      Mgr. Michaela Krivá

EXKURZIA CHEMICKOU CESTOU NECESTOU … alebo Keď nás chémia baví

44827864_1956581967976381_6547389381726961664_n (1)44827864_1956581967976381_6547389381726961664_n (2)44827864_1956581967976381_6547389381726961664_n (5)44827864_1956581967976381_6547389381726961664_n (6)44827864_1956581967976381_6547389381726961664_n (8)

Školský rok sa začal nedávno, no gymnazisti sa už 25. – 26. októbra 2018 zúčastnili exkurzie pod vedením pedagógov: Mgr. Krivej, RNDr. Macejkovej, RNDr. Ružinskej.

Po precestovanom ráne bola prvou zástavkou Biotika, a.s. v Slovenskej Ľupči. Vyobliekaní v bielych plášťoch a s plastovou helmou na hlave (samozrejme, okrem p. profesorky Krivej) sme sa vybrali do sveta chémie. Pri odbornej prednáške sme sa dozvedeli cenné informácie od nákupu surovín, výroby, kontroly kvality, skladovania a zabezpečovania exportu liečiv v jednotlivých výrobných priestorov spoločnosti. Zbierali sme poznatky o výrobe cystínu, látky, ktorá má nepríjemný zápach, ale keď sme si to prestali všímať, zaujalo nás, že má pozitívny vplyv na zdravú kožu, vlasy a nechty.

Následne sa naše cesty rozdelili. Starší študenti sa zúčastnili exkurzie v pivovare Steiger, a.s. vo Vyhniach, kde sa žiaci mohli oboznámiť s metódou výroby piva. V jej závere si mohli vychutnať novinku z dielne Steiger (samozrejme, nealkoholickú).

Druhá skupina navštívila múzeum v Kremnici. Exkurzia – RUB a LÍCE MINCÍ začala výkladom o histórii múzea a pokračovala prehliadkou s výkladom, ktorý svojou dĺžkou možno viacerých odrádzal, ale zároveň bol veľmi zaujímavý a plný nových neznámych poznatkov o histórii platidla na území Slovenska.

Po príjemne strávenom večere a prebdenej noci sme druhý deň exkurzie navštívili spoločnosť Chemosvit Fibrochem, a.s. vo Svite. Po oboznámení sa s bezpečnostnými pokynmi sme sa presunuli do budovy. Prechádzka výrobnými halami bola pre študentov silným zážitkom. V podniku sme dostali komplexné informácie o výrobe jemných polypropylénových vlákien, ktoré sa používajú na výrobu funkčného oblečenia a ponožiek. Vlákno Prolen od Chemosvitu Fibrochem má špeciálne vlastnosti, a preto sa využíva v športovom oblečení mnohých známych svetových značiek. Nečakali sme, že proces výroby je taký zložitý. Na vlastnej koži sme mohli pocítiť, aká náročná je práca v hlučnom prostredí. Ľuďom, ktorí tam pracujú, patrí náš obdiv. Veľmi pekne by sme chceli poďakovať Ing. Ľudmile Hisemovej , Bc. Andrei Šimákovej a celému tímu našich sprievodcov, odborníkov a technikov za perfektne pripravenú prehliadku po odbornej, technickej i organizačnej stránke.

Po náročnej  hodinovej odbornej prehliadke sa presúvame do Prešova. Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka, patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex objektov na čerpanie soli zo soľanky. Okrem zrekonštruovaného objektu skladu soli, ktorý bol takmer po tridsiatich rokoch opäť sprístupnený verejnosti, mohli študenti obdivovať aj ďalšie technické objekty v priestoroch Solivaru. Postupne sme prešli šachtou Leopold, Gápeľ, Četerňou, Machinhaus, Varňou a Klopačkou.

Význam exkurzií pre duálne vzdelávanie je nesporný. Aj teória sa učí ľahšie, ak študent vie, kde a ako ju využiť. Návšteva podnikov je užitočná aj pre nás, pedagógov, pretože získané poznatky môžeme následne aplikovať v praxi.

Ďakujem svojim kolegyniam za pomoc, študentom za vzorné správanie a záujem.

                                                                                                                      Mgr. Michaela Krivá

eTwinning seminár v Luxemburgu.

20181019_101453 20181021_102606 44731951_2051789391569482_2419436488941895680_n 20181021_141745

Ako využiť edukatívne počítačové hry a ich potenciál aj na vyučovaní, keď sú súčasťou života našich žiakov? To bola téma seminára, ktorého som sa zúčastnila 19.- 21. októbra 2018 v meste Luxemburg. Seminár bol organizovaný národnou agentúrou pre eTwinningové projekty v Luxemburgu v spolupráci s našou Národnou službou pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Je to spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených vyše 450 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Príležitosť realizovať eTwinningový projekt poskytuje bezpečná elektronická platforma eTwinning Live, na ktorej sa dokumentuje celá realizácia projektu. Študenti majú možnosť komunikovať v bezpečnom priestore so spolužiakmi z rôznych krajín.

Už spomínaného seminára sa zúčastnilo spolu 56 učiteľov z 18 krajín Európy, ktorí mali príležitosť zažiť tri dni plné zaujímavých aktivít zameraných na zmysluplné využitie digitálnych hier vo vyučovaní. Seminár bol postavený na práci vo workshopoch a v jeho závere vznikli rôzne eTwinningové projekty, ktoré boli zaregistrované na portáli eTwinning Live.

Aj naša škola bude znova realizovať projekt a spolupracovať tentoraz so školami v  Belgicku, Grécku, Portugalsku, Poľsku a Lotyšsku.

Vrelo odporúčam všetkým kolegom, bez ohľadu na predmety, ktoré učia či vek ich žiakov, aby sa zúčastnili takéhoto stretnutia, pretože účasť na medzinárodnom seminári okrem iného poskytuje príležitosť stretnúť kolegov z iných krajín Európy, diskutovať a zdieľať dobré nápady využívané v iných školských systémoch.

                                                                                           PhDr. Viera Žajáková

 

29. 10. 2018 – RIADITEĽSKÉ VOĽNO

nástup do školy – 5. 11. 2018

Stupne víťazov obsadili študenti Gymnázia Trebišov

IMG_20181021_1206222 IMG_20181021_1309081
Dňa 21.10.2018 sa v Žipove uskutočnil už XXXVIII. ročník bežeckých pretekov – Žipovská desiatka. Zo 101 zúčastnených bežcov sa v kategórii juniori na prvých troch miestach umiestnili študenti Gymnázia Trebišov. Víťazom kategórie sa stal Ivo Bubenko, na 2.mieste sa umiestnil Samuel Chyla a na 3.mieste Tomáš Lachvajder. Svojich kamarátov bol povzbudiť aj Vladimír Čerep, ktorý sa pripravuje na Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu (24.10.2018 – Liptovský Mikuláš). Všetci menovaní svojimi výsledkami úspešne reprezentujú našu školu.
M.Telepovský

Výstava „Na ceste k slovenskej štátnosti“

IMG_20181017_131423 IMG_20181017_131607

Rok 2018 je označovaný aj ako tzv. osmičkový rok – naše dejiny formovali udalosti rokov 1918, 1938, 1948, 1968. Jednou z množstva spoločenských a kultúrnych akcií, ktoré mapujú naše národné dejiny je aj unikátna zážitková výstava s názvom „Na ceste k slovenskej štátnosti“. Najcennejšie archívne dokumenty, mapujúce vyše 100 rokov existencie Slovenska, sme si pozreli v Kunsthalle/Hale umenia v Košiciach. Pripravilo ju Ministerstvo vnútra v spolupráci s archivármi z celého Slovenska v rámci osláv 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, 50. výročia obrodného procesu a 100. výročia vzniku Československej republiky.

Výstava viac ako 600 archívnych audiovizuálnych a 3D dokumentov zachytáva dianie, ktoré formovalo našu súčasnosť. Podujatie je neopakovateľnou príležitosťou pre odborníkov i nadšencov všetkých vekových kategórií obohatiť si vedomosti o historickom vývoji vzniku Československa a nasledujúcich dejinných udalostí až po vznik súčasnej Slovenskej republiky. Výstava nám umožnila pozrieť sa na tieto  udalosti inými očami a vžiť sa aj do každodenného života človeka žijúceho v predchádzajúcom storočí.

                                                                            študenti predmetu Maturitný dejepis

Bežecký pretek

001a329RIMG6737

Dňa 12.10.2018 sa uskutočnil v Slovenskom  Novom Meste 2. ročník bežeckého preteku  Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Preteku sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Gymnázia Trebišov.

Na veľmi peknom 2.mieste skončil Tomáš Lachvajder , na 3.mieste Tomáš Chyla a na 5.mieste profesor M.Telepovský.

Svojou účasťou podporili myšlienku hospicovej a paliatívnej starostlivosti.

GYMTV na MMM

received_260089297980429 _DSC0002 IMG_3752 IMG_20181007_121935_HDR

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach píše svoju históriu už takmer storočie. V prvú októbrovú nedeľu tohto roku sa konal jeho 95. ročník.

A naši trebišovskí gymnazisti na ňom nemohli chýbať. Školu reprezentovali v kategórii „juniorská štafeta“. Jej súčasťou boli najlepší bežci stredných škôl z Košického samosprávneho kraja. Každý z nich bežal jeden kilometer a spolu zabehli posledné dva kilometre vymeranej trasy.

GYMTV reprezentovali títo žiaci: Vladimír Čerep (III. A), Kevin Košina (II. B), Ondrej Gondek (III. A), Veronika Čalfová (III. B), Zuzana Adamčíková (II. A), Sára Kožuchová (II. A). S celkovým časom 2:45 šliapali na päty aj skúseným maratóncom.

Do behu sa aktívne zapojili aj učitelia a iní žiaci. Pani riaditeľka PaedDr. Mária Kašaiová, pán profesor Mgr. Róbert Janok, Jakub Janok (kvinta) a Matej Janok (tercia) si odbehli minimaratón (4,2 km). Najlepším vytrvalostným bežcom školy ostáva naďalej neprekonateľný pán profesor RNDr. Miroslav Telepovský, ktorý si odbehol už svoj 92. maratón v živote.

Bežcom srdečne blahoželáme a sme na nich právom hrdí.

Mgr. Lenka Janoková

Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Globalizácia a vzorce obchodného vlastníctva prinášajú nevyhnutnosť ovládať cudzie jazyky aj v práci vo vlastnej domácej krajine. Samotná angličtina už dávno nestačí.

Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho a pestovali.

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx

Pri príležitosti tohto dňa sa posledný septembrový týždeň aj na našej škole uskutočnilo mnoho aktivít, ktoré zorganizovali učitelia cudzích jazykov spoločne so žiakmi počas svojich vyučovacích hodín.

Venovali sa prezentáciám rôznych európskych kultúr, jedál, zvykov a ukážkam jazykov, ktorými sa v danej krajine hovorí.

Diskutovali o rozdieloch v používaní jazykov a ich pôvode, pohľadoch ľudí z iných štátov a kultúr na tú „našu“ – európsku a reprodukovali slová z iných jazykov.

Na hodinách ruského jazyka chutnali tradičné nápoje, jedlá a vypočuli si populárnych ruských interpretov.

Počas hodín anglického jazyka žiaci vypĺňali osemsmerovky a krížovky, sledovali prezentácie o jazykoch používaných v UK a rozprávali sa o rôznych jazykoch a zvykoch v Európe. Venovali sa poukázaniu na zvláštností v jazyku francúzskom, talianskom, španielskom, slovenskom a maďarskom a taktiež ochutnali aj tradičné jedlá spomenutých krajín.

Hodiny nemeckého jazyka spestrili rôzne kvízy, krížovky, vytváranie záložiek a ochutnávky tradičných jedál.

                                                                                                                      Mgr. Jana Ferjová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company