This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title
This is default featured post 5 title

22.11.2018 – Náš „venčekový“ ples

DSC_0823 DSC_0891

Tento príbeh sa začal ešte v septembri…

…prvé stretnutie s učiteľkou tanca, prvé nešikovné kroky v telocvični, smiech  a zábava, ale aj zapýrené líca, keď nás  po prvýkrát dali do párov. Musíme sa však priznať, že sme tieto hodiny navštevovali oveľa radšej, ako hodiny fyziky či slovenského jazyka.

      Ani sme sa nenazdali a pomerne ľahko sme si osvojili tance, jeden po druhom. Bolo to pre nás trápenie?  Na to si už ani nespomenieme. Jedno je isté!  Spoločne strávené piatkové popoludnia nám už teraz neskutočne chýbajú.

A prišiel deň D J

Nahodili sme sa do oblekov, šiat, lodičiek…

Základom plesu je tanec. Treba sa ho učiť a precvičovať.  Potrebuješ výdrž a dobrého učiteľa tanca. Dobre osvojený tanec každému určite zvýši sebavedomie.

To bola hlavná myšlienka, ktorou nám pani Ligová otvorila bránu do spoločenského života. Zároveň nám do vienka darovala perly spoločenských tancov akými sú  tango, cha-cha , valčík, latino. Nechýbali ani moderné tance. Veľkým prekvapením pre našich hostí bol Retro program. Pripravovali sme ho s nadšením. Spočiatku sme si pripadali ako pingvinčatá, ale retro kostýmy nám naozaj pristali.

Najdojímavejším momentom večera bol rodičovský tanec. A najveselším???  No predsa, keď sa naši rodičia museli učiť tanečné kroky:  krok – sun krok, raz, dva tri…. JJJ

Po povinných tancoch sa začala skutočná párty.  Vážne tváre sme zanechali v šatni. Spolu sa zabávali rodičia, pedagógovia aj my – aktéri večera.

Veľká vďaka patrí našej učiteľke tanca, vedeniu školy, pedagógom, rodičom a našej perfektnej triednej profesorke. Ďakujeme za super fotkyJ!

 V tomto svete je dôležité, aby sme my mladí poznali,  kde a aké spoločenské pravidlá platia.

Rozhodne budú pre nás tieto skúsenosti a zážitky z hodín spoločenských tancov v ďalšom živote prospešné.

Ďakujeme!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Krištof Barati, TERCIA

BEST IN ENGLISH – 30th November, 2018

Do celosvetovej súťaže v anglickom jazyku sa zapojila aj naša škola. Súťaž bola určená všetkým žiakom vo veku 15-19 rokov (žiak nesmel byť občanom anglicky hovoriacej krajiny, ani žiť v domácnosti s anglicky hovoriacim príbuzným, či stráviť viac ako 18 mesiacov anglicky hovoriacej krajine).

Tohtoročného kola súťaže sa zúčastnilo 922 stredných škôl a 21110 študentov z 30 krajín.  Zo Slovenska sa zúčastnilo celkom  123 škôl a 2700 študentov.  Škola bola hodnotená podľa výsledkov top desiatich študentov školy (v prípade rovnosti bodov rozhodoval čas). Študenti súťažili online v oblastiach gramatiky, slovnej zásoby, zručnosti počúvania a čítania.

Tu sú oficiálne výsledky školy a troch najlepších  študentov:

School Name: Gymnázium
Place World: 294
Place Country: 29
Place Region: 4 (Košický kraj)

NAME LASTNAME AGE PLACE WORLD PLACE COUNTRY POINTS
Juraj Šepták 16 1496 154 102,5
Michal Lešo 16 2449 255 98,5
Lenka Loová 19 3237 331 96,5

 Mgr. Zuzana Bogdányiová

Sviečkový pochod

Svetový deň boja proti AIDS je jedným z 8 svetových dní podporovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou a je určený  na 1. decembrový deň. Cieľom tohto dňa je už od roku  1988 vo zvýšenej miere poukázať na problematiku ochorenia AIDS, spôsobeného rozšírením infekcie vírusom HIV, ktoré stále patrí k celosvetovo najzávažnejším zdravotníckym problémom.

Symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi, prípadne žijúcimi so syndrómom AIDS, a teda aj tohto svetového dňa, je červená stužka. Červené stužky sú aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky v našom meste vyvrcholil sviečkovým pochodom, ktorý sa uskutočnil 3. decembra 2018 a zúčastnili sa na ňom žiaci 1.A triedy nášho gymnázia.

                                                                                                                       Mgr. Eva Balová

ONJ

V dňoch 21. – 22. novembra 2018 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci si vyskúšali svoje jazykové zručnosti počas prvého dňa v písomnej časti, v druhý deň v ústnej časti.

V kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnil Andrej Frič (2. A), na 2. mieste Matúš Kolesár (kvinta). V kategórii 2B získal 1. miesto Matej Frič (4. C), 2. miesto Ján Kolesár (3. A).

Dopadlo to tak, že našimi najlepšími nemčinármi sú dve súrodenecké dvojice… Ešte raz im srdečne blahoželáme. Diplomy a vecné ceny si súťažiaci prevzali z rúk pani profesorky PhDr. J. Serbinovej i pani riaditeľky PaedDr. M. Kašaiovej.

 Všetci štyria postupujú ďalej, bojovať budú v obvodnom kole v Michalovciach. Držíme im palce, aby sa im čo najviac darilo.

Na záver chcem oceniť ich záujem o nemčinu, vyzdvihnúť ich šikovnosť a povzbudiť ich, aby im pozitívny prístup k nemeckému jazyku vydržal veľmi dlho.

                                                                                                             Mgr. S. Maďarová

12 hodinovka volejbal

IMG_1667IMG_1662IMG_1684IMG_1833IMG_1888

Školský rok si bez 12-hodinového nonstop volejbalu už ani nevieme predstaviť. Tento rok sa naša obľúbená dvanástka konala 23. novembra za účasti 8 tímov. Od 18:00 do 6:00 rána sme vytrvalo bojovali o výhru v zápase. A nie len to. Pomedzi to sme hrali pingpong, tancovali, spievali a jedli sme, ako už býva zvykom, pizzu. Panovala tak skvelá atmosféra, že nebolo možné ani zaspať. Spoločne sme to dotiahli do úspešného konca a každý vytrvalec si domov odniesol pamiatku v podobe účastníckeho diplomu. Profesori telesnej výchovy na nás nie len dozerali, ale sa aj aktívne zapojili do niektorých zápasov a zahrali si s nami. Ďakujeme im za zorganizovanie celej tejto skvelej športovej akcie.

Prírodovedný päťboj

foto 1 foto 2

V utorok 4. 12. 2018 sa naše gymnázium zúčastnilo súťaže Prírodovedný päťboj, ktorá sa konala na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, kde si každoročne zmeriavajú sily viaceré gymnáziá zo Zemplína.

Súťaž pozostávala z 10 otázok z oborov MAT, INF, FYZ, CHEM, BIO – po dve súťažné otázky z každého. V každej skupine bolo 5 študentov – každý zastupoval jeden predmet. Spoločne riešili všetky úlohy, pričom na každú mali 5 minút. Vyhráva družstvo s najväčším celkovým počtom bodov.

Náš tohtoročný tím sprevádzaný pánom profesorom RNDr. Jánom Treľom v zložení: Terézia Rendešová 3.A, Veronika Čalfová 3.B, Filip Lejba 3.B, Katarína Tóthová SEP, Emil Poľák SEP, sa spoločným úsilím umiestnil na veľmi peknom 2. mieste.  Atmosféra celej súťaže bola príjemná a otvorená. Dúfame, že sa nášmu gymnáziu podarí tento úspech obhájiť aj o rok.

Katarína Tóthová, SEPTIMA

Imatrikulácia prvákov

IMG_0943

Oslavy dňa študentstva sa pre prvákov niesli v duchu imatrikulácie. Ako každý študent nášho gymnázia, tak aj oni museli splniť niekoľko úloh, ktoré sme im my, študenti 3.B, vymysleli. Pomedzi úlohy sme si pripravili aj menšie ankety, na ktoré museli prváci odpovedať. Samozrejme nechýbala ani otázka, či sa im na našom gymnáziu páči. Odpoveď iste poznáte. Úlohou bolo aj zaspievať hymnu gymnázia. A hoci ju nikdy nepočuli, zvládli to perfektne. Nakoniec zložili sľub a my sme ich mohli oficiálne prijať medzi nás. Veríme, milí prváci, že sa vám imatrikulácia páčila a prajeme vám, aby ste sa mali na gymnáziu dobre.

Študenti 3.B

Farma

received_282123302440729

Dňa 16.novembra 2018 na Deň študentov sa príma zúčastnila výletu do Veľkých Raškoviec.
Cesta mikrobusom trvala približne 40 minút. Vystúpili sme a čakali na nás staré autá a motorky. Vôbec sme si nemysleli, že na farme uvidíme takéto vzácnosti. Po menšej prehliadke motoriek a automobilov nám postupne ukazovali zvieratá. Ako prvé sme mali možnosť spoznať pekné somáriky. Boli tam aj iné rôzne zvieratá, ako sú kozy, barany, kravičky, králiky, ktoré sme mohli pohladkať, morčatá, psíky, prasiatka viacerých druhov, býky a koníky, na ktorých sme mohli neskôr jazdiť.
Pred jazdou na koníkoch sme navštívili minimúzeum, v ktorom boli veci, nástroje a nábytok, ktorý sa používal v minulosti asi pred 500 rokmi.
Po zábavnej jazde na koníkovi sme išli k autobusu, ktorý nás odviezol naspäť do školy. Bol to veľmi zábavný deň.

P. Jurasová, príma

Imatrikulácia prímy

46480434_296396464312216_178469158302777344_n

Každý sníva o tom, stať sa superhrdinom: „Pre koho by si ale kopal ty – DC alebo Marvel?“ Takto znela téma tohtoročnej imatrikulácie prímanov.

Dňa 15. novembra 2018 sa uskutočnilo na našom gymnáziu slávnostné prijatie žiakov prímy do cechu žiakov školy – imatrikulácia. Tak ako každý rok i teraz sa najmladší adepti zhromaždili v tematicky vyzdobenej triede a plní napätia, nervozity, ba až strachu čakali, čo si na nich tretiaci pripravili. O celkovú organizáciu sa postarali študenti septimy a sexty, ktorí vymysleli  naozaj pestrý program pre nových študentov. Tí absolvovali mnohé súťaže, ale aj oficiálne prijatie do radov študentov gymnázia. Za statočnosť a absolvovanie „rituálu“ boli odmenení pamätným listom, logom superhrdinov a neopísateľným „zázračným“ plášťom. Po oficiálnom programe na nich čakala malá diskotéka a bohaté pohostenie.

Aj keď je veľmi ťažké slovami zachytiť pocity, ktoré každé dieťa, učiteľ v tento okamih prežívali, jedno je isté – táto veľkolepá akcia, ktorá sa v škole uskutočnila, mala u všetkých veľký úspech.

                                                                                                          Mgr. Michaela Krivá

Študentská kvapka krvi 2018

46121218_335854743814012_5749476194336636928_n 46134392_1798220280305382_7029742517197209600_n 46174810_907922686263089_4257939476703084544_n 46220192_2186840101367802_998328713747628032_n

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami už dlhé roky organizuje kampaň zameranú na získavanie darcov krvi.

Prostredníctvom kampane „Študentská kvapka krvi“ oslovujú najmä mladých ľudí a študentov, aby pravidelne darovali  krv . Heslom tohtoročnej Študentskej kvapky je :  Hashtagom #nevyhovarajsa.

Študenti našej školy sa každoročne zapájajú do dobrovoľného darcovstva krvi. Tento školský rok
14. novembra 2018 darovalo 9 študentov a PhDr. Viera Žajáková svoju životodarnú tekutinu, aby pomohli pri záchrane života a zdravia tých, ktorí to potrebujú.

Súčasťou kampane sú nielen mobilné odbery krvi, ale aj náborové workshopy či simulované odbery krvi organizované pracovníkmi a dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža vo všetkých väčších mestách a mnohých obciach Slovenska. Cieľom kampane je rozšíriť rady pravidelných darcov krvi a získať prvodarcov z radov nielen mladých študentov.

Tento rok by sme sa chceli poďakovať študentom :
Aneta Vargová – oktáva, Ján Kozák – oktáva, Peter Mann – oktáva, Dávid Šakal-Šega – oktáva, Sofia Marjovičová – IV.B, Lenka Porhončáková – IV.B, Samuel Borčík – III.A, Veronika Čalfová – III.B, Alexandra Sokolová – III.B.

                                                                                                                                      Mgr. Michaela Krivá

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company