This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title

Okresné kolo v basketbale

basketbal

Dňa 29.3.2017 sa uskutočnilo okresné kolo krátkodobej športovej súťaže v basketbale chlapcov stredných škôl. Usporiadateľom bola Obchodná akadémia v Trebišove.

Turnaja sa zúčastnili tri tímy :

 • Gymnázium Komenského 32, Trebišov
 • Obchodná akadémia Trebišov
 • Cirkevné gymnázium sv.J.Krstiteľa, Trebišov

Výsledky zápasov :

Gymnázium Trebišov – Cirk.gymnázium TV 35:23

OA TV – Cirk.gymnázium TV 21:29

Gymnázium Trebišov – OA TV 47:18

Konečné poradie :

 1. Gymnázium Komenského 32, Trebišov
 2. Cirkevné gymnázium sv.J.Krstiteľa, Trebišov
 3. Obchodná akadémia Trebišov

Víťaz okresného kola postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční už v najbližších dňoch pravdepodobne v Spišskej Novej Vsi. Nášmu gymnáziu sa to podarilo po 7 rokoch!

Aj v dlhodobej športovej súťaži v basketbale zaznamenávame skvelé výsledky. Družstvo dievčat sa zúčastnilo regionálneho finále, kde obsadilo pekné 3.miesto. Chlapci si víťazstvom v základnom kole vybojovali účasť v regionálnom finále, ktoré sa uskutoční už budúci týždeň v Michalovciach. Držte nám palce!

Jakub Polák

 

MAREC – MESIAC KNIHY

20170323_120514  20170323_120526

Marec je mesiac kníh, a tak sme si aj my , žiaci tercie, pripomenuli tento sviatok 23.3. 2017 na hodine literatúry. Pani profesorka si pre nás pripravila úlohy, ktoré boli zamerané na tvorbu  známeho spisovateľa sci-fi literatúry – J. Verna. V úvode hodiny sme si vypočuli prezentáciu o spisovateľovi J. Vernovi, ktorú si pripravil náš spolužiak Karol Brezina. Našou úlohou bolo doniesť aj knihu od tohto spisovateľa. Na pár minút sme sa tak preniesli na vzdialené  a tajomné miesta a potešili nás aj názov knihy Dva roky prázdnin. Každého zaujala iná dobrodružná výprava,  o ktorej sme potom so spolužiakmi so záujmom diskutovali. Súčasťou hodiny bola aj malá výstavka kníh J. Verna, pri ktorej sme si povedali jedno spoločné „sýr“ pri záverečnej fotke. Ďakujeme pani profesorke, že sme si mohli takto spríjemniť hodinu a presvedčiť sa o pravdivosti výroku : „Človek, ktorý číta, prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečítal, prežije iba jeden.“

  Sára Parasková, tercia

Svetový deň vody – 22. 3.

DSC_0101

Voda, miazga života na tejto planéte, ktorú my, jej obyvatelia, berieme ako prirodzenú súčasť existencie. Prvý nádych  novorodenca, jeho prvý kúpeľ  i  posledný  pohár vody od blížneho je spojený s touto  najrozšírenejšou látkou na Zemi.  Jej  význam a dôležitosť si bohužiaľ uvedomíme až vtedy, keď  je vody nedostatok  a  hlas smädného v púšti  nám potvrdzuje  nevyhnutnosť  vodu  chrániť  a  zabezpečovať.

Svet  si každoročne uctí vodu 22.marca, kedy oslavujeme Svetový deň vody. Tento rok  sme v spomínaný  dátum  vytvorili priestor pre komunikáciu o kvalite vody, o jej využití a nevyhnutnej ochrane vody a jej zdrojov  v okolí  nášho bydliska. Už minulý týždeň sa objavil  na nástenke plagátik , že 22.marec  sa ponesie v názve “Modrý deň”,  čo symbolizuje univerzálnu farbu vody. Skupina žiackych dobrovoľníkov od rána preberala od spolužiakov, žiakov a zamestnancov školy vzorky vody, ktorú používajú  ako  pitnú a úžitkovú vodu. Následne pomocou systému Vernier  (škola ho zakúpila pri realizácii projektu z ESF ) boli určované nasledujúce základné ukazovatele kvality vody odovzdaných vzoriek, a to:  Ca2+ – tvrdosť vody, Cl- – slanosť vody, NH4+ – kontaminácia hnojív z polí, NO3- , NO2- – prienik splaškov alebo priemyselných hnojív ako aj vodivosť, pH.

Analýza prebiehala v priestoroch  školského chemického laboratória v čase od 7.00 hod  do 14. 00 hod. Pod dôsledným pedagogickým i odborným  dozorom RNDr. E. Macejkovej a Mgr. M. Krivej  pracovali žiacki nadšenci- A. Kertiščáková, P. Saboviková, V. Doboš, D. Juhás, P. Balog, J. Kaszonyiová, T. Kus, Z. Harčárová, N. Begalová, E. Poľák. Do tímu, ktorý  “Modrý deň” pripravili a zabezpečovali,  patrili aj  R. Bereš, R. Kovaľ a P. Láslo, R. Šanta, veď propagácia a dokumentovanie je dôležitou súčasťou vydarených akcií a zároveň odkazom pre pokračovateľov. Fotka s obrazom živej kvapky vody (ďakujeme všetkým, ktorí sa  oblečení v modrom oufite zapojili) je toho  jasným  dôkazom.

Veríme, že s rovnakým a väčším záujmom sa stretneme aj budúci školský rok.
A aký odkaz si z dňa odnášame?

 • Nezabudnime šetriť vodu doma, v škole a práci
 • Nenechávajme ju tiecť
 • Ak Vám zostane voda v pohári, ktorú ste nestihli vypiť, polejte ňou kvety.

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2017

20170303_100249 20170303_093553 20170303_093559 20170303_095115

Celoslovenská kampaň Slovenského Červeného kríža Valentínska kvapka krvi opäť rozprúdila krv v žilách na celom Slovensku.Heslo tohtoročnej kampane „Šťastie máme v krvi, prečo ho nezdieľať“, sa prihováralo ľuďom s dobrým srdcom.

Chceme všetkým pripomenúť, že každé rozhodnutie človeka darovať krv zachráni niekomu život a práve tá Tvoja môže byť potrebnou v rozhodujúcom momente pre jedného z nás.

Dňa 3.3 2017 , sme sa zúčastnili  Valentínska kvapka krvi na hematologickom oddelení v Trebišove . Cieľom bolo motivovať najmä prvodarcov, aby darovali krv opakovane, čím sa zabezpečí dostatok krvi v našom zdravotníctve. Veríme, že počet študentov v nasledujúcej akcii stúpne a zaradia sa k pravidelným darcom tejto drahocennej tekutiny .

Touto cestou chceme poďakovať študentom – Dominik Vitko, Vladimíra Čerepová, Dávid Juhás, Matej Hrubovský, Adrián Vaško, Viera Bačová a učiteľom, ktorí zastupovali pedagogický zbor v tejto milej a charitatívnej akcii – PaedDr. Žajáková , Mgr. Begala,
Mgr. Janok RNDr. Telepovský.

 Ako celá akcia prebiehala si môžete pozrieť vo fotagalérií.

Dominik Vitko
Mgr. Michaela Krivá

Active English Week

_DSC0053

From 13th to 17th of March we, students of classes tercia , kvarta and II.A , have experienced Active English Week. We had the chance to communicate with native English speakers and test our knowledge of English language. We have met four lovely lecturers and experienced three different dialects: British, Irish and Australian. Lecturers told us lots of amazing stories, for example a tale of attacking wild turkey. In exchange, we have taught them about Slovak culture and language. Their skill in pronouncing “Gulôčka v jamôčke “ was truly astonishing. We value our newly obtained experiences, as well as the time we have spent with our amazing tutors. I think I am speaking for everybody, when I say, I cannot wait for our next Active English Week.

Alexandra Lehončáková, tercia

Biologická olympiáda – školské kolo

DSC08286 DSC08282 DSC08284

Dňa 15.2.2017, v stredu prebehlo na našej škole školské kolo biologickej olympiády (51. ročník)- kategória B (1. a 2. ročník), A (3. a 4. ročník).

kategórii B súťažili študenti:

Peter Kovaľ (III.A)

Daniel Ferenčík (III.A)

Miroslav Pokrivňák (III. A)

kategórii A súťažili študenti:

Ivo Takáč (III.D)

Filip Lejba (I. B)

Sofia Gibová (II. C)

Kristián Hajduk (II. B)

Martin Bogdányi (II.C)

Študentov na súťaž pripravovali RNDr. Dagma Ružinská a RNDr. Ján Treľo. 3 najlepší študenti v každej kategórii postupujú na krajské kolo do Košíc – kat. A – 22.3. 2017 a kat. B.-23.3. 2017

V pondelok 20.2. 2017 prebehlo školské kolo biologickej olympiády kat. E (Poznaj a chráň – ZOOLÓGIA)- test a poznávanie živočíchov

Miroslav Tirpák (PRA)

Annamária Gujdanová (PRA)

Lívia Kanóczová (PRA)

Študentov na súťaž pripravoval  RNDr. Ján Treľo. Všetci 3 študenti postupujú na okresné kolo – 29.3.2017

Študenti mohli ukázať, čo všetko sa naučili o prírode, aké nové poznatky nadobudli z biológie. Prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách tejto zaujímavej mimoškolskej aktivity.

 RNDr. Ján Treľo

Valentín

 

 

 

1  2  3

Minulý týždeň sa aj na našej škole uskutočnil deň sviatku zamilovaných. Valentín by mal byť deň, keď si každý z nás nájde svoju lásku. A tak sme sa rozhodli, že aj naša študentská rada by mala obdarovať našich profesorov. Každému sme odniesli malé srdiečko. No tento rok bol ešte v niečom výnimočný.  Pre našich študentov sme si pripravili súťaž o najvalentínskejšiu triedu. Išlo hlavne o to, aby sme sa zabavili. Do našej top trojky sa dostali triedy : 2.C, príma a kvarta. Blahoželáme.

“Quo vadis, človek?“ (Kam kráča tento svet?)

IMG_1945

Študentky kvinty Petra Vysokaiová, Valentína Kundrátová a Jana Ihnátová sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien  elektronickej súťaže umeleckej tvorivosti žiakov stredných škôl “QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?), ktoré sa uskutočnilo 14. februára 2017 v CVČ – Regionálnom centre mládeže v Košiciach.

Študentky kvinty si prevzali diplomy za 2. miesto v kategórii Multimediálne práce, ktoré získali za krátky film, ktorý nahrali a spracovali na tému “Kam tento svet speje?”

Do súťaže sa zapojilo celkovo 55 prác v troch kategóriách (dvojrozmerné výtvarné práce, multimediálne práce,  počítačová grafika)

Súčasťou slávnostného odovzdávania cien bola  aj prednáška venovaná súčasnému vizuálnemu umeniu a workshop venovaný téme ľudských práv.

Za aktívnu účasť a pekné umiestnenie v tejto súťaži študentkám srdečne blahoželáme.

  Mgr. Róbert Janok

PS:

http://rcm.sk/blog/2017/02/14/quo-vadis-clovek-kam-kraca-tento-svet/

http://rcm.sk/wp-content/uploads/2017/01/QuoVadis_2016_VK_INT.pdf

 1. kategória: Multimediálne práce:
  Meno (vek): Práca: Adresa:
 1. miesto
Michaela Hudáková „Kompas“ Gymn. Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
 1. miesto
Ruth Borovská „Zmizla“ SNP 27, Moldava nad Bodvou
 1. miesto
Vysokaiová Petra, Kundrátová Valentína, Ihnátová Jana „Kam tento svet speje?“ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
 1. miesto
neudelené
Čestné uznanie Nikoleta Podracká „Hľadáme mladé talenty“ A. Chazara 171, Jovice

Beseda o cestovaní

IMG_1861

Vedeli ste, že naša bývalá študentka a jej otec, ktorí bývajú v Trebišove,  sú držiteľmi certifikátov medzinárodnej organizácie IRON BUTT ASSOCIATION, ktoré dostali za to, že za 24 hodín prešli na motocykli viac ako 2500 km, ale aj 2000 míľ  (3218.688 km, 1 míľa= 1,60934 km) za 36 hodín?

Práve s nimi, Jankou Muchinovou a jej otcom, sme sa stretli v piatok 10. 2. 2017 popoludní na veľmi peknej besede o cestovaní a spoznávaní Afriky, Európy a Ázie. Obaja nám porozprávali o svojej ceste od Atlantického po Tichý oceán, ktorá im trvala 2 mesiace a počas ktorej prešli spolu 24 009 km. (Poznámka: obvod Zeme je cca 40 075 km.)

O krásnych zážitkoch, ale aj o živote na rôznych kontinentoch sa dozvedeli záujemcovia o cestovanie priamo od našich hostí. Rozprávanie to bolo naozaj zaujímavé, poučné, zábavné a pútavé. Prešli sme od Maroka, cez Francúzsko, Rakúsko, Rusko, Mongolsko až do Vladivostoku.

Cestovanie je spojené s objavovaním krás tohto sveta, spoznávaním nových ľudí, ale aj seba samého.

Keďže naši hostia, cestovatelia, precestovali veľa krajín, nechali jasný odkaz aj našim študentom o nevyhnutnosti štúdia nielen geografie, ale hlavne cudzích jazykov.

Ďakujem za pekné popoludnie pri príjemnom stretnutí a prajem našim hosťom, ale aj všetkým účastníkom besedy, veľa nových, vlastných zážitkov pri spoznávaní nášho krásneho Slovenska, ale aj iných nepoznaných kútov na našej planéte.

PS: Vy, ktorí ste sa na besede nemohli zúčastniť, si môžete o tejto netradičnej ceste pozrieť  video aj na www.janka-travel.eu a fotky z besedy vo fotoalbume na stránke školy.

 Mgr. Róbert Janok

ŠPORT NA GYMNÁZIU

florbal

Dňa 9.2.2017 sa uskutočnilo základné kolo dlhodobej športovej súťaže vo florbale chlapcov a dievčat stredných škôl. Usporiadateľom bola Spojená škola v Sečovciach.

V dievčenskej kategórii sa stretli tri tímy, a to Štátne Gymnázium Trebišov, Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov a domáca Spojená škola Sečovce. Naše florbalistky najprv remizovali s DSA 1:1 a následne podľahli domácim favoritkám 2:7. Do ďalšieho kola súťaže postupovali 2 najlepšie družstvá, žiaľ našim dievčatám sa to ani vďaka sympatickému výkonu nepodarilo.

Konečné poradie

 1. Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
 2. Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov
 3. Gymnázium Komenského 32, Trebišov

Početnejšia bola chlapčenská kategória, ktorej sa zúčastnilo 5 družstiev : Štátne Gymnázium Trebišov, Obchodná akadémia Trebišov, Spojená škola Sečovce, Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov a Cirkevná stredná odborná škola sv.Jozafáta Trebišov. Chlapcom sa darilo o čosi viac ako dievčatám a postupne sme zdolali OA TV vysoko 6:0, nasledoval obrat v stretnutí s DSA z 1:3 na konečných 4:3. Ďalším naším súperom bol jeden z hlavných favoritov a to domáci Sečovčania. Zápas sa skončil nerozhodne 3:3. V poslednom zápase sme vyhrali nad CSOŠ sv.Jozafáta 6:4. Vďaka 3 výhram a jednej remíze s rovnakým počtom bodov ako Spojená škola Sečovce sme obsadili konečné 2.miesto, ktoré nám zaručilo postup do ďalšej fázy súťaže.

Konečné poradie

 1. Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
 2. Gymnázium Komenského 32, Trebišov
 3. Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov
 4. Cirkevná stredná odborná škola sv.Jozafáta, Trebišov
 5. Obchodná akadémia Trebišov

Jakub Polák, III.A

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company