This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title
This is default featured post 5 title

Juniorská štafeta

IMG_20180506_130128_1 DSC01903 DSC01869

V dňoch 5.- 6. Mája 2018 sa žiaci našej školy – Ondrej Gondek (2.A), Peter André (SEXTA) a Dominik Vitko (4.D),  zúčastnili 24.ročníka Volkswagen maratónu v Prahe spolu s ďalšími 10 600 bežcami.  Naši chlapci bežali v kategórii Juniorská štafeta stredných škôl, ktorej sa zúčastnilo 30 tímov.  Výber reprezentantov za Východné Slovensko obsadil úctyhodné 24.miesto, keďže konkurencia v podobe českých stredoškolákov bola obrovská. Okrem vynikajúco podaných výkonov chlapci mali dosť času aj na kultúrne vyžitie sa a pozreli si typické pražské pamiatky. V tom istom čase sa ďalší žiak našej školy, Vladimír Čerep (2.A) zúčastnil krajského kola v disciplíne beh na 3000m, v ktorom obsadil prvé miesto a svoj výkon predvedie na celoslovenskej prehliadke v Nových Zámkoch.

Týmto ďakujeme Ondrejovi, Peťovi, Dominikovi a ďalším 7 bežcom za vzornú reprezentáciu Slovenska a školy v Prahe a Vladkovi za reprezentáciu školy na stredoškolskej atletickej súťaži. Prajeme im, a hlavne Vladkovi, na celoslovenskom kole v atletike ešte veľa úspešne odbehnutých kilometrov.

Anna Popaďáková, 2.A

Praktická biológia – sekunda

IMG_4743  IMG_4759  IMG_4766  IMG_4751  IMG_4754

V piatok, 27. 4.2018 sme mali trochu netradičné praktické cvičenia z biológie. Táto hodina biológie bola celkom odlišná od ostatných. Zavítala k nám profesionálna zdravotníčka z trebišovskej nemocnice, pani Mgr. Monika Treľová, z oddelenia OAMIS. Oboznámila nás a zároveň nám odborne urobila prednášku  prvej pomoci. Taktiež nám odborne predviedla prvú pomoc. Ako pomôcku sme mali resuscitačnú figurínu (tzv. Aničku), na ktorej si väčšina z nás aj vyskúšala resuscitáciu (KPR-kardio-pulmonárna resuscitácia)  pod odborným dohľadom zdravotníčky. Bola to veľmi poučná a zaujímavá hodina, ktorá nám dala mnoho poznatkov, ako poskytnúť prvú pomoc v praxi.

V živote nás stretávajú aj nepredvídateľné situácie, pri ktorých by sme mali vedieť pomôcť a podať prvú pomoc. Je to povinnosť každého človeka. V týchto situáciách často rozhodujú sekundy pri záchrane ľudského života.

Szilárd Skalina, sekunda

Mladý Európan 2018

IMG_20180426_094640  IMG_20180426_123306  IMG_20180426_114215

Zastúpenie Európskej komisie a regionálne informačné centrá Europe Direct aj tento rok vyhlásili už 13.ročník súťaže Mladý Európan, ktorá sa konala 26.apríla v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Prvé kolo pozostávalo z vedomostného testu o histórii, osobnostiach, dominantách a ekonomike Európy. V druhom kole súťažiaci preukázali jazykové vedomosti v tajničke pozostávajúcej z 24 jazykov EÚ. V treťom kole 3 najúspešnejšie gymnáziá súperili o prvé miesto odpoveďami na otázky, ktoré vyžadovali široký prehľad v oblasti dejín, literatúry, politiky, architektúry, ale aj geografie krajín EÚ.

V konkurencii 7 gymnázií a 3 SŠ Košického kraja nás reprezentovali študenti Martin Bogdányi /III.C/, Miroslav Tóth /IV.D/ a Adrián Ondruš /III.C/. Vďaka svojím vedomostiam, jazykovým schopnostiam, tímovej spolupráci a zachovaní rozvahy vo finále zvíťazili a získali 1.miesto a postup na celoštátne kolo. To sa uskutoční v júni 2018 v hoteli Átrium v Novom Smokovci. Študentom ďakujem za reprezentáciu nášho gymnázia  a prajem veľa úspechov v konkurencii 12 najlepších gymnázií zo Slovenska na celoštátnom kole.

 Mgr. G. Maruščáková

Wieliczka – Krakov – Osvienčim

20180416_130437  20180417_152943 20180417_104610

Podľa  Plánu práce školy už 10 rokov pravidelne  organizujeme exkurziu do Krakowa –  do mesta stredovekej prosperity – a na miesto nacistickej zloby – koncentračný tábor Osvienčim/Auschwitz  a  Birkenau.

Tento rok sa exkurzia konala v dňoch 16. a 17. apríla 2018. Oslovili sme cestovnú spoločnosť EZOTOUR, ktorá obohatila program o prehliadku soľnej bane vo Wieliczke.

Takto sme 16.apríla 2018 čosi po šiestej hodine ráno  vyrazili autobusom a zhruba po 4 hodinách a 1 hygienickej prestávke vystúpili vo Wieliczke a s dobrou a rýchlou organizáciou  miestnych sprievodkýň sme zostúpili do bane v hľbke 400 m. Všade vôkol nás sme videli a obdivovali ( aj ochutnávali) kamennú soľ: soľná dlažba, soľná grotta, soľná kaplnka, ktorá nás uchvátila svojou duchovnosťou a silou ľudskej práce a fantázie. Dýchanie v soľnej bani  má  pozitívne zdravotné účinky.  Že soľ bola nad zlato, ako nám povedala sprievodkyňa, o tom sa presvedčíme v Krakove  na kráse a veľkosti dobovej architektúry , to všetko vyrástlo a zbohatlo z výnosov za vyťaženú soľ. Všetkým odporúčam túto dnes už viac muzeálnu baňu navštíviť.  Dobrodružstvom bola aj cesta z bane – tentoraz rýchlovýťahom za pár sekúnd. Ešte suveníry a vyrazili sme do Krakova. Je to naozaj krásne, upravené mesto plné turistov i študentov. Má 22 vysokých škôl. Jeho história je zhmotnená na hradnom vŕšku , kde je kráľovské sídlo Wawel, na stredovekom námestí Rynek Glowny, monumentálnej tržnici zvanej Sukienicza (kedysi mesto bohatlo aj z predaja súkna) či malebných uličkách vybiehajúcich z námestia. Poletujú tu holuby, podľa legendy sú chránené. Všetko to zo starších čias obkolesuje stromová aleja, ktorá bola vysadená na mieste zbúraných hradieb. Dobrá večera v nespočetnej ponuke gastronomických špecialít a zraz pri Barbakane o 20.00 hod. Ubytovaní sme boli vo vysokoškolskom internáte, opäť rýchle vybavenie a mohli sme unavené telo uložiť do pohodlnej postele.

Na druhý deň naša exkurzia začala raňajkami v podobe švédskych stolov. Presun do mesta Krakov a milé prekvapenie pri prehliadke nádvoria Jagellovskej univerzity (založená 1364), kde sme si vypočuli tóny študentskej piesne Gaudeamus, ktoré zahral univerzitný orloj.

Osvienčim a dedinka Brezinka sú od Krakova vzdialené  asi hodinu cesty. Dohodnutý vstup sa posunul na 13.00 hod . Povinný skener a potrebné slúchadlá a vybrali sme sa na miesta, kde počas 2. svetovej vojny zahynulo asi 1 100 000 ľudí, hlavne židovské rodiny. Tu nacizmus ukázal svoju najkrutejšiu podobu. Fotky, urobené väzňami tajne, grafika z pera väzňa, doklady miest krutého mučenia, tých najhorších životných podmienok, štatistika umučených, všetko spojené  s výkladom výborne pripravenej a trpezlivej sprievodkyne – pamäť ľudstva a zároveň príspevok školy v ŠkVP vo výchove  o radikalizme a extrémizme.

My, chvalabohu, žijeme slobodne a spokojne, môžeme sa vrátiť k svojim najbližším. Po asi hodine ticha začali sa v autobuse ozývať nové i staršie hitovky. Takto v dobrej nálade sme o 22. hod pricestovali do Trebišova.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať  Mgr. Kútnej a pedagogickému dozoru z našej školy, našej sprievodkyni z EZOTOURU za jej trpezlivosť a množstvo zaujímavostí , šoférom za profesionalitu.

Tak opäť možno o 2 roky…

Výberové konanie na Medzinárodnú olympiádu z nemeckého jazyka

image001

 

Od 17.4 – 21.4.2018 sa v Bratislave konalo výberové konanie na Medzinárodnú olympiádu z nemeckého jazyka (IDO 2018), ktorého sme sa zúčastnili aj my – Andrej Frič z I.A a Matej Frič z III.C . Po celoštátnom kole vybrali 10 najlepších nemčinárov z našej krajiny z rôznych kategórií, ktorí mali preukázať svoje schopnosti v nemčine, aby potom 2 z nich mohli reprezentovať Slovensko na IDO 2018 (Internationale Deutscholympiade), ktorá sa bude konať v Nemecku.

Svoje znalosti sme museli ukázať rozlične. Boli to napr. jazykové a komunikatívne schopnosti, improvizácia, gramatické znalosti + čítanie s porozumením (úroveň C1-C2), realizácia v rámci tímu na zložité témy a projekty, kreativita a mnohé iné.

Spoznali sme aj nových ľudí, spriatelili sa a zdokonalili sa v jazyku. Aj keď sme boli všetci rozliční, spájala nás práve nemčina.

Po 5 dňoch intenzívnej nemčiny malo prísť rozhodnutie. Rozhodovali o tom pani Hanuljaková (predsedníčka COK ONJ), 2 nemeckí lektori, ktorí nás celý čas sprevádzali, a taktiež chalan, ktorý sa zúčastnil Medzinárodnej olympiády v minulom ročníku (IDO 2016 – koná sa totiž každé dva roky). Všetci sme tam boli vynikajúci nemčinári, veď už len účasť bola pokrokom. Avšak mohli vybrať iba dvoch.

Ich rozhodnutie nakoniec bolo, že ja, Andrej Frič, budem spolu s druhou víťazkou z Krupiny reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej olympiáde z nemeckého jazyka ( IDO 2018 ), ktorá sa bude konať od 15.7 do 28.7.2018 vo Freiburgu. Olympiády sa okrem nás zúčastní viac ako 120 ľudí zo 64 krajín sveta.

Andrej Frič, I.A

Deň narcisov 2018

received_2061069117255090

22 rokov sa koná pravidelne v apríli dobrovoľnícka akcia Deň narcisov, deň boja proti rakovine, keď sme všetci schopní vyjadriť svoju spolupatričnosť, podporovať a poskytovať pomoc tým, ktorí priamo alebo cez blízky postihli onkologickú chorobu.

Zmeňme spolu piatok 13-teho na lepší deň, Den narcisov .” Týmto heslom sa niesol 22.ročník. Verejnú finančnú zbierku s pravidelnosťou pripravuje a organizuje občianske združenie Liga proti rakovine. Aj naša škola reagovala kladne na ponuku spolupodieľať sa na zbierke pri oslovení občanov mesta Trebišov. Skupinky v žltých tričkách s pokladničkou tvorili študenti septimy a III.C. Ich “rajón” boli žiaci, učitelia a zamestnanci školy, ale i verejnosť v meste. Naši dobrovoľníci vyzbierali sumu 1065 eur.

Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek sumou prispeli. Aj vďaka Vám má Deň narcisov veľkú silu reálne pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Pripnutím malej hlavičky umelého narcisu vysielame onkologickým pacientom správu, že nie sú v zákernej chorobe sami, že ich boj sa nás týka a majú  našu podporu.

Mgr. Michaela Krivá

Deň vody 2018 – „Príroda pre vodu“

received_577171779322060

Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencií OSN o životnom prostredí a rozvoj (UNCEO) v Rio de Janeiru. Každoročne tento deň pripadá na 22. marca.

Vodovod s teplou a studenou vodou či sociálne zariadenia sú dnes, až na výnimky, bežnou súčasťou bytov i domov. Je viac ako pravdepodobné, že ďalej sa nestaráme. Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, dňa 23. marca 2018 sa študenti 2. ročníka gymnázia ( II.A, II.B a sexta) zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd (ČOV) v Trebišove pod vedením učiteľov prírodovedných predmetov: RNDr. Macejkovej, Mgr. Krivej, RNDr. Lešovej a RNDr. Ružinskej. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu chémia. Keďže sa študenti s témou voda a princípom fungovania čističky odpadových vôd oboznámili len teoreticky na hodinách chémie, exkurzia im poskytla možnosť prakticky pochopiť jej význam a fungovanie.

Prevažne slnečné počasie nám prialo, a tak sme si mohli prezrieť nielen interiér ale i exteriér ČOV, ktorým nás sprevádzal p. Bača. Jeho výklad bol zaujímavý a ochotne odpovedal na všetky naše otázky. Po prvotnom „boji so zápachom“ sme so záujmom sledovali jednotlivé fázy čistenia odpadovej vody až po jej úplne vyčistenie. V ČOV sa voda čistí troma spôsobmi – mechanicky ( usadzovanie kalu ), chemicky ( likvidácia rozpustených škodlivých látok ) a biologicky ( prečistenie mikroorganizmami).

Táto 2-hodinová exkurzia do ČOV bola dozaista činidlom, chemicky povedané, ktoré urýchli úmysly smerujúce od nás pri ochrane životného prostredia.

Mgr. Michaela Krivá

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

Našim šikovným nemčinárom Andrejovi Fričovi z 1. A Matejovi Fričovi z 3. C sa ešte 13. februára 2018 podarilo v rámci svojich kategórií vyhrať prvé miesta na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v Košiciach. Pre oboch znamenalo postup na celoštátny kolo danej súťaže.

Celoštátny kolo sa konalo v Bratislave v dňoch 25. a 26. marca 2018. V každej kategórii súťažilo 8 súťažiacich – za každý kraj jeden účastník. Andrej zastupoval Košický kraj v kategórii 2A, Matej zase v kategórii 2B.

Účastníci súťaže si v prvom dni po dlhej ceste využili prehliadku historického centra Bratislavy. Na druhý deň súťažiaci zmerali svoje jazykové zručnosti z nemeckého jazyka v priestoroch Gymnázia sv. Uršule v Bratislave. Tu sa zišli naozaj najlepšie z najlepších, ako viackrát vo svojich príhovoroch prizvukovali organizátori súťaže. V silnej konkurencii nebolo ľahké vybrať jednoznačne najlepšie. Preto Andreja, ktorý bol veľmi sklamaný, nemusí mrzieť nevďačné 4. miesto. Podal vynikajúci výkon a od 3. miesta ho delil jediný bod.

Matej obsadil konečné 7. miesto a získal 3-týždňový jazykový pobyt v Nemecku, ktorého sa zúčastní v lete. Toto jazykové štipendium získalo od zahraničnej jazykovej inštitúcie okrem Mateja ďalších 5 vybraných súťažiacich. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo v Zrkadlovej sieti Primaciálneho paláca v Bratislave za účasti predstaviteľov veľvyslanectiev a zahraničných inštitútov.

Už len samotná účasť na celoštátnom kole je pre študentov nepochybne veľkým úspechom. Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy a nášho kraja. Veríme, že budúci ročník Olympiády v nemeckom jazyku im znova dopraje dostať tak ďaleko a umožní im získať ďalšie skúsenosti a skúsenosti.

Mgr. Slávka Maďarová

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

DSC09448 DSC09447

Dňa 14. 2. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 52. ročníka biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti. V kategórii B súťažili 2 študenti: Terézia Rendešová (II. A) a Filip Lejba (II.B) V kategórii A súťažilo 9  študentov: Zuzana Berešová (III.A), Aneta Vargová, Mária Šrobárová, Laura Kalanová, Ema Prokopová (SEP), Ivo Takáč (IV. D), Daniel Ferenčík,  Miroslav Pokrivňák a Peter Kovaľ ((IV. A). Súťažiaci mohli ukázať, čo vedia z biológie. Že vedia viac, než je len v učebniciach biológie.

Najlepší 2 z každej kategórie sa zúčastnili na krajskom kole. Súťaž prebiehala v BOTANICKEJ ZÁHRADE, Mánesova 23, v Košiciach. V kategórii A dňa 20.3.2018 sa zúčastnili 2 študenti triedy IV.A: Miroslav Pokrivňák a Peter Kovaľ a v kategórii B dňa 21.3.2018 2 študenti: Filip Lejba a Natália Begalová (SEX)

Zvlášť veľkým úspechom bolo umiestnenie študenta Petra Kovaľa. Získal 6. miesto z 25 súťažiacich.

 RNDr. Ján Treľo

Valentínska kvapka krvi 2018 – dobrovoľne sme pomáhali

received_2028052560556746

V rámci 23.ročníka kampane Valentínskej kvapky krvi v termíne od 12. februára do 16. marca 2018 sme organizovali kolektívu dobrovoľníkov, ktorí podporili niekoľkoročnú tradíciu darcovstva. Cieľom tejto kampane bolo podporiť bezpodielové darcovstvo a hlavne zamerať sa na prvodarcov. Je to druhá najväčšia kampaň, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.
Hlavnou organizátorkou tejto ušľachtilej akcie bola Mgr. Michaela Krivá. Ako biologická a chemická odborná a morálna politika, čo znamená dobrovoľný odber a darcovstvo ľudskej krvi pre pacienta. Tak trebišovská nemocnica Svet zdravia 13.marca 2018 privítalo z radov našich učiteľov a študentov prvodarcov a viacnásobných darcov: Matúš Janok, Dávid Sakal-Šega, Peter Mann Dominik Vitko, Kristína Písečná, Miroslav Tóth, Dominika Matiová, Kristína Vatraľová, Veronika Ondová, Viktória Mária Štedlová , Jakub Maťaš.

Ďakujeme všetkým darcom a zvlášť PhDr. Viere Žajakovej, ktorá patrí medzi pravidelných darcov v rámci dobrovoľnej kampane.

                                                                                                                             Mgr. Michaela Krivá

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company