This is default featured post 1 title

22.11.2023 – DOD u nás.

9 8 7 6 5 4 2 1

Ďakujeme všetkým, ktorý sa aktívne zapojili. Našim študentom, ale hlavne žiakom ZŠ, ktorí sa nebáli niečo naprogramovať, vytlačiť v 3D, urobiť chemický pokus, vyskúšať mikroskop, zasúťažiť si v cudzích jazykoch.

Európsky týždeň boja proti drogám

1 2 3 4 5 6

V novembri sme si na škole opäť pripomenuli Európsky týždeň boja proti drogám. Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšenie povedomia o legálnych a nelegálnych drogách.  V tomto  roku  tento týždeň prebiehal od 13. novembra 2023 do 19. novembra 2023.

     V priebehu týždňa sme pripravili a uskutočnili viaceré aktivity:

  • na hodinách etickej výchovy sme diskutovali o legálnych drogách-alkohol a cigarety ,
  • v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove sa zrealizovala prednáška o alkohole v triede 1.A, kvinta a sexta,
  • vo vestibule školy sme inštalovali panel s poučným materiálom o drogách,
  • v spolupráci s Políciou SR sme pre žiakov 1.-3. ročníka zrealizovali preventívnu aktivitu.

Svet okolo nás – TANZÁNIA – divoké srdce Afriky

20231109_080200 20231109_080214 20231109_081533 20231109_081913 20231109_082623 20231109_085717

Vo štvrtok 9. 11. 2023 sme po siedmy raz mali možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Tohto roku sme sa preniesli do rozľahlej a nádhernej divočiny, do divokého srdca Afriky – Tanzánie, ktorá je jednou z najromantickejších a súčasne najpriateľskejších krajín na čiernom kontinente.

Prostredníctvom pútavej prezentácie sme sa oboznámili s históriou krajiny, navštívili najkrajšie národné parky a pospomínali všetky dominanty africkej ríše zvierat – slony, elegantné žirafy, tisíce pakoňov a kráľa zvieracej ríše, leva. Zlatým klincom zvieracieho dobrodružstva bolo stretnutie so šimpanzmi. Pripomenuli sme si najvyššiu horu Afriky a taktiež nám bolo poodhalené tajomstvo Veľkej priekopovej prepadliny. Z vodstva nám boli predstavené krásy jazera Tanganika, ale aj nástrahy Viktóriinho jazera. Z pestrej skladby afrického obyvateľstva nám boli predstavení  súčasní Masajovia, kedysi obávaní bojovníci. Vedeli ste, aké sandále si rýchlo vedia vyrobiť? ???? Taktiež sme sa zoznámili s najstaršími obyvateľmi krajiny, potomkami lovcov a zberačov, s ľuďmi z kmeňa Hadza a ich jednoduchým spôsobom života.

Z akcie sme odchádzali obohatení o množstvo informácií a krásnych záberov, no autorom projektu sme vďační aj za skvelú diskusiu.

Už teraz sa tešíme na budúcoročnú Indonéziu.

Mgr. Alica Ostrožovičová

Naša škola realizuje projekt s názvom „How to maintain physical and mental well-being?”

podporovaný a financovaný cez Visegrad Funds v rámci programu V4 Gen Mini-grants, ktorý organizuje krátkodobé mobility mladých ľudí vo veku 12-30 rokov na podporu občianskej angažovanosti, demokratických hodnôt a cezhraničného dialógu medzi mladými ľuďmi. Tento typ projektov umožňuje zdieľať príklady dobrej praxe, získať nové skúsenosti a zručnosti a stretnúť nových priateľov zo štátov V4.

Partnerskou školou je škola z Poľska: Zespól Szkól w Gorzycach.

V rámci projektu sa uskutočnili dve mobility – výmeny študentov.

  1. septembra 2023 – 22. septembra 2023 – aktivity v Poľsku
  2. októbra 2023 – 20. októbra 2023 – aktivity na Slovensku

Dvanásť študentov a traja učitelia z každej školy vycestovali navzájom do svojej partnerskej školy a v priebehu piatich dní spoločne uskutočňovali aktivity zamerané na udržiavanie mentálneho a fyzického zdravia. Pracovali v rôznych tvorivých dielňach, športovali a spoznávali neďaleké regióny – (poľský) Sandomierz a (slovenský) Tokaj.

Čo o účasti na projektových aktivitách povedali slovenskí študenti:

Projekt „How to maintain physical and mental health“ mi dal mnoho nových známostí a priateľov zo spolupracujúcej a našej školy. Počas celého programu som pocítil zlepšenie v anglickom jazyku a naučil sa pár nových poľských fráz. Spolupráca v tíme s ľuďmi, ktorých som videl prvýkrát, bola veľmi zaujímavá a určite som si tým rozvíjal svoje „soft skills“. Ak bude príležitosť zapojiť sa do niečoho podobného, rád sa znova zapojím. (JM)

Projekt „How to maintain physical and mental well-being?” nám všetkým dal veľa nových skúseností. Spoznali sme nových priateľov a mali sme možnosť nahliadnuť do fungovania školy v inej krajine. Všetky získané poznatky budeme môcť využiť v našom ďalšom napredovaní počas štúdia. (SB)

Možnosť pracovať na tomto projekte mi priniesla nové priateľstvá a veľmi veľa nových skúseností v oblastiach komunikácie, plánovania, organizovania a v neposlednom rade zodpovednosti pri neformálnych aktivitách. Taktiež sme mali príležitosť vidieť iný školský systém a prístup ku vzdelávaniu. Rovnako pozitívne hodnotím možnosť spoznať inú krajinu blízko nášho Slovenska. (ML)

Účasť v tomto projekte určite zlepšila moju prácu v tíme a komunikáciu. Mala som taktiež možnosť spoznať skvelých ľudí, či už z našej alebo partnerskej školy. (VK)

Rovnako ako zvyšok mojich spolužiakov, som aj ja som potešený z priebehu projektu „How to maintain physical and mental well-being?“ Naši kolegovia z Poľska nám zabezpečili mnoho zážitkov. Realizácia podobného projektu v blízkej budúcnosti by ma veľmi potešila. (PA)

Mal som možnosť vylepšiť si niektoré zručnosti, komunikovať v cudzom jazyku a spoliehať sa na svojich tímových hráčov, za čo som veľmi vďačný. Teším sa na ďalší podobný projekt, ktorý by mi mohol pomôcť rozvíjať moje „mäkké zručnosti“. (FBV)

Som veľmi rád, že som mohol byť účastníkom tohto projektu. Nadviazali sme priateľské vzťahy so spolužiakmi z Poľska, rozvíjali sa v cudzích jazykoch a uvoľnili atmosféru medzi žiakmi. Verím, že podobné projekty sa stanú súčasťou vyučovacieho štandardu. (FB)

Tento projekt nám toho veľa priniesol, či už nové priateľstva, spoznávanie novej kultúry, možnosť zlepšiť si jazykové schopnosti. Taktiež podporil rozvíjanie našich soft skills, ktorými sú napríklad komunikácia, kreativita, teamwork a mnoho iných. Na záver by som len dodala – Do zobaczenia w styczniu! (MF)

 

Čo o účasti na projektových aktivitách povedali lokálne médiá:

https://www.youtube.com/watch?v=wSbxqZMFiJc

https://www.youtube.com/watch?v=SdZOFpyD-Eo

 

384541880_690097393173720_1487492904546128522_n 384543865_272026782460996_681248990268445161_n

Dňa 4.10. 2023 Nemocnica s poliklinikou v Trebišove organizovala pre verejnosť ukážky nácviku 1. pomoci. Zúčastnili sa jej aj naši študenti 2. ročníka. Mohli si na figuríne aj prakticky vyskúšať masáž srdca a umelé dýchanie. Žiaci si uvedomili, že včasnou a dobre vykonanou resuscitáciou môžu zachrániť to najcennejšie, ľudský život.

20231013_103521 20231013_104451

Mgr. Dávid Princík, náš bývalý študent a teraz študent Pr.F UPJŠ v Košiciach, nás oboznámil so zaujímavou témou – nanočastice na prednáške 13.10.2023. Dozvedeli sme sa o možnostiach využitia nanočastíc v priemysle a medicíne a v iných ľudských činnostiach. Prednášky sa zúčastnili študenti 3. ročníka, najmä maturanti.

93160 picture8

V kine Slávia v rámci festivalu filmov EKOTOPFILM – ENVIROFILM uskutočnilo premietanie filmov s biologickou, ekologickou, environmentálnou i geografickou tematikou. Premietanie prebiehalo od 16 00 do 21 00. Celkovo sme si mohli pozrieť 6  nádherných filmov. Mohli sme obdivovať krásu prírody strednej Európy, západoafrického pralesa s gorilami, slonmi a inými  organizmami, flóru a faunu Komorských ostrovov.  Dozvedeli sme sa, že ťažba dreva nemusí devastovať prales a aký je význam mangrovov. Obdivuhodný je aj výskum koreňov rastlín, ktoré, aj keď v skrytosti v pôde, majú nenahraditeľný význam v prírode. Dozvedeli sme sa, ako by sa dali využiť rastliny pri ťažbe vzácnych kovov. Poukázané bolo aj na negatívne vplyvy človeka na prírodu a ako ich minimalizovať.

IMG_20231004_080648 IMG_20231004_081346 IMG_20231004_082630 IMG_20231004_085201 IMG_20231004_085855

V rámci TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY sme navštívili bývalú jazdiareň v Trebišove – prírodopisná expozícia Poľovníctvo a ochrana zveri. Mohli sme vidieť DIORÁMU – preparáty zvierat celého sveta v ich „prirodzenom prostredí“– podľa  svetadielov.

Pozreli sme si  cicavce a vtáky typické pre pohoria Ázie, les a prériu severnej Ameriky, prales Austrálie, tropický prales a savanu Afriky a listnatý les a pohoria Európy, teda aj Slovenska.

Spoznávali sme typické dreviny v parku – listnaté aj ihličnaté, naše i cudzokrajné. Oboznámili sme sa s predstaviteľmi našej i cudzokrajnej fauny a flóry a poukázali sme na ich význam a nezastupiteľné miesto v prírode. Študenti sa na malej ploche oboznámili s biodiverzitou našej planéty.

9. ročník celoslovenského projektu

NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

k Medzinárodnému dňu školských knižníc 23. októbra 2023 na tému

Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční

Žiaci našej školy sa do podujatia zapojili aktivitou Maľované čítanie. Každý žiak mohol svoju výnimočnosť ukázať pri výtvarnom zobrazení diela, ktoré bolo pre každého rovnaké (Sofokles: Antigona). Žiaci pracovali v skupinkách, ktoré si vytvorili na základe dobrovoľného výberu spolužiakov. Spoločne výtvarne zobrazili svoje, pocity, postrehy, myšlienky  k dielu Antigona, ktoré si už v predstihu vypožičali zo školskej knižnice a následne ho prečítali. Výsledné práce budú vystavené v školskej knižnici, kde žiaci, ktorí navštívia knižnicu od 23.10. 2023 do 13.11. 2023, dajú svoj hlas  najpútavejšiemu zobrazeniu diela Antigona.

dk

Mobilita v rámci Visegrad Fund

13_DSC4348  DSC_0334 DSC_0378 DSC_0350 DSC_0235 image27 20231016_145450 DSC_0824  DSC_0791

V rámci Visegrad Fund projektu “How to maintain mental and physical well-being?” sme 16. 10. 2023 privítali žiakov a učiteľov z partnerskej školy v poľských Gorzycach.

Projektové aktivity sú zamerané na  podporu duševného zdravia. Po oficiálnom uvítaní našich hostí z partnerskej školy Zespół Szkół w Gorzycach pokračovali spoločné aktivity v múzeu, potom sa veselo skúmalo, tvorilo a tancovalo.

Stredu sme začali na pôde mestského úradu, kde nás najprv prijal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár a zaujímavým rozprávaním o činnosti mesta obohatil všetkých prítomných. Deň pokračoval cestou cez tokajské vinice so zastávkou pri vyhliadkovej veži. Sprievodkyňa v kaštieli v Borši nás všetkých zaujala a umožnila nám tiež vyskúšať si aj mnohé interaktívne prvky výstavy. Po chutnom obede sme ukončili náš pobyt v regióne návštevou zbierky veteránov a prechádzkou po miestnej farme. Nádherné slnečné počasie nám  dovolilo načerpať silu z farieb jesenných prírodných scenérií.

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company