picture1 picture8 picture11 picture14

Dňa 22. marca 2024 sa žiaci z 2.A a Sexty zúčastnili vzdelávacej exkurzie do čističky odpadových vôd v Trebišove, kde mali príležitosť spoznať proces čistenia vody a jeho význam pre životné prostredie.
Po príchode do čističky odpadových vôd boli žiaci privítaní odborníkmi, ktorí im poskytli úvodné informácie o tom, ako funguje čistička a prečo je čistenie odpadových vôd dôležité pre udržateľnosť životného prostredia. Následne sa žiaci vybrali na prehliadku areálu čističky, kde mali možnosť vidieť rôzne časti čistiaceho procesu.
Jednou z najzaujímavejších častí exkurzie bola návšteva mechanického čistenia, kde žiaci videli, ako sú odpadové látky odstránené z vody pomocou rôznych filtrovacích a sedimentačných procesov. Ďalšou zaujímavou skúsenosťou bola návšteva biologického čistenia, kde sa žiaci dozvedeli o mikroorganizmoch, ktoré prirodzene čistia vodu rozkladom organických látok.

Počas exkurzie mali žiaci príležitosť klásť otázky odborníkom a diskutovať o rôznych aspektoch čistenia odpadových vôd. Táto vzdelávacia skúsenosť im pomohla lepšie porozumieť procesom, ktoré sa odohrávajú za scénou, a uvedomovať si dôležitosť ochrany vodných zdrojov pre budúce generácie.
Exkurzia do čističky odpadových vôd v Trebišove bola nielen informatívna, ale aj inšpiratívna pre žiakov, ktorí sa teraz cítia motivovaní podieľať sa na ochrane životného prostredia vo svojej komunite.

Tomáš Jakubec (II.A)

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company