RE-POWER YOUR FUTURE NAŠTARTUJME BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA

IMG_7940 IMG_7944 IMG_7948 IMG_7949 IMG_7951 IMG_7969 IMG_7974 IMG_7993 IMG_8017 IMG_8028 IMG_8037

Aj my, dvaja študenti a jeden učiteľ, sme mali možnosť zúčastniť sa výnimočnej konferencie, ktorú pripravila nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko, 7. – 8. februára 2024, v hoteli Holiday Inn Žilina.

Podujatie sa konalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Eriky Jurinovej

Prepojenie úspešného študentského projektu so sieťou predajní, Príbeh slobodnej firmy a duálneho vzdelávania v praxi, AI: strašiak alebo pomocník?, Vzdelávanie cez podcasty, Nová dimenzia práce a študijné odbory budúcnosti. To sú len niektoré z tém, ktoré priniesla inšpiratívna konferencia pre školy, odborníkov z praxe a všetkých stakeholderov, ktorí si uvedomujú akútnu potrebu podpory vzdelávania smerom k trendom 21. storočia.

Jej obsahom boli prednášky, panelové diskusie a workshopy viac ako 20 spíkrov, ktorí účastníkom poskytli unikátny obraz o možnostiach vzdelávania v moderných kontúrach dnešnej doby. Študenti sa okrem iného dozvedeli, prečo je sebavedomie v hlase cestou k vzdelávacím a pracovným výsledkom. Spolu s učiteľmi mali možnosť počas workshopov objavovať talenty a superhrdinov v nás. Záverečné príspevky konferencie poukázali na mimoriadnu dôležitosť vzdelávania pre úspech v profesijnom, ale aj v osobnom živote. Pomohli poodhaliť nástroje a inšpiratívne príklady z praxe, ktoré nám pomôžu rozvíjať silné stránky našich študentov vo vzdelávacom systéme.

Konferencia bola zároveň oficiálnym spustením jedinečného projektu Re-power Your Future s podporou UniCredit Foundation. Projekt je určený pre študentov vo veku 10 – 19 rokov s cieľom prehĺbiť ich motiváciu k vzdelávaniu, zlepšiť ich študijné výsledky, zabrániť predčasnému ukončeniu štúdia a motivovať študentov k tomu, aby si našli zmysluplné budúce povolanie. Zámerom je tiež podporovať rovnosť príležitostí a odstraňovať prekážky, ktoré môžu brániť mladým jednotlivcom v dosahovaní ich cieľov.

„Súčasťou nášho hodnotového zamerania je pomáhať komunitám napredovať všade, kde podnikáme. Som nesmierne hrdý, že UniCredit Bank sa stala partnerom Junior Achievement Slovensko. Budeme stáť po boku organizácie, s ktorou nás spája spoločný cieľ – vytvárať prostredníctvom kvalitného vzdelávania podmienky pre lepšiu budúcnosť našich detí a mládeže. Verím, že aj zapojením dobrovoľníkov z radov zamestnancov UniCredit Bank do RePower Campov pomôžeme mladým ľuďom v ich motivácii dosiahnuť také vzdelanie, ktoré im umožní v budúcnosti uplatniť sa v zamestnaní, a to podľa ich preferencií a potrieb komunity,“ povedal na konferencii Jaroslav Habo, riaditeľ UniCredit Bank pre Slovensko.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company