“Objavovanie udržateľnosti a výrobných procesov”

picture2 picture9 picture17 picture22 picture23

Dňa 5. apríla 2023 sa žiaci z tried 2.A, septima,3. A, 3.B, 4.B a 4.A zúčastnili vzdelávacej exkurzie, ktorá im ponúkol jedinečnú možnosť spoznať rôzne aspekty udržateľného životného štýlu a výrobných procesov. Ich prvou zastávkou bola spaľovňa odpadu v Kokšovom Bakši, kde mali možnosť sledovať, ako sa odpad spracúva a recykluje. Zúčastnili sa interaktívnej prednášky a prehliadky spaľovne odpadu. Prehliadka im umožnila lepšie pochopiť význam a vplyv recyklácie na životné prostredie. Videli sme v praxi, že triedenie odpadu má svoj význam.
Po návšteve spaľovne sa skupina presunula do Košíc, kde navštívila miestny závod Ryba. Tu mali príležitosť vidieť a pochopiť proces spracovania rýb od ich chytania až po distribúciu. Žiaci sa dozvedeli viac o dôležitosti udržateľného rybolovu a výroby potravín. Presvedčili sa na vlastné oči, aká dôležitá je pri výrobe potravín čerstvosť a hygiena.
Táto exkurzia nebola len príležitosťou na zábavu, ale predovšetkým na vzdelávanie a inšpiráciu. Žiaci odchádzali so zvýšeným povedomím o dôležitosti recyklácie a udržateľného využívania zdrojov, ako aj so záujmom o ďalšie poznávanie výrobných procesov.

Prírodu máme chrániť stále, nie len na Deň Zeme. Je to naše najvzácnejšie dedičstvo. Je na nás, v akom stave ho zanecháme našim potomkom.

Sára Sováková (II.A)

 

„Veď príroda nie je iba skládka odpadu.

Ak ju zničíš, akú za ňu čakáš náhradu?

Vo vesmíre máme iba jednu planétu.

Krásnu, modrú, dokonalú, vhodnú k životu….“

Ján Treľo

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company