Obhajoba ročníkových projektov študentov druhého ročníka a sexty.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DSC_0611

Študenti druhého ročníka a sexty obhajovali 8. marca svoje projektové práce, na ktorých pracovali počas štyroch mesiacov. Hľadali riešenia rôznych problémov, napr. ako využiť terapiu tancom v náš prospech, ako sa efektívne učiť, ako inšpirovať študentov k štúdiu na gymnáziu, ako minimalizovať textilný odpad, ako vytvoriť ekologickú domácnosť, ako pomôcť našim kamarátom – psíkom, či mnohé ďalšie.

Študenti mali možnosť vyskúšať si napísať prácu k riešenému problému, kde si overili svoje IT zručnosti. Pri jej tvorbe využívali kritické myslenie pri zhodnotení zdrojov, pracovali v tíme a vylepšili si svoj časový manažment. Práve ôsmeho marca si vyskúšali aj prezentáciu pred spolužiakmi a rodičmi v slovenskom aj cudzom jazyku. To všetko sú mäkké zručnosti, tak potrebné pre dnešnú, rýchlo sa meniacu spoločnosť v 21. storočí.

Koordinátorka projektových prác: PhDr. V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company