Súťaže Expert Geniality Show, celoslovenskej vedomostnej súťaže

DSC_0453 DSC_0456 DSC_0461 DSC_0463 DSC_0465 DSC_0467 DSC_0469

Súťaže Expert Geniality Show, celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, a osemročných gymnázií a žiakov stredných škôl, sa v školskom roku 2023/2024 sa zúčastnilo 17 žiakov našej školy.

Súťažilo sa vo viacerých kategóriách.

Žiaci si vyberali dve spomedzi šiestich ponúknutých tém:

 • Od Dunaja k Tatrám – Slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci
 • Mozgolamy – logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie
 • Svetobežník – fyzická geografia, humánna geografia
 • Tajomstvá prírody – biológia, fyzika, astronómia, chémia
 • Do you speak English? – čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie
 • Góly, body, sekundy – história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava

Medzi najúspešnejších našich žiakov patria žiaci, ktorí:

dostali titul TOP EXPERT (t. j. patrili medzi 100 najlepších v celkovom poradí)

 • Erika Poľáková (Sexta)
 • Alex Varguška (1. A)
 • Peter Maruščák (Sexta)dostali titulEXPERT na tému ( t. j.  umiestnili sa v štvrtine najlepších v tematickom rebríčku)
 • Alex Varguška, (Kvinta), Diplom za tému Svetobežník
 • Peter Maruščák (Sexta), Diplom za tému Do you speak English?
 • Marcel  Chimaľ (Kvinta), Diplom za tému Do you speak English?

Ďakujeme všetkým za účasť v súťaži a najlepším blahoželáme k pekným výsledkom.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company