Messenger_creation_746931dd-e659-4970-be1e-a3c43225e3fa

Gymnázium Komenského 32, Trebišov

s ľútosťou a smútkom prijalo správu o úmrtí jedného z najvýraznejších pedagógov histórie školy.

PhDr. Július Galgan navždy odišiel 18. apríla 2024 vo veku 90 rokov.

Na výnimočnú osobnosť pána Galgana isto nikdy nezabudnú jeho kolegovia ani celé generácie študentov, ktoré priviedol k úspešnej maturite zo slovenského jazyka a literatúry. Pred 65 rokmi sa stal zakladateľom Divadla G Trebišov. To svoju históriu začalo písať ako divadelný krúžok práve na pôde nášho gymnázia.

Pán profesor Galgan veril, že láska, viera, dobro a krása sú nesmrteľné, lebo majú božský pôvod. Veril, že len vo vzájomnej úcte a rešpekte môžeme žiť ako ľudia. Túto jeho vieru napĺňajú nesmrteľné slová sluhu Barnabáša z jeho obľúbenej Zvonovej hry Tanec nad plačom.

„Netrpia ľudia, netrpia pre nič, len pre ľudí. Človek pre vlastné šťastie človeka nevidí. Boh všetkým ľuďom dal oči a každý srdce má; pre svetlo nevidia ľudia, pre lásku neľúbia.“

S týmto posolstvom lásky vyjadrujeme úprimnú sústrasť smútiacej rodine, divadelníkom, priateľom i blízkym. V našich srdciach i spomienkach ostane navždy!

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company