e4c60b9c-c38d-48ae-b185-b25682e11cce 36810e13-bfaa-43bc-98bf-311b9f46a69b 80888d8d-9d13-4eee-a979-9081421c793e b993a2ac-c036-4509-9931-43ea0543b354 9d70b129-f4ba-4cae-be40-8dc09790ec5c

22.marca sme si v rámci Svetového dňa vody pripomenuli dôležitosť a spôsoby ochrany vody. Žiaci sexty a druhého ročníka absovovali exkurziu v ČOV Trebišov.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company