Možnosti neformálneho vzdelávania v programe Erasmus+

IMG_7739 IMG_7740 IMG_7744

Študenti tretieho ročníka si 24. 4.2023 mali možnosť vypočuť informácie z prvej ruky z účasti na neformálnom vzdelávacom podujatí v Portugalsku, ktorého sa zúčastnila naša bývalá študentka Barbora Viktória Tereščáková. Porozprávala a povzbudila študentov k účasti na týchto aktivitách, ktoré prispievajú k osobnostnému rozvoju, zlepšeniu si jazykových a komunikačných zručností. Upriamila pozornosť na možnosti, ktoré majú mladí ľudia v priestore Európskej únie. Ďakujeme za zdieľanie skúseností.

Žajáková a V. Hazugová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company