This is default featured post 1 title

Deň Andrássyovcov

received_2515946708487396  received_533337317465562

Múzeum a Kultúrne centrum Zemplína v Trebišove zorganizovalo v dňoch 17.-18.októbra 2019 podujatie Andrássyovci v Trebišove. Zaujímavý program začal vo štvrtok prednáškou o architektúre kaštieľa, ktorej sa zúčastnili študenti prvého ročníka a maturanti z predmetu dejepis. Historici si pripravili pre študentov  odbornú prednášku na tému barokové umenie a architektúra.   V druhej časti oboznámili prítomných s architektúrou kaštieľa Andrássyovcov od jeho vzniku až po poslednú prestavbu. Nasledovala komentovaná prehliadka priestorov kaštieľa, kde si záujemcovia o architektúru mohli do detailov prezrieť barokovo-klasicistické prvky spomínané v prednáške. Podujatie pokračovalo v popoludňajších hodinách vernisážou výstavy Andrássyovci ukrytí v archíve.

                                                                       Študenti Maturitného dejepisu

Certifikát ECDL

20190919_123146

Už druhá skupine (15 žiakov) získala v rámci IT Akadémie medzinárodný Certifikát ECDL Base – vyžaduje skúšky zo všetkých štyroch modulov skupiny Base. ECDL  je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.

MMM 2019

3

Rok 2019 je rokom, v ktorom naša škola oslavuje 70. výročie od jej založenia.

Je to však aj rok, v ktorom prvýkrát nastúpila na štart  Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach štafeta z našej školy. A nebola to hocijaká štafeta. Tvorili ju členovia pedagogického zboru pod vedením pani riaditeľky Márie Kašaiovej. Ďalšími členmi štafety boli p. Janka Ferjová, Martin Begala a Róbert Janok. Bola to  jediná štafeta na podujatí, ktorej členmi boli bežci z pedagogického zboru. Svojej úlohy sa zmocnili úplne zodpovedne, pretože za nie príliš priaznivého počasia bez problémov dobehli do cieľa, čím sa časom 4:42:35 zapísali nielen do štatistických análov Medzinárodného maratónu mieru, ale aj do histórie športovej činnosti pedagogického zboru našej školy.

6. ročník MMM v Košiciach úspešne reprezentovali na juniorskej štafete aj študenti našej školy v zložení: Ondrej Gondek, Kevin Košina, Tomáš Lachvajder, Alexander Muchin, Ema Vincensová a Marína Ružinská.

Už pravidelne niekoľko rokov na trati minimaratónu beží skoro celá rodina pani profesorky Janokovej. Od malého Samka, spolu s bratmi Jakubom a Matejom ich sprevádza na trati dlhej 4,2 km pán Erich Janok. Ale aj pani Janoková je aktívnou účastníčkou podujatia. Keďže je skvelá moderátorka, celý čas hlasito povzbudzuje pozdĺž trate a dodáva bežcom chýbajúce sily a elán na dobehnutie do cieľa s úsmevom.

To sa jej aj podarilo, pretože skutočne všetci do cieľa dobehli, aj keď navonok premrznutí, ale zvnútra rozohriati z úspešne zvládnutého športového výkonu.

Všetkým športovcom, ktorí sa zúčastnili 96. ročníka MMM v Košiciach, srdečne BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov pri ďalších športových aktivitách.

Európsky deň jazykov

SONY DSC

Aj vzhľadom na to,  že kontakt s cudzím jazykom už nie je pre nás študentov veľkou neznámou, bol 26. september na našej škole obzvlášť výnimočný.
Svojou pestrosťou vynikal nielen jazykmi, s ktorými sa stretávame vo vyučovacom procese, no zároveň  otvoril bránu k poznaniu aj iných európskych jazykov a kultúr.
Študenti takmer všetkých tried si vo svojich učebniach na tento deň nachystali pre svojich spolužiakov rôzne prezentácie nimi  vybraných krajín a ich jazykov. Pripravili množstvo zábavných aktivít v podobe vedomostných kvízov a hier so slovami zvláštnymi pre daný jazyk. Tým nám dali možnosť preveriť si našu pamäť alebo ochutnať tradičné jedlo krajiny, či vyskúšať si ich typické tance. Odvážnejší z nás si radi zaspievali pesničky v jednotlivých európskych jazykoch. Tento deň bol pre nás veľmi poučný a mnohí z nás získali motiváciu k učeniu sa nových cudzích jazykov, pretože viacjazyčnosť je dôležitá kompetencia pre 21. storočie.
Na záver by som rád ocenil prácu všetkých študentov a profesorov, ktorí sa podieľali na príprave tejto poučnej a priateľskej akcie.  Tešíme sa na ďalší ročník.
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                    Alexander Kereštan, 1.B 

Celoslovenské stretnutie fénixákov

FHD0002 FHD0032 FHD0111 IMG_6467 IMG_6487 IMG_6502 IMG_6608

Tak ako po minulé roky aj tento sa naša DO Fénix zúčastnila Celoslovenského stretnutia fénixákov, ktoré sa tohto roku uskutočnila v Kľačne v dňoch 13. – 16. Júna. Pod vedením pána profesora Mgr. Róberta Janoka  6 fénixáčiek:  A. Čižmárová, N. Begalová, J. Ihnátová, K. Tóthová, P. Vysokaiová a B. Žajáková absolvovalo v priebehu 4 dní rôzne zábavné disciplíny a súťaže.

Samozrejme, žiadna Fénix akcia sa nezaobíde bez light túry, ktorú smelo zdolali aj tí najmenší. Nechýbala ani Detská konferencia, ktorá sa tentokrát niesla v duchu zdravia a správneho držania tela. Súčasťou programu bola aj beseda – tzv. Živá knižnica, kde sme sa dozvedeli niečo nové o jednom zo zakladateľov samotného Fénixu, ktorým je pán Ladislav Szibilla, ako aj o známom paraolympionikovi Jakubovi Krakovi . Zdieľali s nami svoje príbehy, tie najlepšie zážitky a ochotne nám zodpovedali všetky naše otázky.

Počas celého pobytu sa o nás veľmi dobre starala domáca organizácia a čas mali naplánovaný naozaj až do poslednej sekundy. Aktivity boli v hojnom zastúpení a prirodzená súťaživosť jednotlivých dodávala celej akcii ten správny nádych. V posledný večer sa nám dokonca aj podarilo vyhrať súťaž v Minitalente fénixu.

Záverečný deň bol vyhradený posledným spoločným raňajkám, dobaleniu kufrov a následnému presunu k vlakovej stanici. Najťažšia bola však rozlúčka s ľuďmi, ktorí sa za posledné 4 dni stali našimi priateľmi. Toto stretnutie nám dalo príležitosť zabudnúť na naše rozdiely a aj napriek tomu, že pochádzame z rôznych kútov Slovenska, panovala medzi nami priateľská atmosféra a prežili sme spolu kopec zážitkov, na ktoré určite nezabudneme.

Praha – výlet

IMG_3939 IMG_4352 (1) IMG_4171 IMG_4093 IMG_3982 (1) IMG_3966 IMG_3948

Iste mi dajú všetci za pravdu, že koncoročné výlety sú jedna z najkrajších časti školského roka. My, študenti 3.B, sme si náš výlet užili v Prahe. Naša cesta sa začala v stredu večer v Košiciach, kde sme nastúpili na nočný vlak, ktorý nás priviezol vo štvrtok ráno do Prahy. Priviezli sme sa metrom k nášmu ubytovaniu, odložili si veci a boli sme pripravení spoznávať krásy tohto mesta. Vo štvrtok sme toho videli veľa. Ráno to bol známy Pražský orloj, Karlov most, Vaclavák, Lucerna či ,,Staromák”. Poobede sme mali prehliadku Židovskej štvrte so synagógami. V piatok nás čakal ešte náročnejší deň, no o to viac krásny. Ráno sme sa dostali na Petřín, kde si niektorí z nás obhliadli Prahu z vtáčej perspektívy, potom sme pokračovali na Pražský hrad, znova sme sa túlali a spoznávali pražské uličky, námestia a architektúru a neskôr sme si mohli vychutnať Prahu pod rúškom noci. Prišla sobota a teda aj náš posledný deň výletu. V pláne bol Vyšehrad, Náplavka a neskôr spoznávanie Prahy na vlastnú päsť. Večer sme unavení, ale plní zážitkov nastúpili na vlak domov.

Týmto by sme sa chceli poďakovať za skvelú organizáciu RNDr. Jánovi Treľovi a Mgr. Slavomíre Kútnej. A taktiež pani zástupkyni PhDr. Jane Novákovej za skvelú energiu, ktorou prispela k lepšej nálade na výlete.

študenti 3.B

Juniorský maratón v Prahe

DSC02099 received_2319957641590833

 

V dňoch 3.-5. mája 2019 som sa spolu s Kevinom Košinom (II.A), Tomášom Lachvajderom (Kvinta) a siedmimi ďalšími bežcami z Košického kraja  zúčastnil pražského Volkswagen maratónu. Aj napriek sychravému a studenému počasiu, sme si svoje sily porovnali s najlepšími českými stredoškolskými bežcami v kategórii Juniorská štafeta. Deväť z nás bežalo úsek dlhý 4 kilometre. Posledný člen nášho tímu bežal najdlhší úsek – 6,195 kilometra. S časom 2:58:59 sme z 34 tímov obsadili konečné 30. miesto. Okrem behania sme mali dostatok voľného času na to, aby sme si obzreli a lepšie spoznali nádhernú Prahu, spoznali nových ľudí a zažili zážitky, na ktoré nikdy nezabudneme.

Ondrej Gondek,  III.A

Deň vody

received_283487765893151 received_315756959094284 received_317993088870470 received_592545241226341 received_643461249447707 received_831660187199954

Dňa 26. 4. 2019 sa aj naša škola zapojila do Dňa vody.

Skoro ráno sa pred chemickým laboratóriom  zhromaždil tím „chemikov“ , ktorého súčasťou sme boli aj my. Pomáhali nám dvaja šikovní informatici a ich úlohou bolo zhotovovanie tabuliek, zapisovanie nameraných hodnôt a ich následné porovnávanie so štatistikami.

Žiaci, ale aj profesorský zbor nám priniesli vzorky vôd zo svojich domácností. Pomocou pani profesorky Krivej a pani profesorky Macejkovej sme nakalibrovali prístroje určené na meranie množstva chloridových aniónov, NO3-, NH4+ a vápenatých katiónov. V neposlednom rade sme merali teplotu vody a jej pH.

Väčšina z nás niečo také robila prvýkrát a veľmi nás to zaujalo. Po ukončení všetkých meraní sme porovnali výsledky a zistili, či je voda vo vhodnom stave na pitie alebo sa dá využívať iba ako úžitková. Ku každej nameranej hodnote sme uviedli, či sa nachádza v norme alebo ju prekračuje (resp. nedosahuje). Zhotovené tabuľky sme odovzdali žiakom a profesorom spolu s článkom, kde sa mohli dočítať o ochrane a dôležitosti vody.

Aj keď sa zdá, že na našej planéte máme vody dostatok, iba malé percento tvorí sladká voda. Z toho iba časť tvorí voda vhodná na pitie, a preto je dôležité ju čistiť a neplytvať ňou.

Sme radi, že sme mali možnosť naučiť sa niečo nové a objaviť, koľko rôznych zaujímavých látok obsahuje priehľadná tekutina, s ktorou sa stretávame každý deň.

Ďakujeme pani profesorkám za pomoc a trpezlivosť.

Laura Litváková a Andrej Frič 2.A

Cesta okolo sveta – etapová hra

IMG_20190503_093955 IMG_20190503_094025 IMG_20190503_103418 IMG_20190503_103903 IMG_20190426_122752

V mesiaci apríl sa žiaci prímy, kvinty a septimy zapojili do 2. aktivity etapovej hry Cesta okolo sveta, ktorej organizátorom je detská organizácia Fénix. V dvoch skupinách pokračovali v pátraní po ľudských právach a slobodách a uchopili ich naozaj veľmi kreatívne.

            Lenka Filipeková z kvinty vytvorila Kalendár ľudských práv na rok 2020, ktorého časť spracovali žiaci prímy a máme možnosť si ho prezrieť pri vstupe do nášho gymnázia. Študentky septimy  nezapreli svoj talent a tvorivosť, nafotili zaujímavé fotografie vo verejnom priestore zamerané na problematiku ochrany ľudských práv.

V tejto etape hry zameranej na vyhľadávanie a šírenie informácií o ľudských právach posielajú študenti všetkým nám jednoznačný odkaz

                                   „ŽIVOT JE TO, ČO Z NEHO UROBÍME“

                                                                                                    Mgr. G. Maruščáková

Atletika

58570690_466564600769669_7856197518911078400_n

Dňa 25. apríla 2019 sa 20 najlepších atlétov našej školy zúčastnilo na okresom kole v atletike stredných škôl, ktoré sa konalo v Michalovciach. Svoje sily sme si zmerali v rôznych disciplínach
so žiakmi nielen z Trebišovského, ale aj Michalovského okresu, no hodnotení sme boli len v rámci Trebišovského okresu.

Zúčastnení atléti:

Zuzana Adamčíková (beh na 100m – 1; beh na 200m – 1.), Sofia Štefanová (beh na 800m), Kristína Ciliová (beh na 400m – 1; beh na 200m – 2.), Veronika Čalfová (hod oštepom – 1; beh na 400m – 2.), Viktória Grančajová (skok do diaľky – 2; beh na 100m – 2.), Ivana Kolesárová (vrh guľou – 1; hod diskom – 1.), Sára Kožuchová (skok do výšky – 3; beh na 1500m – 1.), Simona Lučanská (skok
do diaľky – 1; skok do výšky – 2.), Nina Novotná (beh na 800m – 1; beh na  1500m – .), Laura Popaďáková (vrh guľou – 2; hod diskom – 2.), Peter André (beh na 1500m – 1; beh na 800m – 2.), Samuel Borčík (vrh guľou – 1; hod oštepom – 2.), Ivo Bubenko (beh na 800m – 1; beh na 1500m – 3.), Vladimír Čerep (beh na 3000m – 1; beh na 400m – 1.), Samuel Demko (hod oštepom – 1. ; hod diskom – 1.), Ondrej Gondek (vrh guľou – 3; hod diskom – 2.), Kevin Košina (beh na 100m – 1; beh
na 200m – 1.), Tomáš Lachvajder (beh na 100m – 2; beh na 400m – 2.), Vladimír Rusnák (skok
do diaľky – 1; beh na 200m – 2.) a Jozef Stanko (skok do diaľky, skok do výšky – 2.) .

V štafetových behoch na 4*100 metrov sa nám v kategórii dievčat aj v kategórii chlapcov podarilo obsadiť prvé priečky v zloženiach:
– Z. Adamčíková, V. Čalfová, S. Lučanská a V. Grančajová
– V. Rusnák, K. Košina, O. Gondek a T. Lachvajder

Víťazi jednotlivých disciplín budú ďalej reprezentovať našu školu 3. mája 2019 na krajskom kole v Košiciach, takže nám všetkým držte aj naďalej palce.

Na záver by som sa v mene celej našej atletickej výpravy chcel poďakovať p. Miroslavovi Bérešovi
za trpezlivosť a čas, ktorý si našiel na našu prípravu.

Ondrej Gondek III.A

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company