This is default featured post 1 title

ECDL

20200204_080608

Tretia skupina (13 žiakov)  dňa 18. 12. 2019  úspešne absolvovala  v rámci IT Akadémie preskúšanie na  medzinárodný Certifikát ECDL Base a 4. 2. 2020  im boli odovzdané certifikáty ECDL.

Všetkým srdečne blahoželáme.

Rozhoduj o Európe

b

 

V dňoch 22.1-26.1.2020 som sa zúčastnil finálového kola projektu Rozhoduj o Európe, ktoré tohto roku hostilo naše hlavné mesto.

 V stredu 22.1. 2020 do Bratislavy pricestovalo 70 študentov stredných škôl z Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorí vyhrali regionálne kolá alebo boli vybraní na základe napísanej eseje, aby sa zúčastnili modelového zasadania inštitúcií EÚ. Ubytovaní sme boli v Hoteli Mercure, kde sme mali k dispozícii aj priestranné  kongresové miestnosti, v ktorých sme rokovali.

 Organizátori (najmä SFPA a EUTIS ale aj mnohé ďalšie organizácie, ktoré prispeli finančne a organizačne k zdarnému priebehu) si dali záležať, aby sme sa nenudili, program trval od 9-tej do 19-tej hodiny večer, takmer každý deň. Po rokovaniach, ktoré trvali v priemere okolo 5 hodín vrátane kuloárnych jednaní, sme mali pripravené interaktívne prednášky so zaujímavými hosťami – politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života, s ktorými sme prebrali najhorúcejšie témy najmä z oblasti európskej politiky. Po večeri ,ktorou končil program ,sme sa zvyčajne išli prejsť a pozrieť si večernú Bratislavu, aby sme mali po celodennom sedení trochu pohybu.

Tento projekt bol výborne zorganizovaný a nesmierne obohacujúci pre nás účastníkov, naučil nás nové poznatky o fungovaní Európskej únie, zdôraznil jej dôležitosť v dnešných časoch. Okrem nových vedomostí a znalostí sme spoznali aj mnoho mladých ľudí s podobnými záujmami a názormi z celého Slovenska a Česka.

 Absolútnym záverom tohto ročníka Rozhoduj o Európe bude konferencia v Brne, na ktorú sú pozvaní všetci účastníci finálového kola.

 Krištof J. Bernát  II.A

Medzinárodná jazyková súťaž BEST IN ENGLISH

boe

9. novembra 2019 sa konala každoročná online súťaž pre jazykovo zdatných študentov. Títo si mohli overiť a precvičiť svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka a porovnať ich s inými študentmi zo Slovenska a celého sveta. Zúčastnilo sa 30 študentov a v konkurencii 624 stredných škôl16 462 študentov25 štátov si počínali veľmi úspešne.

School Name: GYMNÁZIUM Trebišov

Place World: 237

Place Country: 35

Place Region: 6

Top trojica žiakov z našej školy:

Name   Lastname     Age    Place World:    Place Country:    Points  
Alexandra   Lehončáková     15      1324     187     98,5
Róbert   Vysoký     16      1353     196     98,5
Michal    Lešo     17      1628     245     97

 Mgr. Zuzana Bogdányiová

Olympiáda v nemeckom jazyku – obvodné kolo

20200116_122737 20200116_122837 20200116_122842

 

Naši najlepší nemčinári si vyskúšali úroveň svojich jazykových zručností na obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. To sa konalo dňa 16. januára 2020 na Gymnáziu P. Horova v Michalovciach.

Všetci traja reprezentanti našej školy obsadili vo svojich kategóriách postupové miesta na krajské kolo olympiády, ktoré sa bude konať vo februári v Košiciach.

Kategória 2A: Matúš Kolesár (sexta) – 1. miesto

Kategória 2B: Andrej Frič (3.A) – 1. miesto

Ján Kolesár (4.A) – 2. miesto

Srdečne blahoželáme a držíme palce aj naďalej.

Mgr. Slávka Maďarová

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

20200115_135929 20200115_135947 202001176149594497744955192

Dňa 15. januára 2020 sa naši študenti zúčastnili obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku.

Usporiadateľom kategórie 1A a 1B pre základné školy bolo Centrum voľného času v Trebišove a pre kategórie stredných škôl 2A a 2B organizovalo obvodné kolo Gymnázium L. Štúra v Michalovciach.

Vo všetkých 4 kategóriách sme mali zastúpenie aj pekné umiestnenie.

Kategória 1A – Marcel Chimaľ – príma – 2. miesto

Kategória 1B – Mathias Veszprémi – kvarta

Kategória 2A – Róbert Vysoký – sexta – 3. miesto

Kategória 2B – Patrícia Goréová – 4B – 2. miesto

Zúčastneným študentom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa nadšenia pri štúdiu anglického jazyka.

  PhDr. Viera Žajáková

Netradičné vyučovanie

80509074_2619384444803886_2318030236614131712_n 81902878_467587280825546_2948918605493829632_n 82007427_467768570581859_2255406035730694144_n

Posledné dni pred prázdninami sme sa zúčastnili  netradičného vyučovania. Nieslo sa v duchu „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“.  Vyučovacie hodiny sme strávili  v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove s doprovodom pedagógov. Tieto „vyučovacie hodiny „ boli pod vedením nášho spolužiaka Samuela Loba z 3.A, ktorý vo svojom voľnom čase pracuje v múzeu ako jeden z lektorov.

Na začiatku nás oboznámil so šľachtickým rodmi, ktoré vlastnili kaštieľ a patria sem: Csáky, Szapáry a Andrássy. Ďalej sme pokračovali názornou prezentáciou aktuálnych výstav. Aktuálne sa v kaštieli nachádza niekoľko výstav, ktoré sú zamerané na archívne pramene a členov rodu Andrássy. V závere prehliadky kaštieľa sme navštívili podzemné priestory, ktoré sú venované tokajskému vinohradníctvu. Prehliadku sme zakončili návštevou neogotického mauzólea.

Na túto netradičnú vyučovaciu hodinu boli veľmi pozitívne ohlasy. Náš spolužiak Samuel sa ujal  práce sprievodcu veľmi zaujímavým a profesionálnym spôsobom a predal nám veľa poznatkov, ktoré získal počas pracovného pôsobenia v tomto kaštieli.

Tamara Pavlíková 3.A

ONEJ

20191209_114706-2 20191211_114640 20191211_114651 20191213_112455-1

Dňa 3. a 5. decembra 2019 sa naši žiaci zúčastnili školského kola olympiády z nemeckého jazyka. Piati žiaci súťažili v dvoch kategóriách 2A a 2B. Do obvodného kola postupujú prví dvaja z každej kategórie.

 Vyhodnotenie :

Kategória 2.A :

1. miesto – Matúš Kolesár , Sexta

2. miesto – Alexandra Lehončáková, Sexta

3. miesto – Michal Bačo – 1.B

 

Kategória 2.B :

1. miesto – Andrej Frič , 3.A

2. miesto – Ján Kolesár , 4.A

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na obvodnom kole v januári.

 PhDr. Jana Serbinová

OSJL

_DSC0003 _DSC0009 _DSC0014 _DSC0019

V dňoch 9. – 10. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nášho materinského jazyka – slovenčiny. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili študenti 3. a 4. ročníka a kategóriu B študenti 1. a 2. ročníka.  V novembri sa školské kolo olympiády uskutočnilo pre kategóriu C, ktorú tvorili študenti tercie a kvarty.

Olympiáda mala tri časti – písomný test, transformáciu textu a ústny prejav. Na priebeh celej súťaže dohliadali  PhDr. Helena Oslovičová, Mgr. Eva Balová a Mgr. Lenka Janoková, za čo im patrí poďakovanie.

Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zmerať vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a tešíme sa na ďalší ročník olympiády opäť o rok.

Víťazom gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

Kategória A

  1. miesto – Viktória Vasiľová, 4.B
  2. miesto – Anna Popaďáková, 4.A
  3. miesto – Laura Litváková, 3.A

Kategória B

  1. miesto – Sophia Gazdičová, 1.B
  2. miesto – Simona Zatková, sexta
  3. miesto – Sára Parasková, sexta

Kategória C

  1. miesto – Michaela Filipeková, tercia
  2. miesto – Miriam Lešová, tercia
  3. miesto – Annamária Gujdanová, kvarta

Kriminálny prípad FBI

_DSC0157

Aj tak by sa dala pomenovať tohtoročná imatrikulácia I.A a I.B triedy. Aj dva týždne po nej naše kolená trpia. Celú sme si ju totiž museli „odkľačať“.

Avšak okrem horkej bolesti, ktorú okúsili naše kĺby, sme si užili aj mnoho zábavy. Behali sme po legu, trénovali na úlohu Popolušky alebo riešili kvíz o našej škole a taktiež jej profesoroch. Zahrali sme si hru telefón v trošku inom prevedení a zapojili aj pohybové schopnosti.

Za každú z daných disciplín sme získavali body a nakoniec zistili, kto je víťazom. Aj keď išlo o pominuteľný rozdiel niekoľkých bodov, predsa vyhrala I.A a na kolegov z druhej prváckej triedy čakal trest v podobe ochutnávky tých najrôznejších jedál. Organizátorská III.B nás na konci nezabudla oboznámiť so sľubmi, od požičiavania prezuviek a desiatej až po prenechávanie nášho oblečenia vyššej moci, teda tretiakom. Všetky sme, samozrejme, poslušne sľúbili.

Ešte raz by som chcela za nás všetkých poďakovať  III.B, ktorá vykonala skvelú prácu a vytvorila pre nás nezabudnuteľný zážitok.

Radoslava Oláhová I.A

Červené stužky – symbol boja proti chorobe AIDS

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS, ale aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal od 2. septembra 2019 a vyvrcholil 1. decembra 2019 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Podporu tejto kampani vyjadrili študenti tercie účasťou na pochode Červené stužky, ktorý sa konal v našom meste 3. decembra 2019 .

 Mgr. Eva Balová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company