This is default featured post 1 title

 Aj v týchto ťažkých časoch sme sa spojili a podporili dobrú vec.

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2020.

received_281996589890529 received_457159791932270 received_664297697607845

received_682045022682617 received_777389393117165received_1293586751006392

Príhovor ku Dňu študentstva

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti,!

17. november je významným historickým medzníkom v novodobej histórii Slovenskej republiky. O význame a dôvodoch tohto sviatku počúvate v masmédiách. Pripomíname si nielen Deň boja za slobodu a demokraciu, ale tento deň je od roku 1941 aj Medzinárodným dňom študentstva. Je potrebné, aby ste si uvedomili dôležitosť princípov demokracie a slobody a svojím prístupom k vzdelaniu šírili mier, lásku a spravodlivosť, a že dýchanie slobody v dejinách, v prítomnosti ani budúcnosti nesmie byť nikdy brané ako samozrejmosť.

Prijímanie prvákov alebo „imatrikulácia “, ako ju nazývajú žiaci, sa stalo dlhoročnou tradíciou a súčasťou študentského života na našej škole práve v tomto období. Každoročne sa ňu tešia tak prváci, ako aj žiaci vyšších ročníkov, ktorí túto slávnostnú udalosť pre žiakov prvých ročníkov pripravujú.

Súčasná epidemiologická situácia na Slovensku naďalej pretrváva a neumožňuje nám túto aktivitu zatiaľ uskutočniť v duchu našich tradícií. Vaši starší spolužiaci na Vás nezabudli a netradičným spôsobom Vás prijali do rodiny našich gymnazistov.

Verím, že sa v krátkom čase všetci stretneme na škole. Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste zodpovedne pristupovali k online výučbe, ktorá je náročná pre učiteľov, žiakov a rodičov a veľmi si vážim prácu všetkých pedagógov a študentov v tejto zložitej dobe.

Spolu to zvládneme!

  PaedDr. Mária Kašaiová

                                                                               riaditeľka školy

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním ” Spoločná voľba “

Usmernenie MSVVaS SR –  1.11.2020

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyhlásenie zamestnanca

Vyhláška ÚVZ SR č.16-2020 vestník čiastka 12-2020

Erasmus Days v tercii.

IMG_20201016_080642_1 IMG_20201016_080751_1 IMG_20201016_080920 IMG_20201016_081137_BURST2 IMG_20201016_081257_1

Erasmus Days je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+, ktorý umožňuje študentom a učiteľom vzdelávať sa neformálne a zdieľať príklady dobrej praxe v celej Európe, dokonca aj mimo nej.

Slovensko sa zapája do Erasmus Days (15. -17.10.) druhýkrát a aj na našej škole sme sa so študentmi tercie rozprávali o možnostiach, ktoré ponúka tento program. To, čo sa študenti dozvedeli, si overili v Erasmus+ Kvíze.

PhDr. V. Žajáková

Skús si tento Kvíz aj ty.

dokument o mládežníckych výmenách

Girls Day 8. 10. 2020

2 3. 4 5 7 8

Už po siedmykrát sa konalo unikátne celodenné podujatie Girl’s Day pre slovenské stredoškoláčky, počas ktorého môžu dievčatá nahliadnuť do pracovného sveta slovenských IT firiem, spoločností aj univerzít a vyskúšať si zaujímavé workshopy, prednášky alebo prácu s virtuálnou realitou.

Aj my študentky Gymnázia, Komenského 32 v Trebišove – Laura Popaďáková (IV. A), Daniela Mannová, Alžbeta Andrejková, Simona Zatková, Viktória Janoková (všetky zo septimy) sme sa aktívne zúčastnili workshopu, ktorý organizovala IT firma Global Logic.

Táto firma si pre nás pripravila prezentáciu o pozíciách v IT sektore, po ktorej nasledovala aj praktická aktivita. Počas tejto časti workshopu sme pracovali v skupinách a našou úlohou bolo vžiť sa do pozície Product Owners. Taktiež sme navzájom diskutovali o aplikáciách YouTube, Instagram a Facebook. V závere online stretnutia porozprávali naše lektorky v krátkosti svoje životné príbehy o tom, ako sa dostali k práci v IT firme.

Celá akcia prebiehala kvôli mimoriadnym okolnostiam súvisiacim s koronavírusom pomocou aplikácie Zoom. Odporúčame každému dievčaťu, ktoré sa zaujíma o IT svet, aby sa na podobnej aktivite zúčastnilo. My sa už teraz tešíme na ďalší ročník.

  Účastníčky workshopu

Vyhodnotenie matematickej súťaže Klokan 2019/2020

6_ 5_studenti 4 3 1

V minulom školskom roku sa po prechode na dištančné štúdium zmenil aj spôsob realizácie mnohých súťaží, medzi ktoré patrí aj matematická súťaž Klokan. Súťaž prebiehala taktiež dištančnou formou v  presne stanovenom čase. Sme radi, že sa do tejto súťaže zapojili aj žiaci nižších ročníkov nášho gymnázia.

 Vyhodnotenie súťaže, odovzdávanie diplomov a vecných cien prebiehalo až v tomto školskom roku.  Diplomy odovzdala súťažiacim riaditeľka školy PaedDr. Mária Kašaiová spolu so školským koordinátorom súťaže. Blahoželáme všetkým zapojeným riešiteľom: Miriam Lešovej (kvarta), Dominikovi Došovi, Miroslavovi Zavadiakovi, Dávidovi Mislaiovi, Marcelovi Chimaľovi, Kristíne Ondovčíkovej (všetci zo sekundy) a hlavne Eliške Zbojovskej (sekunda) a Danielovi Tóthovi (tercia), ktorí sa umiestnili medzi 10% najúspešnejších riešiteľov vo svojej kategórii na Slovensku.

Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme všetkým veľa úspechov a radosti v ďalších súťažiach.

Mgr. Róbert Janok

Európsky deň jazykov

IMG_20200925_130352_4

Európsky deň jazykov, ktorého zmyslom je upovedomiť študentov na význam štúdia cudzích jazykov s dôrazom na ich rôznorodosť,  sa na našej škole tento rok slávil rôznymi aktivitami 25.9. Jednou z nich boli rôzne kvízy cez Kahoot, piesne, zaujímavé informácie či hádanky schované do QR kódov, ktoré vytvorili samotní žiaci. Tie boli umiestnené na chodbách školy a oni podľa vlastného záujmu kódy skenovali,  s použitím mobilov či tabletov, a zisťovali či rozumejú čo to po poľsky, rusky, nemecky, španielsky, islandsky či v posunkovej reči. Študenti , ale aj učitelia si môžu aktivity užívať ešte ďalší týždeň, pretože QR kódy zostávajú ešte na chodbách školy.

V. Žajáková

Jazyková škola  2020/2021

V školskom roku 2020/21 ponúka Jazyková škola pri Gymnáziu v Trebišove štúdium cudzích jazykov v nasledujúcich skupinách :

Kurz Označenie kurzu v prihláške : Jazyková úroveň podľa SERR Počet hodín týždenne
Anglický jazyk – 2. roč.

konverzačný

2ANJ – konv. A2 2
Anglický jazyk – 2. roč. 2ANJ A2 4
Anglický jazyk – 3.roč. 3ANJ B1 4
Anglický jazyk – 5. roč.

(príprava na maturitu )

5ANJ B2 4
Slovenský jazyk pre cudzincov – 1. roč. 1SLJ A1 4

Do Jazykovej školy sa môžu prihlásiť aj žiaci z iných základných a stredných  škôl v okrese Trebišov ako aj dospelí. Pri zaraďovaní do skupín rozhoduje stupeň ovládania  jazyka.

Všetci záujemcovia sú vítaní.

Netradičná rozlúčka s absolventmi 2019/2020

príhovor riaditeľky školy

 

 4.A 

4.B

 

oktáva

Basketbal

83159040_787009085152908_7158432304459677696_n 87795703_1271778766357703_3841703712032555008_n

 

Aj po prehre o jeden bod s domácimi súpermi z DSA sa nám po suverénnej výhre so súpermi z Obchodnej akadémie s 15-bodovým odstupom  podarilo obsadiť na okresnom kole v basketbale 1. miesto . To nám zaručilo postup do regionálneho semifinále dlhodobej športovej súťaže, a taktiež na krajské kolo krátkodobej športovej súťaže. V regionálnom finále sa nám vďaka skvelému nasadeniu podarilo zdolať všetky zúčastnené tímy vrátane Gymnázia Pavla Horova a umiestniť sa na 1. mieste. Vo štvrtok (27. februára) sme sa zúčastnili na krajskom kole v Rožňave, kde sme podľahli  basketbalistom zo Spišskej Novej Vsi v pomere 28:18  a basketbalistom z košického Gymnázia Šrobárová v pomere 27:16, a tak sme obsadili konečné 3. miesto v našej skupine. V júni nás ešte čaká regionálne finále dlhodobej športovej súťaže v Košiciach. Bude to posledný basketbalový turnaj, na ktorom si my, štvrtáci, pod vedením p. profesora Bereša oblečieme dresy trebišovského Gymnázia a rozlúčime sa s mladšími spoluhráčmi.

  Ondrej Gondek,  IV.A

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company