This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title
This is default featured post 5 title
This is default featured post 6 title
This is default featured post 7 title

Zaslúžený veľký úspech nášho gymnázia!

majstri

V utorok 16.apríla sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo v hádzanej stredných škôl. Zúčastnili sa ho aj naši hádzanári, ktorí suverénnym spôsobom vyhrali okresné kolo. Hralo sa v troch trojčlenných skupinách. Naši odštartovali pohodlným víťazstvom nad Gymnáziom Alejová, Košice v pomere 15:8 a v druhom zápase skupiny zničili Moldavu nad Bodvou výsledkom 10:1. Zaslúžene sme tak postúpili do finálovej skupiny, kde nás už čakali omnoho náročnejší súperi – Gymnázium Poštová, Košice a Gymnázium Pavla Horova, Michalovce. Odhodlaným výkonom sme zvíťazili nad Košičanmi 14:11 a o postupujúcom na celoslovenské kolo sa tak rozhodovalo v zemplínskom derby. Počas celého zápasu sme si držali tesné vedenie, o ktoré sme v závere stretnutia prišli, ale remíza 13:13 znamenala v konečnom zúčtovaní fantastický úspech nášho gymnázia. Postúpili sme na celoslovenské kolo v hádzanej stredných škôl!

O tento skvelý úspech sa postarali títo chlapci:

Dominik Čižmár, Samuel Demko, Ondrej Gondek, Marek Hniďák, Richard Huľo, Samuel Ostrožovič, Erik Roháľ, Niko Sekulič, Jozef Stanko, Boris Timko, Miroslav Tóth, Nikolas Vernus pod vedením prof. Miroslava Béreša.

Držme im palce na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 9.-10.mája v Galante.

Kvinta a ich e-Twinningový projekt

Skupina 11 študentov kvinty od novembra do marca tohto šk. roka pracovala na e-Twinningovom projekte e-Tour guide, ktorý sa realizoval v elektronickom prostredí TwinSpace.

Projekt pozostával z viacerých aktivít. V prvom kroku sa náhodne určilo poradie škôl, ktoré dávali svoje požiadavky,  čo by chceli vidieť, zažiť a ochutnať v krajine, ktorá im bola náhodne pridelená.

Druhá časť projektu bola pre študentov najnáročnejšia. Na základe získaných informácií mali vytvoriť elektronického sprievodcu ich mestom či regiónom. Študenti z kvinty to zobrali veľmi tvorivo a keďže v tímovej práci je potrebné si úlohy podeliť, tak dievčatá napísali príbeh v angličtine vo forme rozprávky, do ktorej zakomponovali zaujímavé miesta z regiónu. Chlapci zasa naštudovali manuál v anglickom jazyku k interaktívnemu programu Twine, v ktorom sa výsledný e-sprievodca mal vytvoriť. Nebolo to ľahké, ale všetky vzniknuté problémy vyriešili a oriešky rozlúskli.

Študenti si prácu na projekte pochvaľovali, pretože mali možnosť rozvíjať kritické myslenie pri spracovávaní informácií a vyskúšať si tímovú prácu. Samozrejme to všetko v anglickom jazyku. Poslednou fázou projektu je poskytnutie si vzájomnej spätnej väzby komentármi v prostredí TwinSpace na portáli e-Twinning.

Do projektu bolo zapojených 6 škôl z týchto krajín: Belgicko, Poľsko, Litva, Portugalsko, Grécko  a Slovensko.

Aktivity boli realizované na hodinách anglického jazyka.

Vytvorený e-Tour Guide:  TU

                                                                                                         PhDr. Viera Žajáková

CHEMGENERATION 2019

received_627415861013267

Vedecký program BASF Chemgeneration je interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu, zapájať študentov stredných škôl do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť tomu, ako môžu prírodné vedy napomáhať trvalo udržateľnému rozvoju.

Vedecký program Chemgeneration organizuje popredná svetová chemická spoločnosť BASF v spolupráci s najprestížnejšími univerzitami a vedeckými inštitúciami v strednej Európe. Na Slovensku tento program vznikol v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Aj naši študenti sa zapojili do vzdelávacieho programu pod názvom: Dosiahnutie nulového odpadu. Dňa 15.3.2019 sme sa spolu s II.A zúčastnili tohto vedeckého seminára. Študenti sa prostredníctvom experimentov naučili, ako funguje chémia v praxi, mimo školských tried a učebníc. Vytvorili si vlastný systém na filtráciu vody, naučili sa recyklovať starý papier, oddeliť zmes kovov a vytvoriť kovový strom a zistili, ako je možné rozložiť plastové materiály za menej ako štyri týždne. 

Dozvedeli sme sa, ako môže ľudstvo dosiahnuť úroveň nulového odpadu prostredníctvom inovácií, nových materiálov, technológií budúcnosti, no predovšetkým – prostredníctvom chémie. Názorne sme si ukázali, že produkovať nulový odpad je možné.

Verím, že táto interaktívna exkurzia mala pre žiakov význam a hodnotia ju ako prínosnú a zmysluplnú!

Mgr. Michaela Krivá

Cesta okolo sveta – etapová hra DO Fénix

logo ms a fenix 015. Cesta okolo sveta - športová aktivita - 18.3.2019 185. Cesta okolo sveta - športová aktivita - 18.3.2019 189. Cesta okolo sveta - športová aktivita - 18.3.2019 191. Cesta okolo sveta - športová aktivita - 18.3.2019

Baľte kufre a vydajte sa s nami na dobrodružnú cestu za poznávaním ľudských práv !

Členovia DO Fénix z nášho osemročného gymnázia sa zapojili do súťaže Cesta okolo sveta a počas 3 mesiacov ich čaká plnenie rôznych úloh, stretnutí a zážitkov zameraných na poznávanie ľudských práv, práv detí, aktívnej angažovanosti a vzájomnej spolupráce. Medzi tieto aktivity patrilo aj zorganizovanie športových triednických hodín pre osemročné štúdium, keď sa proti sebe postavili jednotlivé triedy v disciplíne preťahovanie lanom.

Heslom súťaže bolo heslo FAIR-PLAY, čomu sa prispôsobovali počty súťažiacich. Najúspešnejšou triedou za nižšie ročníky sa stala sekunda a za vyššie ročníky osemročného štúdia to bola septima. Vo výkone nezaostával ani  ženský pedagogický tím,  podporený jediným mužom, RNDr. M. Telepovským.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za podporu a príjemne strávené popoludnie.

 Fénixáci

Fénix

logo ms a fenix 002. Konferencia Slovenský Raj - 9.3..2019 007. Konferencia Slovenský Raj - 9.3..2019 163. Konferencia Slovenský Raj - 9.3..2019 358. Konferencia Slovenský Raj - 10.3..2019

V dňoch 9.3.-10.3.2019 sa skupina študentov z Gymnázia Trebišov zúčastnila na konferencii pod názvom Zdravie a zdravý spôsob života. Konferencia sa uskutočnila v jednom z najkrajších prírodných oblastí  Slovenska v Slovenskom raji a to vo vile s názvom Villa LUPU. Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť  si prednášky o zdraví, čo si predstavujeme pod pojmom zdravie, ktoré faktory vplývajú na zdravý spôsob života, aké sú zásady zdravého životného štýlu, ako pohybom prispievame k zdraviu, ako moderné technológie ovplyvňujú niektoré ľudské schopnosti a ako môže joga posilniť fyzické i psychické zdravie človeka. A keďže jedným z faktorov, ktorý priaznivo vplýva na zdravie človeka je pohyb, zúčastnili sa členovia konferencie turistiky – výstupu na Tomašovský výhľad a Prielomu Hornádu. Mnohí účastníci boli v Slovenskom raji prvýkrát a ich pocity z konferencie i z peknej turistiky boli nad  očakávanie.

RNDr. Miroslav Telepovský

Lyžiarsky výcvik

92. Lyžiarsky kurz - 2.2019

Dňa 6.1.2019 sa začal náš týždeň dobrodružstiev. My, Kvinťania, sme sa spolu s triedou Prímou vybrali na náš lyžiarsky zájazd. Všetci vysmiati, oddýchnutí po zimných prázdninách sme ráno čakali na autobus. Náš prvý deň vyzeral veľmi pestro, prísť na hotel, vybaliť sa, vychystať sa na prvú lyžovačku a ísť. Čakalo nás rozdelenie do družstiev. Vecer, po rozdelení do skupín na svahu, nás čakala na hoteli chutná večera. Po večeri sme samozrejme mali oddych. Všetci sme boli unavení a tak netrvalo dlho kým sme zaľahli. Zvyšok týždňa vyzeral veľmi podobne. Ráno vstať, raňajky, nachystať sa a vylyžovať sa. Líšil sa iba každým jedným večerom. Prvý večer sme si mali pripraviť program my, Kvinťania. Pripravili sme si rôzne súťažné hry. Druhý večer túto úlohu dokonalo zvládli Prímania. V stredu sme sa zabavili a vyšantili na rôznych maskách, mali sme totiž karneval. V miestnosti bolo vidno rôzne kostýmy od doktorov, cez fanúšika, rozprávkových postáv, športovcov, cigánskej rodiny až ku mladomanželom. Každý z nás sa určite zabavil. Posledný večer bola menšia diskotéka a čas na zbalenie sa. Piatok bol náš posledný deň. Bolo nám ľúto, že je posledný ale všetci sme sa už tešili domov. V tento deň sme si ešte posledný krát zalyžovali, dobalili osobné veci a vybrali sme sa na cestu domov. Doma v Trebišove nás už čakali vysmiati rodičia. Na tento lyžiarsky výcvik nikdy nezabudnem, bol plný zážitkov, smiechu a nových priateľstiev.

Marína Ružinská, kvinta

Valentínska kvapka krvi

received_292513701417881

A opäť  je tu február, čas Valentína, čas zamilovaných, milovaných  a  rozdávajúcich lásku. Pre našich učiteľov  a študentov z GYMTV to bol čas na krásny čin, kedy sa rozhodli darovať drahocennú  krv, ktorá môže zmeniť osud chorého človeka a zachrániť mu život.

Tohtoročná Valentínska kvapka krvi bola dňom darcovstva od 16 študentov, z toho 11 prvodarcov. Traja svoj krásny skutok nemohli  naplniť.
Tí, ktorí sa podelili o niečo, čo sa nedá kúpiť za peniaze:

za III.A – Samo Borčík, Tamara Gibová, Ondrej Gondek, Valentína Vajdová, Sofia Verešová,

za III.B- Veronika Čalfová,

za septimu- Kubo Šanta, Emma Tóthová, Petra Vysokaiová,

za IV.A- Zuzana Bérešová, Viera Kazimírová, Paťo Tarbaj,

za IV.B – Ivana Fedorčáková,

za IV.C – Lenka Poľanská,

za V.D- Zuzana Štempáková, Tomáš Repčík.

Z radov pedagogického zboru darovali krv Mgr. Michaela  Krivá a Mgr. Martin Begala. Všetkým patrí veľká vďaka a  valentínske srdce od srdca.

Možno raz práve táto darovaná krv zachráni život nás či našich blízkych. Všetci sa raz môžeme ocitnúť na hrane života a pomoc od iného, práve Valentínska kvapka krvi , bude ten najväčší dar z lásky.
Altruizmus našich učiteľov a študentov je hodný nasledovania.

Mgr. Michaela Krivá

Modelové zasadnutie OSN GPHMUN 2019

51484541_761101280931426_1378241136837001216_n 51351689_761101164264771_8725895806139236352_n

Študenti nášho gymnázia sa v dňoch 6. až 8.februára 2019 zúčastnili na Modelovom zasadnutí OSN, ktoré sa konalo na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Počas týchto dní si vyskúšali funkciu delegáta. Tejto akcie sa z našej školy zúčastnili títo študenti:

Juraj Šepták (2.B) – ktorý diskutoval  vo finančnej komisii a zároveň sa stal jej najlepším delegátom. Táto komisia sa zaoberala  problematikou chudoby vo svete a Juraj tento problém riešil z pozície USA.

Marek Kohút (Oktáva) – ktorý pôsobil v bezpečnostnej rade a bol rovnako vyhlásený za najlepšieho delegáta v tejto komisii. Hlavnou témou diskusie bola súčasná kríza na Ukrajine. Tento konflikt Marek spracovával z pohľadu Moldavska.

Aneta Hotovčinová (V.D) -ktorá reprezentovala našu školu v komisii, ktorá riešila environmentálnu problematiku a zaoberala sa problémom znečistenia oceánu ázijskými krajinami. Jej úlohou bolo zaujať postoj Dánska k danému problému.

Všetci spoločne hľadali riešenie na drogovú vojnu odohrávajúcu sa v Mexiku z pohľadu Belize.

Študenti počas týchto troch dní riešili aktuálne problémy sveta, predkladali návrhy, vznášali námietky k predkladanej rezolúcii a hlasovali o jednotlivých bodoch. Celé rokovanie prebiehalo formou riadenej a neriadenej diskusie medzi delegátmi. Veľkým bonusom tohto podujatia bolo to, že delegáti medzi sebou komunikovali v anglickom jazyku. Študenti tak v úlohe delegátov museli dodržiavať formálne pravidlá diskusie a mali jedinečnú príležitosť prekonať bariéru, ktorú máme často pri ústnej komunikácii, rozšírili si slovnú zásobu a nadobudli jazykové sebavedomie.

Našim študentom-delegátom sa to úspešne podarilo a odchádzali z podujatia plní pozitívnych skúsenosti a nových kontaktov. Tešíme sa aj peknej reprezentácii školy.

 Aneta Hotovčinová a PhDr. V. Žajáková

Okresné kolo ONJ

okr. kolo ONJ

Dňa 17. januára 2019 sa v Michalovciach konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Svoje vedomosti a jazykové zručnosti si so svojimi rovesníkmi v rámci okresu zmerali štyria študenti našej školy. Musím podotknúť, že to zvládli veľmi dobre. Vo svojich kategóriách totiž „zobrali všetko“ a obsadili obe postupové priečky:

Kategória 2A:

1. miesto – Andrej Frič (2.A)

2. miesto – Matúš Kolesár (kvinta)

Kategória 2B:

1. miesto – Matej Frič (4.C)

2. miesto – Ján Kolesár (3.A)

Títo šikovní študenti teda budú súťažiť ďalej v krajskom kole v Košiciach. Držíme im palce a prajeme veľa šťastia.

Na záver ešte raz gratulácia všetkým k postupu na krajské kolo!

 Mgr. Slávka Maďarová

Okresné kolo OAJ

IMG_20190116_140656

Dňa 16. januára 2016 sa konalo okresné kolo OAJ. Našu školu reprezentovali štyria študenti, ktorí vyhrali  školské kolo.

Žiaci osemročného gymnázia súťažili v Centre voľného času v Trebišove v kategóriách 1A a 1B. Peter Anďal (príma – kat. 1A) sa v konkurencii 11 účastníkov umiestnil na 6. mieste, Laura Göblová (tercia – kat. 1B) sa v konkurencii 19 účastníkov umiestnila na 12. mieste.

Starší študenti nás reprezentovali na okresnom kole, ktoré usporiadalo Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Súťažili v kategóriách 2A a 2B.

Tomáš Kus (štvrtá B) sa v kategórii 2B umiestnil na 2. mieste.

Jakub Korn (druhá B) v kategórii 2A zvíťazil a postupuje na krajské kolo do Košíc.

Všetkým blahoželáme a držíme palce Jakubovi Kornovi, aby sa mu darilo aj na krajskom kole.

 Mgr. Zuzana Bogdányiová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company