This is default featured post 1 title

Spomienka na Budapešť

Dokážeme to?

Študenti a učitelia gymnázia, aj tento rok sa môžeme spoločne zapojiť do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2022. Pomôžte naplniť 55 krabíc …

Kolko-lasky-2022_page-0001

Imatrikulácia 2022

Učíme sa cudzie jazyky s WocaBee

collage bee (1)

Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebiehala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a študenti súťažili online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

Žiaci sa v aplikácii učili novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.
V súťaži sa hodnotila usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.
Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Do súťaže bolo zapojených 5 jazykových skupín a skupina 4A a 2AB sa umiestnili do 10 miesta v rámci okresu.

Tou najdôležitejšou výhrou však je zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že učenie sa cudzích jazykov prináša študentom aj radosť, keďže aplikáciu na učenie slovnej zásoby používajú študenti aj po skončení súťaže.

                                                                           PhDr. Viera Žajáková

Študentská kvapka krvi 2022

315530717_838157477387874_424539518344179618_n 315016550_1192581051332873_6512803127648567282_n 315521315_457490122966131_6748284244163053811_n 314923158_1072462683371457_4172178904871246591_n 315233143_809061293653191_1720979128326951307_n 315073103_492228079526448_721140600636387849_n

Slovenský Červený kríž organizuje Študentskú kvapku krvi, ktorá je zameraná najmä na prvodarcov z radu študentov. Spojitosť s medzinárodným dňom študentstva, ktorý si budeme pripomínať 17. novembra, nie je náhodná.

Mladých ľudí vnímame ako nositeľov nových myšlienok, technológií. Vedia sa nadchnúť pre dobrú vec, všade sú online faceboook, instagram, tik- tok …
Preto aj kampaň mala zaujímavý slogan, ktorý dokázal študentov nadchnúť: „Pripoj sa. Wifi je aj na transfúzke.“

Tento rok sa pripojilo a darovalo najvzácnejšiu tekutinu : Hrubovská Ema /IV.B/, Petrová Sofia /IV.B/, Lazor Alex /IV.B/, Ondruš Samuel /IV.A/, Ostrožovič Matej /IV.A/. Ďakujeme … !!!

                                                                                                                               Mgr. Michaela Krivá

 

biela_pastelka_page-0001

NOC VÝSKUMNÍKOV

315147207_2860979797379356_6587643661874191246_n 314931736_804702787481246_7444512649807678287_n 314908866_1259403461582528_924216272662541600_n 315233146_2039385699584559_9189150698050081511_n 312539114_483514423592278_7217034144717604797_n

Noc výskumníkov vo forme Vedeckého kuriéra konečne dorazila aj k nám a mohli sme si skúsiť vedeckú prácu pod vedením Mgr. Michaely Krivej a nadchnúť žiakov Kvinty pre vedu a výskum.

Vedeli ste, že žaby premieňajú solárnu energiu na elektrickú? Že nie, kvák? Predsa tie od vedeckého kuriéra Ekológia – on predsa vie, že obnoviteľné zdroje sú budúcnosť.

Viete, že odpadová voda prechádza množstvom procesov, ktoré ju čistia od baktérií a vírusov, ale aj liečiv a iných chemikálií? Zisťovali sme, ako je na tom čistota vody v našom okolí pomocou vedeckého kuriéra – Neprestávaj oxidovať.

Ďakujeme za príležitosť a veríme, že budúci rok pre nás Noc výskumníkov bude znova zaujímavá a prístupná.

                                                                                                                 Mgr. Michaela Krivá

                                                                                                                              

Voda nad zlato

314437512_699101395140913_4554527962862513958_n 314400572_1502827626795452_9014398917960408566_n 314435469_1970153206522309_5154144080595244246_n 314486342_3200265986954612_2747719350591457825_n 313126604_524078086230359_5439373367914046666_n 314393054_620231403227598_1359359684595108528_n 314367340_420245846991081_7645198095570366550_n

V minulom školskom roku sme sa zapojili do projektu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice pod názvom VODA NAD ZLATO cieľom ktorého bolo zvýšiť biodiverzitu v areály školy s dôrazom na zadržiavanie vody.

V silnej konkurencii viacerých stredných škôl  KSK sme získali cenu diváka. Keďže sa náš projekt páčil odbornej porote dostali sme dodatočnú možnosť na jeho realizáciu. Zo získaných finančných prostriedkov sa nám podarilo zrealizovať prvú etapu prác – výsev lúčneho porastu- na ploche 400m2.

Za aktívnu spoluprácu ďakujem študentom MAB 4.A

Za pomoc pri valcovaní pozemku chlapcom 4.A a 4.B triedy

Už teraz sa tešíme na realizáciu následných etáp -hmyzieho hotela a revitalizáciu jazierka na školskom dvore.

RNDr. Dagmar Ružinská

Aj my sme JEDEN SVET

picture2

Aj my sme JEDEN SVET

V rámci 23. ročníka festivalu dokumentárneho filmu Jeden svet si  dňa 7.11.2022 študenti 4. A triedy pozreli dokumentárny film Drahé deti budúcnosti.

Projekt sleduje aktivistky a aktivistov protestujúcich v Hongkongu proti politickej správe v Pekingu, ktorú zastupuje politička Carrie Lam. Pozornosť sa zameriava aj na protesty v Čile proti sociálnej nerovnosti v krajine a na hnutie Piatky za budúcnosť, ktoré v Ugande bojuje za klimatickú spravodlivosť.  O svojich pocitoch a postrehoch z filmu budú študenti diskutovať v streamovanej diskusii dňa 8.11.2022.

 Mgr. Eva Balová

workshop

313388122_841930226998951_1407156161567118530_n313092034_1741360972892888_656349699458335387_n 306737278_1481425119044212_2647855829658404385_n 307221002_536055681189278_1486176620016317222_n

Vo štvrtok 27.10. 2022 sa triedy KVARTA a KVINTA zúčastnili workshopov na tému triedenia a recyklácie odpadu. Popri tom precvičovali mäkké techniky so zameraním ba neverbálnu komunikáciu. Za námet a lektorovanie ďakujeme Regionálnemu centru mládeže v Košiciach.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company