This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title
This is default featured post 4 title
This is default featured post 5 title

FÉNIX

fenix

DO FÉNIX TREBIŠOV organizuje pre členov Fénixu v dňoch   9.3.-10.3.2019 mládežnícku konferenciu na tému
ZDRAVIE A ZDRAVÝ  ŽIVOTNÝ  ŠTÝL
Miesto konania : Villa LUPU  Smižany Slovenský Raj

Modelové zasadnutie OSN GPHMUN 2019

51484541_761101280931426_1378241136837001216_n 51351689_761101164264771_8725895806139236352_n

Študenti nášho gymnázia sa v dňoch 6. až 8.februára 2019 zúčastnili na Modelovom zasadnutí OSN, ktoré sa konalo na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Počas týchto dní si vyskúšali funkciu delegáta. Tejto akcie sa z našej školy zúčastnili títo študenti:

Juraj Šepták (2.B) – ktorý diskutoval  vo finančnej komisii a zároveň sa stal jej najlepším delegátom. Táto komisia sa zaoberala  problematikou chudoby vo svete a Juraj tento problém riešil z pozície USA.

Marek Kohút (Oktáva) – ktorý pôsobil v bezpečnostnej rade a bol rovnako vyhlásený za najlepšieho delegáta v tejto komisii. Hlavnou témou diskusie bola súčasná kríza na Ukrajine. Tento konflikt Marek spracovával z pohľadu Moldavska.

Aneta Hotovčinová (V.D) -ktorá reprezentovala našu školu v komisii, ktorá riešila environmentálnu problematiku a zaoberala sa problémom znečistenia oceánu ázijskými krajinami. Jej úlohou bolo zaujať postoj Dánska k danému problému.

Všetci spoločne hľadali riešenie na drogovú vojnu odohrávajúcu sa v Mexiku z pohľadu Belize.

Študenti počas týchto troch dní riešili aktuálne problémy sveta, predkladali návrhy, vznášali námietky k predkladanej rezolúcii a hlasovali o jednotlivých bodoch. Celé rokovanie prebiehalo formou riadenej a neriadenej diskusie medzi delegátmi. Veľkým bonusom tohto podujatia bolo to, že delegáti medzi sebou komunikovali v anglickom jazyku. Študenti tak v úlohe delegátov museli dodržiavať formálne pravidlá diskusie a mali jedinečnú príležitosť prekonať bariéru, ktorú máme často pri ústnej komunikácii, rozšírili si slovnú zásobu a nadobudli jazykové sebavedomie.

Našim študentom-delegátom sa to úspešne podarilo a odchádzali z podujatia plní pozitívnych skúsenosti a nových kontaktov. Tešíme sa aj peknej reprezentácii školy.

 Aneta Hotovčinová a PhDr. V. Žajáková

Okresné kolo ONJ

okr. kolo ONJ

Dňa 17. januára 2019 sa v Michalovciach konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Svoje vedomosti a jazykové zručnosti si so svojimi rovesníkmi v rámci okresu zmerali štyria študenti našej školy. Musím podotknúť, že to zvládli veľmi dobre. Vo svojich kategóriách totiž „zobrali všetko“ a obsadili obe postupové priečky:

Kategória 2A:

1. miesto – Andrej Frič (2.A)

2. miesto – Matúš Kolesár (kvinta)

Kategória 2B:

1. miesto – Matej Frič (4.C)

2. miesto – Ján Kolesár (3.A)

Títo šikovní študenti teda budú súťažiť ďalej v krajskom kole v Košiciach. Držíme im palce a prajeme veľa šťastia.

Na záver ešte raz gratulácia všetkým k postupu na krajské kolo!

 Mgr. Slávka Maďarová

Okresné kolo OAJ

IMG_20190116_140656

Dňa 16. januára 2016 sa konalo okresné kolo OAJ. Našu školu reprezentovali štyria študenti, ktorí vyhrali  školské kolo.

Žiaci osemročného gymnázia súťažili v Centre voľného času v Trebišove v kategóriách 1A a 1B. Peter Anďal (príma – kat. 1A) sa v konkurencii 11 účastníkov umiestnil na 6. mieste, Laura Göblová (tercia – kat. 1B) sa v konkurencii 19 účastníkov umiestnila na 12. mieste.

Starší študenti nás reprezentovali na okresnom kole, ktoré usporiadalo Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Súťažili v kategóriách 2A a 2B.

Tomáš Kus (štvrtá B) sa v kategórii 2B umiestnil na 2. mieste.

Jakub Korn (druhá B) v kategórii 2A zvíťazil a postupuje na krajské kolo do Košíc.

Všetkým blahoželáme a držíme palce Jakubovi Kornovi, aby sa mu darilo aj na krajskom kole.

 Mgr. Zuzana Bogdányiová

Olympiáda SJL

Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nášho materinského jazyka – slovenčiny. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili študenti 3. a 4. ročníka a kategóriu B študenti 1. a 2. ročníka. Olympiáda mala tri časti – písomný test, transformáciu textu a ústny prejav. Na priebeh celej súťaže dohliadali PhDr. Helena Oslovičová a Mgr. Eva Balová, za čo im patrí poďakovanie. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zmerať vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a tešíme sa na ďalší ročník olympiády opäť o rok.

Víťazom gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

Výsledková listina

Kategória A :

  1. miesto – Viktória Vasiľová, 3.B
  2. miesto – Denisa Jacková, 4.C
  3. miesto – Martin Bogdányi, 4.C

Kategória B :

  1. miesto – Alexandra Čižmárová, 2.B
  2. miesto – Juraj Šepták, 2.B
  3. miesto – Róbert Vysoký, kvinta

 

22.11.2018 – Náš „venčekový“ ples

DSC_0823 DSC_0891

Tento príbeh sa začal ešte v septembri…

…prvé stretnutie s učiteľkou tanca, prvé nešikovné kroky v telocvični, smiech  a zábava, ale aj zapýrené líca, keď nás  po prvýkrát dali do párov. Musíme sa však priznať, že sme tieto hodiny navštevovali oveľa radšej, ako hodiny fyziky či slovenského jazyka.

      Ani sme sa nenazdali a pomerne ľahko sme si osvojili tance, jeden po druhom. Bolo to pre nás trápenie?  Na to si už ani nespomenieme. Jedno je isté!  Spoločne strávené piatkové popoludnia nám už teraz neskutočne chýbajú.

A prišiel deň D J

Nahodili sme sa do oblekov, šiat, lodičiek…

Základom plesu je tanec. Treba sa ho učiť a precvičovať.  Potrebuješ výdrž a dobrého učiteľa tanca. Dobre osvojený tanec každému určite zvýši sebavedomie.

To bola hlavná myšlienka, ktorou nám pani Ligová otvorila bránu do spoločenského života. Zároveň nám do vienka darovala perly spoločenských tancov akými sú  tango, cha-cha , valčík, latino. Nechýbali ani moderné tance. Veľkým prekvapením pre našich hostí bol Retro program. Pripravovali sme ho s nadšením. Spočiatku sme si pripadali ako pingvinčatá, ale retro kostýmy nám naozaj pristali.

Najdojímavejším momentom večera bol rodičovský tanec. A najveselším???  No predsa, keď sa naši rodičia museli učiť tanečné kroky:  krok – sun krok, raz, dva tri…. JJJ

Po povinných tancoch sa začala skutočná párty.  Vážne tváre sme zanechali v šatni. Spolu sa zabávali rodičia, pedagógovia aj my – aktéri večera.

Veľká vďaka patrí našej učiteľke tanca, vedeniu školy, pedagógom, rodičom a našej perfektnej triednej profesorke. Ďakujeme za super fotkyJ!

 V tomto svete je dôležité, aby sme my mladí poznali,  kde a aké spoločenské pravidlá platia.

Rozhodne budú pre nás tieto skúsenosti a zážitky z hodín spoločenských tancov v ďalšom živote prospešné.

Ďakujeme!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Krištof Barati, TERCIA

BEST IN ENGLISH – 30th November, 2018

Do celosvetovej súťaže v anglickom jazyku sa zapojila aj naša škola. Súťaž bola určená všetkým žiakom vo veku 15-19 rokov (žiak nesmel byť občanom anglicky hovoriacej krajiny, ani žiť v domácnosti s anglicky hovoriacim príbuzným, či stráviť viac ako 18 mesiacov anglicky hovoriacej krajine).

Tohtoročného kola súťaže sa zúčastnilo 922 stredných škôl a 21110 študentov z 30 krajín.  Zo Slovenska sa zúčastnilo celkom  123 škôl a 2700 študentov.  Škola bola hodnotená podľa výsledkov top desiatich študentov školy (v prípade rovnosti bodov rozhodoval čas). Študenti súťažili online v oblastiach gramatiky, slovnej zásoby, zručnosti počúvania a čítania.

Tu sú oficiálne výsledky školy a troch najlepších  študentov:

School Name: Gymnázium
Place World: 294
Place Country: 29
Place Region: 4 (Košický kraj)

NAME LASTNAME AGE PLACE WORLD PLACE COUNTRY POINTS
Juraj Šepták 16 1496 154 102,5
Michal Lešo 16 2449 255 98,5
Lenka Loová 19 3237 331 96,5

 Mgr. Zuzana Bogdányiová

Sviečkový pochod

Svetový deň boja proti AIDS je jedným z 8 svetových dní podporovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou a je určený  na 1. decembrový deň. Cieľom tohto dňa je už od roku  1988 vo zvýšenej miere poukázať na problematiku ochorenia AIDS, spôsobeného rozšírením infekcie vírusom HIV, ktoré stále patrí k celosvetovo najzávažnejším zdravotníckym problémom.

Symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi, prípadne žijúcimi so syndrómom AIDS, a teda aj tohto svetového dňa, je červená stužka. Červené stužky sú aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky v našom meste vyvrcholil sviečkovým pochodom, ktorý sa uskutočnil 3. decembra 2018 a zúčastnili sa na ňom žiaci 1.A triedy nášho gymnázia.

                                                                                                                       Mgr. Eva Balová

ONJ

V dňoch 21. – 22. novembra 2018 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci si vyskúšali svoje jazykové zručnosti počas prvého dňa v písomnej časti, v druhý deň v ústnej časti.

V kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnil Andrej Frič (2. A), na 2. mieste Matúš Kolesár (kvinta). V kategórii 2B získal 1. miesto Matej Frič (4. C), 2. miesto Ján Kolesár (3. A).

Dopadlo to tak, že našimi najlepšími nemčinármi sú dve súrodenecké dvojice… Ešte raz im srdečne blahoželáme. Diplomy a vecné ceny si súťažiaci prevzali z rúk pani profesorky PhDr. J. Serbinovej i pani riaditeľky PaedDr. M. Kašaiovej.

 Všetci štyria postupujú ďalej, bojovať budú v obvodnom kole v Michalovciach. Držíme im palce, aby sa im čo najviac darilo.

Na záver chcem oceniť ich záujem o nemčinu, vyzdvihnúť ich šikovnosť a povzbudiť ich, aby im pozitívny prístup k nemeckému jazyku vydržal veľmi dlho.

                                                                                                             Mgr. S. Maďarová

12 hodinovka volejbal

IMG_1667IMG_1662IMG_1684IMG_1833IMG_1888

Školský rok si bez 12-hodinového nonstop volejbalu už ani nevieme predstaviť. Tento rok sa naša obľúbená dvanástka konala 23. novembra za účasti 8 tímov. Od 18:00 do 6:00 rána sme vytrvalo bojovali o výhru v zápase. A nie len to. Pomedzi to sme hrali pingpong, tancovali, spievali a jedli sme, ako už býva zvykom, pizzu. Panovala tak skvelá atmosféra, že nebolo možné ani zaspať. Spoločne sme to dotiahli do úspešného konca a každý vytrvalec si domov odniesol pamiatku v podobe účastníckeho diplomu. Profesori telesnej výchovy na nás nie len dozerali, ale sa aj aktívne zapojili do niektorých zápasov a zahrali si s nami. Ďakujeme im za zorganizovanie celej tejto skvelej športovej akcie.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company