This is default featured post 1 title
This is default featured post 2 title
This is default featured post 3 title

OSJL

_DSC0003 _DSC0009 _DSC0014 _DSC0019

V dňoch 9. – 10. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nášho materinského jazyka – slovenčiny. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili študenti 3. a 4. ročníka a kategóriu B študenti 1. a 2. ročníka.  V novembri sa školské kolo olympiády uskutočnilo pre kategóriu C, ktorú tvorili študenti tercie a kvarty.

Olympiáda mala tri časti – písomný test, transformáciu textu a ústny prejav. Na priebeh celej súťaže dohliadali  PhDr. Helena Oslovičová, Mgr. Eva Balová a Mgr. Lenka Janoková, za čo im patrí poďakovanie.

Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zmerať vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a tešíme sa na ďalší ročník olympiády opäť o rok.

Víťazom gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

Kategória A

  1. miesto – Viktória Vasiľová, 4.B
  2. miesto – Anna Popaďáková, 4.A
  3. miesto – Laura Litváková, 3.A

Kategória B

  1. miesto – Sophia Gazdičová, 1.B
  2. miesto – Simona Zatková, sexta
  3. miesto – Sára Parasková, sexta

Kategória C

  1. miesto – Michaela Filipeková, tercia
  2. miesto – Miriam Lešová, tercia
  3. miesto – Annamária Gujdanová, kvarta

Kriminálny prípad FBI

_DSC0157

Aj tak by sa dala pomenovať tohtoročná imatrikulácia I.A a I.B triedy. Aj dva týždne po nej naše kolená trpia. Celú sme si ju totiž museli „odkľačať“.

Avšak okrem horkej bolesti, ktorú okúsili naše kĺby, sme si užili aj mnoho zábavy. Behali sme po legu, trénovali na úlohu Popolušky alebo riešili kvíz o našej škole a taktiež jej profesoroch. Zahrali sme si hru telefón v trošku inom prevedení a zapojili aj pohybové schopnosti.

Za každú z daných disciplín sme získavali body a nakoniec zistili, kto je víťazom. Aj keď išlo o pominuteľný rozdiel niekoľkých bodov, predsa vyhrala I.A a na kolegov z druhej prváckej triedy čakal trest v podobe ochutnávky tých najrôznejších jedál. Organizátorská III.B nás na konci nezabudla oboznámiť so sľubmi, od požičiavania prezuviek a desiatej až po prenechávanie nášho oblečenia vyššej moci, teda tretiakom. Všetky sme, samozrejme, poslušne sľúbili.

Ešte raz by som chcela za nás všetkých poďakovať  III.B, ktorá vykonala skvelú prácu a vytvorila pre nás nezabudnuteľný zážitok.

Radoslava Oláhová I.A

Červené stužky – symbol boja proti chorobe AIDS

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS, ale aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal od 2. septembra 2019 a vyvrcholil 1. decembra 2019 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Podporu tejto kampani vyjadrili študenti tercie účasťou na pochode Červené stužky, ktorý sa konal v našom meste 3. decembra 2019 .

 Mgr. Eva Balová

Modelové zasadnutie Európskeho parlamentu v Humennom

1 3 2

V dňoch 28. a 29. novembra 2019  sme sa zúčastnili modelového zasadnutia Európskeho parlamentu, ktoré sa konalo na pôde Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Počas dvoch dní sme obhajovali záujmy nám pridelenej krajiny, ktorou bolo Rakúsko,  a spolu s ďalšími 25 dvojčlennými delegáciami sme diskutovali na tému klimatických zmien. Celé rokovanie prebiehalo v anglickom jazyku.

Obaja to hodnotíme ako skvelú príležitosť precvičiť a vylepšiť si úroveň našej formálnej angličtiny a zároveň diskutovať na tému, ktorá sa dotýka nás všetkých. Okrem toho sme sa bližšie oboznámili s fungovaním zasadnutí Európskeho parlamentu.

Naša horlivosť a nadšenie boli ocenené hneď dvoma diplomami. Získali sme ocenenie za najlepšiu delegáciu a ocenenie za najlepšieho delegáta.

Táto akcia nás v mnohom obohatila a rozšírila naše obzory, sme preto veľmi vďační, že nám bolo umožnené zúčastniť sa na nej.

Sophia Gazdičová, I.B  a Juraj Šepták, III.B

Cena FeDoRa 2019

ocenenie FEDOR

V najväčšej obci na Kysuciach, v Oščadnici, sa v sobotu 30.11.2019 v hoteli Marlene konal 9.ročník slávnostného vyhlásenia FeDoRa – Fenixáckeho dobrovoľníka roka. Je to slávnostné oceňovanie členov a dobrovoľníkov Detskej organizácie FÉNIX. Za usilovnú činnosť a dosiahnuté úspechy v roku 2019 bola naša základná organizácia ocenená bronzovým stupňom. Toto ocenenie patrí všetkým vedúcim oddielov a členom našej základnej organizácie Fénix, ktorí sa aktívne zapájali do mnohých kultúrnych, spoločenských i športových aktivít.

RNDr. Miroslav Telepovský

SEKUNDA – správa o dobrých skutkoch 2019

received_537790330395449 received_837482963376668 received_1036793606664476

Vianočný duch zaklopal aj tento rok na dvere našej školy. Tento čas má symbol rodiny. Rodina to je súdržnosť, teplo, ktoré nemusí sálať z kozuba, veď rodina je láska. Láska nás všetkých spája, učí nás byť tolerantnými a otvorenými zároveň.

V duchu tejto myšlienky sa žiaci sekudy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Krivou rozhodli zorganizovať deň „5D“ – GivingTuesday.  Deň venovaní pomoci, podpore a spolupatričnosti.

V Trebišove sa nachádza krízové centrum pre mamičky s deťmi, tak sme sa spoločne s SČK v Trebišove  rozhodli spestriť čas Vianoc práve im a vyzbierali sme pre nich darčeky. Každý z nás daroval knihu, spoločenskú hru a teplé oblečenie – čiapku, šál, rukavice. Veríme, že aspoň takou malou pozornosťou bude ich čas Vianoc o to krajší. Však aj malý skutok sa počíta.

Ďakujem všetkým žiakom SEKUNDY, ktorí kúsok toho svojho ľudského dobra neváhali vložiť do tejto akcie. Želám im, aby sa im to (a nielen na Mikuláša) dvakrát…. nie,… aspoň trikrát (!) vrátilo.

 Mgr. Michaela Krivá
triedna učiteľka sekundy

Myslíte si, že nie je možné vyťažiť z vášho telefónu žiadne drahé kovy?

received_469897933727463 received_751907028644998 received_814786282325385 received_2329403850515804

V sprievode pani profesorky Krivej a  Ružinskej sme sa v stredu 20.11.2019 vybrali na Fakultu metalurgie, materiálov a recyklácie na TU v  Košiciach na odborné prednášky. Na našej prvej prednáške sme sa dozvedeli čím sa táto fakulta zaoberá, spoločne sme sa pozreli aj na problémy, ktorými sa zaoberajú rôzne ochranárske „zelené“ organizácie. Ako aj na  celkové zásoby jednotlivých nerastných surovín potrebných pre náš každodenný život. Dozvedeli sme sa ako sa opätovne získavajú kovy recykláciou odpadov. A aby sme o tom iba nepočúvali, pripravili si pre nás aj malý pokus, kde sme vďaka kyseline sírovej dokázali vyzrážať na kovovej platničke z roztoku elektronického odpadu meď, ale aj striebro, ktoré sa následne dali opätovne využiť na výrobu elektroniky. Úprimne sme zostali asi všetci prekvapení, aké pre nás doteraz nevídané možnosti poskytuje chémia.  Na ďalšej prednáške sme sa dozvedeli niečo viac o hliníku o jeho zlúčeninách a výrobkoch. Napokon sme sa presunuli na prednášku o nanočasticiach. Zaoberali sme sa hlavne nanočasticami striebra, zistili sme, že už v minulosti sa striebro využívalo pri liečení rôznych poranení pre jeho dezinfekčné vlastnosti. Dnes sa nanočastice striebra využívajú v rôznych oblastiach textilného priemyslu, výroby zdravotníckeho materiálu,  ale hlavne v elektrotechnike.

Naši spolužiaci  Simona Zatková , Marína Ružinská,  Alex Muchin a Adam Babuľák sa v dopoludňajších hodinách zúčastnili slávnostného predstavenia vedeckého programu CHEMGENERATION ktorý organizuje nemecká spoločnosť BASF  a FMMR na TU v Košiciach. Súčasťou predstavenia bola aj aktívna prezentácia chemických pokusov v laboratóriu FMMR, ktoré sme mali možnosť vyskúšať si všetci aj s triedami 1.A a 1.B v máji a júni v minulom školskom roku.

Hlavným poslaním projektu Chemgeneration je popularizovať vedu, zapojiť študentov stredných škôl do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť jej úlohe pri udržaní trvalo udržateľnej  budúcnosti.

V mene celej Sexty by som sa chcela týmto skvelým profesorom, ktorí nám priblížili chémiu v praxi poďakovať. Dúfame, že sa čo najskôr dostaneme na ďalšie takéto zaujímavé prednášky a opäť si z nich odnesieme mnoho poznatkov a skúseností.

Sára Parasková a Marína Ružinská Sexta

pozrite si video https://www.youtube.com/watch?v=swo5EYp1Jsc&t=

received_745794719261470 received_750215595497067 received_1191950314333403

received_696791644175458 received_1736421049825861

5. novembra sa naša trieda – príma, zúčastnila exkurzie na farme vo Veľkých Raškovciach. Pani sprievodkyňa nám ukázala veľa pekných a zaujímavých hospodárskych zvierat . Doplnili sme si teoretické poznatky  z biológie o praktické ukážky. Videli sme zajace, kone, ovce, kozy aj hydinu. Mali sme možnosť zoznámiť sa s pravidlami  a podmienkami ich chovu. Na farme boli ukážky aj rôznych druhov spoločenských zvierat andulky, papagáje, morčatá, mačky. V malom múzeu nám ukázali zariadenie obydlí, náradie aj poľnohospodárske stroje, ktoré ľudia používali v minulosti. Na záver  sme si v automobilovom múzeu  mohli obzrieť  a pofotiť  motorky, bicykle a staré autá. Celá exkurzia sa nám veľmi páčila a užili sme si ju.

 Žiaci Prímy

30.výročie novembrových udalostí 1989

71703323_2692391044191055_5002806708431486976_n 75418216_2517589815177752_5743771661723762688_n

Pri príležitosti pripomenutia si 30.výročia novembrových udalostí roku 1989 sa na celom Slovensku organizovalo množstvo spomienkových akcií, diskusií, či koncertov. Ani Trebišov nebol výnimkou. V sobotu 16.novembra sme sa zúčastnili podujatia November 89, ktoré v spolupráci s mestom Trebišov zorganizovalo združenie Centrum Edukácie a Inovácií. Našich študentov zaujal predovšetkým dokumentárny film „Revolúcia v malom meste“, ktorého autorom je pán P. Ďurišin,  ako aj následná diskusia priamych aktérov novembra 1989 v Trebišove.

Centrum Edukácie a Inovácií v pondelok 18.11. pripravilo program pre našich študentov, ktorý bol priamo zameraný na novembrové dni v lokálnych i celospoločenských súvislostiach. V skupinovej práci a v následnej diskusii rezonovala téma slobody a zodpovednosti. Séria podujatí vyvrcholila v utorok Metodickým seminárom pre pedagógov k tematike výučby udalostí rokov 1948 – 1989. Zúčastnili sa ho  učitelia dejepisu a občianskej náuky z trebišovských základných a stredných škôl, pozvanie prijali aj kolegovia z Michaloviec, Kuzmíc, Sečoviec a z Prešova.

Mgr. Gabriela Maruščáková

Vedecká čajovňa k otázkam európskej demokratickej kultúry

75392814_1585260378283834_3819172197633622016_n  75354981_425973238334776_8351058101658451968_n 74372383_661247641074745_8871117171632111616_n

Mesiac november je spojený so sériou podujatí, ktoré sa viažu na 30.výročie Nežnej revolúcie. Jedným z týchto podujatí bola Vedecká čajovňa pre študentov a pedagógov, ktorá sa uskutočnila 13.11.2019 v priestoroch MsÚ v Trebišove. Čajovňa sa niesla v znamení problematiky demokracie a podpory kritického myslenia študentov. Zúčastnilo sa jej 30 študentov z jednotlivých ročníkov nášho gymnázia. Zaujímavé prednášky predstaviteľov Helsinského výboru pre ľudské práva, Academie Istropolitany Nova, FF PU v Prešove a SAV sa striedali s aktivitami pre študentov. Tie boli zamerané na obdobie prelomových udalostí našich dejín 20.storočia, predovšetkým na november 1989. Študenti aktívne pracovali v skupinách a následne diskutovali medzi sebou, aj s odborníkmi.

Mgr. Gabriela Maruščáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company