This is default featured post 1 title

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 11. 2. 2021  sa  dištančnou formou uskutočnilo KK OĽP, v ktorom nás reprezentovala študentka septimy Lenka Filipeková.

Dištančné krajské kolá mali dve časti, prvú, písomnú (test) a druhú, ústnu (tézy). Na základe výsledkov testov sa v každom kraji  15-im súťažiacim s najvyšším bodovým ziskom z testu pridelila jedna TÉZA. Súťažiace a súťažiaci následne zhotovili k téze 5-minútové VIDEO (vlastné ústne, audiovizuálne riešenie tézy).

Lenke sa podarilo úspešne zvládnuť test a v druhom kole sa musela popasovať s náročnou tézou č. 13 zameranou na  brutálnu vraždu dvoch mladých ľudí, novinára J. Kuciaka a jeho priateľky (Veľká Mača, február 2018), ktorá v našej spoločnosti vyvolala vlnu masových pochodov a protestov, politické zmeny aj trestnoprávne dôsledky.

Aj v tomto audiovizuálnom riešení tézy bola Lenka úspešná. Podarilo sa jej získať 7. – 8.miesto z 38 súťažiacich a tým  získala možnosť zúčastniť sa celoštátneho kola OĽP.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia !

Link pre záujemcov o Olympiádu ľudských práv:  https://www.olp.sk/

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Každoročne v takomto čase sa koná aj geografická olympiáda. V jedeň deň online formou prebehlo okresné kolo kat. E, F a školské kolo kat. Z. Na okresnom kole nás reprezentovali 5 žiaci nižších tried osemročného gymnázia. Najlepšie sa darilo Petrovi MARUŠČÁKOVI, žiakovi TERCIE, ktorý získal 1. miesto v kat. E a postupuje na krajské kolo.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi OK boli Matúš ŠVAJKA z tercie a Kristínka ONDOVČÍKOVÁ a Flórka LUKÁČOVÁ zo sekundy.

Školské online kolo kat. Z prebehlo v poobedňajších hodinách a zúčastnilo sa ho 40 žiakov školy, z ktorých 32 sa stali úspešní riešitelia a postupujú na krajské kolo danej kategórie. Najlepší úspech so stratou 1 bodu získal Samuel KOLLER zo IV.A a najaktívnejšou triedou bola aj tohto roku septima, z ktorej sa zapojilo až 11 žiakov .

Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a držíme palce na krajských kolách, ktoré sa budú konať koncom marca 2021.

Mgr. Alica Ostrozovičová

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 10.2.2021 sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v kategórii 2A reprezentovala žiačka 2.A triedy NATÁLIA BOGDÁNYIOVÁ, ktorá získala krásne 3. miesto!

Natálii ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, blahoželáme a želáme veľa motivácie pri získavaní ďalších úspechov!

Vážení rodičia, kolegyne a kolegovia, milí žiaci.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. februári pokračovať v dištančnej forme štúdia. Dôvodom je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch kraja. Košický samosprávny kraj otvorí svoje stredné školy najskôr po jarných prázdninách, teda 1. marca. Závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.

Zároveň vyzývam všetkých sledovať správy na EDUPAGE.

Viac informácií v tejto tlačovej správe:
https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html

Prajem všetkým veľa trpezlivosti, optimizmu a hlavne empatie.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13.1.2021 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali 4 žiaci v 4 súťažných kategóriách, 1A, 1B, 2A a 2B.

V kategórii 1A reprezentoval žiak sekundy Marcel Chimaľ.

V kategórii 1B reprezentovala žiačka kvarty Michaela Filipeková.

V kategórii 2A reprezentovala žiačka 2.A Natália Bogdányiová, ktorá zároveň získala v tejto kategórii 1. miesto s postupom na krajské kolo. Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční dištančnou formou dňa 10.2.2021. Držme Natálii palce! J

V kategórii 2B reprezentoval žiak 4.B Jakub Šepták.

Žiakom školy, ktorí nás v tejto súťaži reprezentovali ďakujeme a tešíme sa na ďalšie kolo.

Mgr. Jana Ferjová

Obvodné kolo Olympiády z nemeckého jazyka

Dňa 20.1. 2021 sa konalo obvodné kolo ONJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa konalo dištančnou formou.

Našu školu úspešne reprezentoval

Matúš Kolesár  –  Septima   ktg. 2.B   –   1. miesto

Srdečne mu blahoželáme a držíme palce v krajskom kole 9.2.2021

2020/2021  Praktická biológia

Prvý polrok projektovej hodiny Praktická biológia sme uzavreli seminárnou prácou

„Moja vysnívaná záhrada“

Okrem plánovania vysnívanej záhrady s dôrazom na najvhodnejšie podmienky pestovania jednotlivých druhov sme si viac menej hravou formou zopakovali aj taxonomické triedenie rastlín. Pri plánovaní záhrady sme využili rôzne metódy a spôsoby grafického spracovania projektu.

Študenti triedy  SEPTIMA

Projekty:

Vianoce, chémia … a milé pozdravy od maturantov chémie. Andrej, Tamara, Richard, Laura, Viktória, Nina, Ján, Sofia, Rachel, Tomáš, Martina, Katarína ….
Viki Vianoce Vianočnéprianie_TamaraHrešková Vianočné prianie Zambová t Sofia Vianoce Riso Vianoce Mata Viianove 1

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok)

oo o received_679607826035865

Aj v tomto zvláštnom období sme pripravení…

V duchu tradície PRÍRODOVEDNÉHO PÄŤBOJA , ktorého hostiteľskou školu je mnoho rokov Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, sme uskutočnili školské kolo tejto súťaže pre študentov tretieho ročníka našej školy.

Bola to výzva nielen pre študentov, ale aj pre našich informatikov, ktorí vytvorili priestor pre tri päťčlenné družstvá, pre porotu aj obecenstvo tak, aby sa vzájomne pri práci nerušili, ale mali zároveň možnosť stretnúť sa v online priestore z bezpečia domova. Naraz sme mali možnosť sledovať priebeh súťaže z viac ako 50 počítačov.

Súťažiaci mali možnosť preukázať svoju šikovnosť a um pri riešení úloh z biológie, fyziky, chémie, informatiky a matematiky v dvoch kolách.

Čakanie na správne riešenie jednotlivých úloh vhodne dopĺňali informácie zo života nositeľov Nobelovej ceny za vedu či vtipne spracované analýzy chemického zloženia tiel živých organizmov.

Po napínavom súboji napokon prvé miesto obhájilo družstvo triedy SEPTIMA v zložení Patrícia Zatková, Sára Parasková, Jakub Juhás, Jakub Janok  a Adam Babuľák. V tesnom závese  s minimálnym rozdielom bodov sa na druhom mieste umiestnilo  družstvo triedy III.A v zložení Stela Bojtiová, Tamara Feketeová, Lenka Fraštiová, Jakub Jakubec, Lukáš Lučanský. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo triedy  III.B v zložení Miroslav Belej, Valér Tóth,  Dominik Guman,  Helena Andrejová, Viktoria  Grančajová.

Víťazom, ale aj ostatným súťažiacim srdečne blahoželáme. Napriek napätiu, ktoré k súťažiam neoddeliteľne patrí, ste sa dokázali vzájomne počúvať, spolupracovať, ale aj rešpektovať. Vaša snaha bude odmenená po návrate do školy vecnými cenami aj sladkou odmenou.

Poďakovanie  na tomto mieste patrí všetkým členom vzdelávacích oblastí ČLOVEK A PRÍRODA a MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI za prípravu súťažných úloh a výborné technické zabezpečenie súťaže.

RNDr. Dagmar Ružinská

received_2890250821078060 received_2941215039499071 received_237438227738058 received_192960979127242 received_138464181368455

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company