KOMUN 2024 – modelové zasadnutie OSN v Košiciach

1711398846662 1711398846697 1711398846722 1711398846785 1711398846806 1711398846835 1711399146493 1711399146509 1711399146523 1711399146574 1711399146593 1711399146612

Byť delegátom na modelovom zasadnutí Organizácie spojených národov KOMUN 2024 bola pre mňa excelentná skúsenosť. Dostal som príležitosť zúčastniť sa ho počas troch dní (22. 3. – 24. 3. 2024) v Košiciach. Toto modelové zasadnutie sa konalo na pôde Technickej univerzity a komunikačným jazykom bola počas celého trvania angličtina.

Koncept MUN je podujatie, kde delegáti (stredoškolskí študenti), ktorí zastupujú vybrané krajiny, simulujú reálne zasadnutia OSN. Tieto podujatia sú medzinárodné a ich výsledky akceptované aj OSN.

Na úvod zasadnutia sa nám na diaľku prihovoril aj p. António Gutteres, ktorý je v úrade ako 9. generálny tajomník OSN.

Ako reprezentant nášho gymnázia som bol delegátom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v bezpečnostnej rade. Bezpečnostná rada je najťažšia zo všetkých rád modelovej OSN, pretože je hodnotená na úrovni expert. Mohol som tak využiť svoje znalosti angličtiny, dejepisu a občianskej náuky, ale predovšetkým svoje osobitné vedomosti zo svetového diania a politiky. Počas tretieho dňa zasadnutia som sa podieľal na vytváraní rezolúcie na tému „Stabilizovanie afrických post-koloniálnych krajín, ktoré boli destabilizované po druhej svetovej vojne“. Rokovania boli dlhé a náročné, ale aj napriek tomu, že som bol na takejto konferencii prvýkrát, podarilo sa mi presadiť záujmy Spojeného kráľovstva, krajiny, ktorej som bol delegátom. Po skončení konferencie a predstavení rezolúcie som bol ocenený ako druhý najlepší delegát bezpečnostnej rady. Skúsenosti a zručnosti, ktoré som nadobudol počas týchto troch dní, budú pre mňa veľmi cenné v dnešnej rýchlo sa meniacej a vyvíjajúcej spoločnosti.

Azda aj preto platí príslovie, ktoré sme predniesli na konci konferencie: „United we stand, divided we fall.”

Túto skúsenosť vrelo odporúčam všetkým spolužiakom, ktorí sa zaujímajú o dianie v spoločnosti a chcú si zdokonaliť komunikáciu v anglickom jazyku.

Oliver Schnelly, III.B

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company