Monthly Archives: December 2019

ONEJ

20191209_114706-2 20191211_114640 20191211_114651 20191213_112455-1

Dňa 3. a 5. decembra 2019 sa naši žiaci zúčastnili školského kola olympiády z nemeckého jazyka. Piati žiaci súťažili v dvoch kategóriách 2A a 2B. Do obvodného kola postupujú prví dvaja z každej kategórie.

 Vyhodnotenie :

Kategória 2.A :

1. miesto – Matúš Kolesár , Sexta

2. miesto – Alexandra Lehončáková, Sexta

3. miesto – Michal Bačo – 1.B

 

Kategória 2.B :

1. miesto – Andrej Frič , 3.A

2. miesto – Ján Kolesár , 4.A

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na obvodnom kole v januári.

 PhDr. Jana Serbinová

OSJL

_DSC0003 _DSC0009 _DSC0014 _DSC0019

V dňoch 9. – 10. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nášho materinského jazyka – slovenčiny. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili študenti 3. a 4. ročníka a kategóriu B študenti 1. a 2. ročníka.  V novembri sa školské kolo olympiády uskutočnilo pre kategóriu C, ktorú tvorili študenti tercie a kvarty.

Olympiáda mala tri časti – písomný test, transformáciu textu a ústny prejav. Na priebeh celej súťaže dohliadali  PhDr. Helena Oslovičová, Mgr. Eva Balová a Mgr. Lenka Janoková, za čo im patrí poďakovanie.

Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zmerať vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a tešíme sa na ďalší ročník olympiády opäť o rok.

Víťazom gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

Kategória A

  1. miesto – Viktória Vasiľová, 4.B
  2. miesto – Anna Popaďáková, 4.A
  3. miesto – Laura Litváková, 3.A

Kategória B

  1. miesto – Sophia Gazdičová, 1.B
  2. miesto – Simona Zatková, sexta
  3. miesto – Sára Parasková, sexta

Kategória C

  1. miesto – Michaela Filipeková, tercia
  2. miesto – Miriam Lešová, tercia
  3. miesto – Annamária Gujdanová, kvarta

Kriminálny prípad FBI

_DSC0157

Aj tak by sa dala pomenovať tohtoročná imatrikulácia I.A a I.B triedy. Aj dva týždne po nej naše kolená trpia. Celú sme si ju totiž museli „odkľačať“.

Avšak okrem horkej bolesti, ktorú okúsili naše kĺby, sme si užili aj mnoho zábavy. Behali sme po legu, trénovali na úlohu Popolušky alebo riešili kvíz o našej škole a taktiež jej profesoroch. Zahrali sme si hru telefón v trošku inom prevedení a zapojili aj pohybové schopnosti.

Za každú z daných disciplín sme získavali body a nakoniec zistili, kto je víťazom. Aj keď išlo o pominuteľný rozdiel niekoľkých bodov, predsa vyhrala I.A a na kolegov z druhej prváckej triedy čakal trest v podobe ochutnávky tých najrôznejších jedál. Organizátorská III.B nás na konci nezabudla oboznámiť so sľubmi, od požičiavania prezuviek a desiatej až po prenechávanie nášho oblečenia vyššej moci, teda tretiakom. Všetky sme, samozrejme, poslušne sľúbili.

Ešte raz by som chcela za nás všetkých poďakovať  III.B, ktorá vykonala skvelú prácu a vytvorila pre nás nezabudnuteľný zážitok.

Radoslava Oláhová I.A

Červené stužky – symbol boja proti chorobe AIDS

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS, ale aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal od 2. septembra 2019 a vyvrcholil 1. decembra 2019 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Podporu tejto kampani vyjadrili študenti tercie účasťou na pochode Červené stužky, ktorý sa konal v našom meste 3. decembra 2019 .

 Mgr. Eva Balová

Modelové zasadnutie Európskeho parlamentu v Humennom

1 3 2

V dňoch 28. a 29. novembra 2019  sme sa zúčastnili modelového zasadnutia Európskeho parlamentu, ktoré sa konalo na pôde Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Počas dvoch dní sme obhajovali záujmy nám pridelenej krajiny, ktorou bolo Rakúsko,  a spolu s ďalšími 25 dvojčlennými delegáciami sme diskutovali na tému klimatických zmien. Celé rokovanie prebiehalo v anglickom jazyku.

Obaja to hodnotíme ako skvelú príležitosť precvičiť a vylepšiť si úroveň našej formálnej angličtiny a zároveň diskutovať na tému, ktorá sa dotýka nás všetkých. Okrem toho sme sa bližšie oboznámili s fungovaním zasadnutí Európskeho parlamentu.

Naša horlivosť a nadšenie boli ocenené hneď dvoma diplomami. Získali sme ocenenie za najlepšiu delegáciu a ocenenie za najlepšieho delegáta.

Táto akcia nás v mnohom obohatila a rozšírila naše obzory, sme preto veľmi vďační, že nám bolo umožnené zúčastniť sa na nej.

Sophia Gazdičová, I.B  a Juraj Šepták, III.B

Cena FeDoRa 2019

ocenenie FEDOR

V najväčšej obci na Kysuciach, v Oščadnici, sa v sobotu 30.11.2019 v hoteli Marlene konal 9.ročník slávnostného vyhlásenia FeDoRa – Fenixáckeho dobrovoľníka roka. Je to slávnostné oceňovanie členov a dobrovoľníkov Detskej organizácie FÉNIX. Za usilovnú činnosť a dosiahnuté úspechy v roku 2019 bola naša základná organizácia ocenená bronzovým stupňom. Toto ocenenie patrí všetkým vedúcim oddielov a členom našej základnej organizácie Fénix, ktorí sa aktívne zapájali do mnohých kultúrnych, spoločenských i športových aktivít.

RNDr. Miroslav Telepovský

SEKUNDA – správa o dobrých skutkoch 2019

received_537790330395449 received_837482963376668 received_1036793606664476

Vianočný duch zaklopal aj tento rok na dvere našej školy. Tento čas má symbol rodiny. Rodina to je súdržnosť, teplo, ktoré nemusí sálať z kozuba, veď rodina je láska. Láska nás všetkých spája, učí nás byť tolerantnými a otvorenými zároveň.

V duchu tejto myšlienky sa žiaci sekudy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Krivou rozhodli zorganizovať deň „5D“ – GivingTuesday.  Deň venovaní pomoci, podpore a spolupatričnosti.

V Trebišove sa nachádza krízové centrum pre mamičky s deťmi, tak sme sa spoločne s SČK v Trebišove  rozhodli spestriť čas Vianoc práve im a vyzbierali sme pre nich darčeky. Každý z nás daroval knihu, spoločenskú hru a teplé oblečenie – čiapku, šál, rukavice. Veríme, že aspoň takou malou pozornosťou bude ich čas Vianoc o to krajší. Však aj malý skutok sa počíta.

Ďakujem všetkým žiakom SEKUNDY, ktorí kúsok toho svojho ľudského dobra neváhali vložiť do tejto akcie. Želám im, aby sa im to (a nielen na Mikuláša) dvakrát…. nie,… aspoň trikrát (!) vrátilo.

 Mgr. Michaela Krivá
triedna učiteľka sekundy

Myslíte si, že nie je možné vyťažiť z vášho telefónu žiadne drahé kovy?

received_469897933727463 received_751907028644998 received_814786282325385 received_2329403850515804

V sprievode pani profesorky Krivej a  Ružinskej sme sa v stredu 20.11.2019 vybrali na Fakultu metalurgie, materiálov a recyklácie na TU v  Košiciach na odborné prednášky. Na našej prvej prednáške sme sa dozvedeli čím sa táto fakulta zaoberá, spoločne sme sa pozreli aj na problémy, ktorými sa zaoberajú rôzne ochranárske „zelené“ organizácie. Ako aj na  celkové zásoby jednotlivých nerastných surovín potrebných pre náš každodenný život. Dozvedeli sme sa ako sa opätovne získavajú kovy recykláciou odpadov. A aby sme o tom iba nepočúvali, pripravili si pre nás aj malý pokus, kde sme vďaka kyseline sírovej dokázali vyzrážať na kovovej platničke z roztoku elektronického odpadu meď, ale aj striebro, ktoré sa následne dali opätovne využiť na výrobu elektroniky. Úprimne sme zostali asi všetci prekvapení, aké pre nás doteraz nevídané možnosti poskytuje chémia.  Na ďalšej prednáške sme sa dozvedeli niečo viac o hliníku o jeho zlúčeninách a výrobkoch. Napokon sme sa presunuli na prednášku o nanočasticiach. Zaoberali sme sa hlavne nanočasticami striebra, zistili sme, že už v minulosti sa striebro využívalo pri liečení rôznych poranení pre jeho dezinfekčné vlastnosti. Dnes sa nanočastice striebra využívajú v rôznych oblastiach textilného priemyslu, výroby zdravotníckeho materiálu,  ale hlavne v elektrotechnike.

Naši spolužiaci  Simona Zatková , Marína Ružinská,  Alex Muchin a Adam Babuľák sa v dopoludňajších hodinách zúčastnili slávnostného predstavenia vedeckého programu CHEMGENERATION ktorý organizuje nemecká spoločnosť BASF  a FMMR na TU v Košiciach. Súčasťou predstavenia bola aj aktívna prezentácia chemických pokusov v laboratóriu FMMR, ktoré sme mali možnosť vyskúšať si všetci aj s triedami 1.A a 1.B v máji a júni v minulom školskom roku.

Hlavným poslaním projektu Chemgeneration je popularizovať vedu, zapojiť študentov stredných škôl do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť jej úlohe pri udržaní trvalo udržateľnej  budúcnosti.

V mene celej Sexty by som sa chcela týmto skvelým profesorom, ktorí nám priblížili chémiu v praxi poďakovať. Dúfame, že sa čo najskôr dostaneme na ďalšie takéto zaujímavé prednášky a opäť si z nich odnesieme mnoho poznatkov a skúseností.

Sára Parasková a Marína Ružinská Sexta

pozrite si video https://www.youtube.com/watch?v=swo5EYp1Jsc&t=

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company