Myslíte si, že nie je možné vyťažiť z vášho telefónu žiadne drahé kovy?

received_469897933727463 received_751907028644998 received_814786282325385 received_2329403850515804

V sprievode pani profesorky Krivej a  Ružinskej sme sa v stredu 20.11.2019 vybrali na Fakultu metalurgie, materiálov a recyklácie na TU v  Košiciach na odborné prednášky. Na našej prvej prednáške sme sa dozvedeli čím sa táto fakulta zaoberá, spoločne sme sa pozreli aj na problémy, ktorými sa zaoberajú rôzne ochranárske „zelené“ organizácie. Ako aj na  celkové zásoby jednotlivých nerastných surovín potrebných pre náš každodenný život. Dozvedeli sme sa ako sa opätovne získavajú kovy recykláciou odpadov. A aby sme o tom iba nepočúvali, pripravili si pre nás aj malý pokus, kde sme vďaka kyseline sírovej dokázali vyzrážať na kovovej platničke z roztoku elektronického odpadu meď, ale aj striebro, ktoré sa následne dali opätovne využiť na výrobu elektroniky. Úprimne sme zostali asi všetci prekvapení, aké pre nás doteraz nevídané možnosti poskytuje chémia.  Na ďalšej prednáške sme sa dozvedeli niečo viac o hliníku o jeho zlúčeninách a výrobkoch. Napokon sme sa presunuli na prednášku o nanočasticiach. Zaoberali sme sa hlavne nanočasticami striebra, zistili sme, že už v minulosti sa striebro využívalo pri liečení rôznych poranení pre jeho dezinfekčné vlastnosti. Dnes sa nanočastice striebra využívajú v rôznych oblastiach textilného priemyslu, výroby zdravotníckeho materiálu,  ale hlavne v elektrotechnike.

Naši spolužiaci  Simona Zatková , Marína Ružinská,  Alex Muchin a Adam Babuľák sa v dopoludňajších hodinách zúčastnili slávnostného predstavenia vedeckého programu CHEMGENERATION ktorý organizuje nemecká spoločnosť BASF  a FMMR na TU v Košiciach. Súčasťou predstavenia bola aj aktívna prezentácia chemických pokusov v laboratóriu FMMR, ktoré sme mali možnosť vyskúšať si všetci aj s triedami 1.A a 1.B v máji a júni v minulom školskom roku.

Hlavným poslaním projektu Chemgeneration je popularizovať vedu, zapojiť študentov stredných škôl do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť jej úlohe pri udržaní trvalo udržateľnej  budúcnosti.

V mene celej Sexty by som sa chcela týmto skvelým profesorom, ktorí nám priblížili chémiu v praxi poďakovať. Dúfame, že sa čo najskôr dostaneme na ďalšie takéto zaujímavé prednášky a opäť si z nich odnesieme mnoho poznatkov a skúseností.

Sára Parasková a Marína Ružinská Sexta

pozrite si video https://www.youtube.com/watch?v=swo5EYp1Jsc&t=

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company