OSJL

_DSC0003 _DSC0009 _DSC0014 _DSC0019

V dňoch 9. – 10. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nášho materinského jazyka – slovenčiny. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili študenti 3. a 4. ročníka a kategóriu B študenti 1. a 2. ročníka.  V novembri sa školské kolo olympiády uskutočnilo pre kategóriu C, ktorú tvorili študenti tercie a kvarty.

Olympiáda mala tri časti – písomný test, transformáciu textu a ústny prejav. Na priebeh celej súťaže dohliadali  PhDr. Helena Oslovičová, Mgr. Eva Balová a Mgr. Lenka Janoková, za čo im patrí poďakovanie.

Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zmerať vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a tešíme sa na ďalší ročník olympiády opäť o rok.

Víťazom gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

Kategória A

  1. miesto – Viktória Vasiľová, 4.B
  2. miesto – Anna Popaďáková, 4.A
  3. miesto – Laura Litváková, 3.A

Kategória B

  1. miesto – Sophia Gazdičová, 1.B
  2. miesto – Simona Zatková, sexta
  3. miesto – Sára Parasková, sexta

Kategória C

  1. miesto – Michaela Filipeková, tercia
  2. miesto – Miriam Lešová, tercia
  3. miesto – Annamária Gujdanová, kvarta
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company