Červené stužky – symbol boja proti chorobe AIDS

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS, ale aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal od 2. septembra 2019 a vyvrcholil 1. decembra 2019 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Podporu tejto kampani vyjadrili študenti tercie účasťou na pochode Červené stužky, ktorý sa konal v našom meste 3. decembra 2019 .

 Mgr. Eva Balová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company