Modelové zasadnutie Európskeho parlamentu v Humennom

1 3 2

V dňoch 28. a 29. novembra 2019  sme sa zúčastnili modelového zasadnutia Európskeho parlamentu, ktoré sa konalo na pôde Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Počas dvoch dní sme obhajovali záujmy nám pridelenej krajiny, ktorou bolo Rakúsko,  a spolu s ďalšími 25 dvojčlennými delegáciami sme diskutovali na tému klimatických zmien. Celé rokovanie prebiehalo v anglickom jazyku.

Obaja to hodnotíme ako skvelú príležitosť precvičiť a vylepšiť si úroveň našej formálnej angličtiny a zároveň diskutovať na tému, ktorá sa dotýka nás všetkých. Okrem toho sme sa bližšie oboznámili s fungovaním zasadnutí Európskeho parlamentu.

Naša horlivosť a nadšenie boli ocenené hneď dvoma diplomami. Získali sme ocenenie za najlepšiu delegáciu a ocenenie za najlepšieho delegáta.

Táto akcia nás v mnohom obohatila a rozšírila naše obzory, sme preto veľmi vďační, že nám bolo umožnené zúčastniť sa na nej.

Sophia Gazdičová, I.B  a Juraj Šepták, III.B

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company