Monthly Archives: April 2018

Wieliczka – Krakov – Osvienčim

20180416_130437  20180417_152943 20180417_104610

Podľa  Plánu práce školy už 10 rokov pravidelne  organizujeme exkurziu do Krakowa –  do mesta stredovekej prosperity – a na miesto nacistickej zloby – koncentračný tábor Osvienčim/Auschwitz  a  Birkenau.

Tento rok sa exkurzia konala v dňoch 16. a 17. apríla 2018. Oslovili sme cestovnú spoločnosť EZOTOUR, ktorá obohatila program o prehliadku soľnej bane vo Wieliczke.

Takto sme 16.apríla 2018 čosi po šiestej hodine ráno  vyrazili autobusom a zhruba po 4 hodinách a 1 hygienickej prestávke vystúpili vo Wieliczke a s dobrou a rýchlou organizáciou  miestnych sprievodkýň sme zostúpili do bane v hľbke 400 m. Všade vôkol nás sme videli a obdivovali ( aj ochutnávali) kamennú soľ: soľná dlažba, soľná grotta, soľná kaplnka, ktorá nás uchvátila svojou duchovnosťou a silou ľudskej práce a fantázie. Dýchanie v soľnej bani  má  pozitívne zdravotné účinky.  Že soľ bola nad zlato, ako nám povedala sprievodkyňa, o tom sa presvedčíme v Krakove  na kráse a veľkosti dobovej architektúry , to všetko vyrástlo a zbohatlo z výnosov za vyťaženú soľ. Všetkým odporúčam túto dnes už viac muzeálnu baňu navštíviť.  Dobrodružstvom bola aj cesta z bane – tentoraz rýchlovýťahom za pár sekúnd. Ešte suveníry a vyrazili sme do Krakova. Je to naozaj krásne, upravené mesto plné turistov i študentov. Má 22 vysokých škôl. Jeho história je zhmotnená na hradnom vŕšku , kde je kráľovské sídlo Wawel, na stredovekom námestí Rynek Glowny, monumentálnej tržnici zvanej Sukienicza (kedysi mesto bohatlo aj z predaja súkna) či malebných uličkách vybiehajúcich z námestia. Poletujú tu holuby, podľa legendy sú chránené. Všetko to zo starších čias obkolesuje stromová aleja, ktorá bola vysadená na mieste zbúraných hradieb. Dobrá večera v nespočetnej ponuke gastronomických špecialít a zraz pri Barbakane o 20.00 hod. Ubytovaní sme boli vo vysokoškolskom internáte, opäť rýchle vybavenie a mohli sme unavené telo uložiť do pohodlnej postele.

Na druhý deň naša exkurzia začala raňajkami v podobe švédskych stolov. Presun do mesta Krakov a milé prekvapenie pri prehliadke nádvoria Jagellovskej univerzity (založená 1364), kde sme si vypočuli tóny študentskej piesne Gaudeamus, ktoré zahral univerzitný orloj.

Osvienčim a dedinka Brezinka sú od Krakova vzdialené  asi hodinu cesty. Dohodnutý vstup sa posunul na 13.00 hod . Povinný skener a potrebné slúchadlá a vybrali sme sa na miesta, kde počas 2. svetovej vojny zahynulo asi 1 100 000 ľudí, hlavne židovské rodiny. Tu nacizmus ukázal svoju najkrutejšiu podobu. Fotky, urobené väzňami tajne, grafika z pera väzňa, doklady miest krutého mučenia, tých najhorších životných podmienok, štatistika umučených, všetko spojené  s výkladom výborne pripravenej a trpezlivej sprievodkyne – pamäť ľudstva a zároveň príspevok školy v ŠkVP vo výchove  o radikalizme a extrémizme.

My, chvalabohu, žijeme slobodne a spokojne, môžeme sa vrátiť k svojim najbližším. Po asi hodine ticha začali sa v autobuse ozývať nové i staršie hitovky. Takto v dobrej nálade sme o 22. hod pricestovali do Trebišova.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať  Mgr. Kútnej a pedagogickému dozoru z našej školy, našej sprievodkyni z EZOTOURU za jej trpezlivosť a množstvo zaujímavostí , šoférom za profesionalitu.

Tak opäť možno o 2 roky…

Výberové konanie na Medzinárodnú olympiádu z nemeckého jazyka

image001

 

Od 17.4 – 21.4.2018 sa v Bratislave konalo výberové konanie na Medzinárodnú olympiádu z nemeckého jazyka (IDO 2018), ktorého sme sa zúčastnili aj my – Andrej Frič z I.A a Matej Frič z III.C . Po celoštátnom kole vybrali 10 najlepších nemčinárov z našej krajiny z rôznych kategórií, ktorí mali preukázať svoje schopnosti v nemčine, aby potom 2 z nich mohli reprezentovať Slovensko na IDO 2018 (Internationale Deutscholympiade), ktorá sa bude konať v Nemecku.

Svoje znalosti sme museli ukázať rozlične. Boli to napr. jazykové a komunikatívne schopnosti, improvizácia, gramatické znalosti + čítanie s porozumením (úroveň C1-C2), realizácia v rámci tímu na zložité témy a projekty, kreativita a mnohé iné.

Spoznali sme aj nových ľudí, spriatelili sa a zdokonalili sa v jazyku. Aj keď sme boli všetci rozliční, spájala nás práve nemčina.

Po 5 dňoch intenzívnej nemčiny malo prísť rozhodnutie. Rozhodovali o tom pani Hanuljaková (predsedníčka COK ONJ), 2 nemeckí lektori, ktorí nás celý čas sprevádzali, a taktiež chalan, ktorý sa zúčastnil Medzinárodnej olympiády v minulom ročníku (IDO 2016 – koná sa totiž každé dva roky). Všetci sme tam boli vynikajúci nemčinári, veď už len účasť bola pokrokom. Avšak mohli vybrať iba dvoch.

Ich rozhodnutie nakoniec bolo, že ja, Andrej Frič, budem spolu s druhou víťazkou z Krupiny reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej olympiáde z nemeckého jazyka ( IDO 2018 ), ktorá sa bude konať od 15.7 do 28.7.2018 vo Freiburgu. Olympiády sa okrem nás zúčastní viac ako 120 ľudí zo 64 krajín sveta.

Andrej Frič, I.A

Deň narcisov 2018

received_2061069117255090

22 rokov sa koná pravidelne v apríli dobrovoľnícka akcia Deň narcisov, deň boja proti rakovine, keď sme všetci schopní vyjadriť svoju spolupatričnosť, podporovať a poskytovať pomoc tým, ktorí priamo alebo cez blízky postihli onkologickú chorobu.

Zmeňme spolu piatok 13-teho na lepší deň, Den narcisov .” Týmto heslom sa niesol 22.ročník. Verejnú finančnú zbierku s pravidelnosťou pripravuje a organizuje občianske združenie Liga proti rakovine. Aj naša škola reagovala kladne na ponuku spolupodieľať sa na zbierke pri oslovení občanov mesta Trebišov. Skupinky v žltých tričkách s pokladničkou tvorili študenti septimy a III.C. Ich “rajón” boli žiaci, učitelia a zamestnanci školy, ale i verejnosť v meste. Naši dobrovoľníci vyzbierali sumu 1065 eur.

Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek sumou prispeli. Aj vďaka Vám má Deň narcisov veľkú silu reálne pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Pripnutím malej hlavičky umelého narcisu vysielame onkologickým pacientom správu, že nie sú v zákernej chorobe sami, že ich boj sa nás týka a majú  našu podporu.

Mgr. Michaela Krivá

Deň vody 2018 – „Príroda pre vodu“

received_577171779322060

Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencií OSN o životnom prostredí a rozvoj (UNCEO) v Rio de Janeiru. Každoročne tento deň pripadá na 22. marca.

Vodovod s teplou a studenou vodou či sociálne zariadenia sú dnes, až na výnimky, bežnou súčasťou bytov i domov. Je viac ako pravdepodobné, že ďalej sa nestaráme. Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, dňa 23. marca 2018 sa študenti 2. ročníka gymnázia ( II.A, II.B a sexta) zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd (ČOV) v Trebišove pod vedením učiteľov prírodovedných predmetov: RNDr. Macejkovej, Mgr. Krivej, RNDr. Lešovej a RNDr. Ružinskej. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu chémia. Keďže sa študenti s témou voda a princípom fungovania čističky odpadových vôd oboznámili len teoreticky na hodinách chémie, exkurzia im poskytla možnosť prakticky pochopiť jej význam a fungovanie.

Prevažne slnečné počasie nám prialo, a tak sme si mohli prezrieť nielen interiér ale i exteriér ČOV, ktorým nás sprevádzal p. Bača. Jeho výklad bol zaujímavý a ochotne odpovedal na všetky naše otázky. Po prvotnom „boji so zápachom“ sme so záujmom sledovali jednotlivé fázy čistenia odpadovej vody až po jej úplne vyčistenie. V ČOV sa voda čistí troma spôsobmi – mechanicky ( usadzovanie kalu ), chemicky ( likvidácia rozpustených škodlivých látok ) a biologicky ( prečistenie mikroorganizmami).

Táto 2-hodinová exkurzia do ČOV bola dozaista činidlom, chemicky povedané, ktoré urýchli úmysly smerujúce od nás pri ochrane životného prostredia.

Mgr. Michaela Krivá

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

Našim šikovným nemčinárom Andrejovi Fričovi z 1. A Matejovi Fričovi z 3. C sa ešte 13. februára 2018 podarilo v rámci svojich kategórií vyhrať prvé miesta na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v Košiciach. Pre oboch znamenalo postup na celoštátny kolo danej súťaže.

Celoštátny kolo sa konalo v Bratislave v dňoch 25. a 26. marca 2018. V každej kategórii súťažilo 8 súťažiacich – za každý kraj jeden účastník. Andrej zastupoval Košický kraj v kategórii 2A, Matej zase v kategórii 2B.

Účastníci súťaže si v prvom dni po dlhej ceste využili prehliadku historického centra Bratislavy. Na druhý deň súťažiaci zmerali svoje jazykové zručnosti z nemeckého jazyka v priestoroch Gymnázia sv. Uršule v Bratislave. Tu sa zišli naozaj najlepšie z najlepších, ako viackrát vo svojich príhovoroch prizvukovali organizátori súťaže. V silnej konkurencii nebolo ľahké vybrať jednoznačne najlepšie. Preto Andreja, ktorý bol veľmi sklamaný, nemusí mrzieť nevďačné 4. miesto. Podal vynikajúci výkon a od 3. miesta ho delil jediný bod.

Matej obsadil konečné 7. miesto a získal 3-týždňový jazykový pobyt v Nemecku, ktorého sa zúčastní v lete. Toto jazykové štipendium získalo od zahraničnej jazykovej inštitúcie okrem Mateja ďalších 5 vybraných súťažiacich. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo v Zrkadlovej sieti Primaciálneho paláca v Bratislave za účasti predstaviteľov veľvyslanectiev a zahraničných inštitútov.

Už len samotná účasť na celoštátnom kole je pre študentov nepochybne veľkým úspechom. Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy a nášho kraja. Veríme, že budúci ročník Olympiády v nemeckom jazyku im znova dopraje dostať tak ďaleko a umožní im získať ďalšie skúsenosti a skúsenosti.

Mgr. Slávka Maďarová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company