Deň vody 2018 – „Príroda pre vodu“

received_577171779322060

Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencií OSN o životnom prostredí a rozvoj (UNCEO) v Rio de Janeiru. Každoročne tento deň pripadá na 22. marca.

Vodovod s teplou a studenou vodou či sociálne zariadenia sú dnes, až na výnimky, bežnou súčasťou bytov i domov. Je viac ako pravdepodobné, že ďalej sa nestaráme. Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, dňa 23. marca 2018 sa študenti 2. ročníka gymnázia ( II.A, II.B a sexta) zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd (ČOV) v Trebišove pod vedením učiteľov prírodovedných predmetov: RNDr. Macejkovej, Mgr. Krivej, RNDr. Lešovej a RNDr. Ružinskej. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu chémia. Keďže sa študenti s témou voda a princípom fungovania čističky odpadových vôd oboznámili len teoreticky na hodinách chémie, exkurzia im poskytla možnosť prakticky pochopiť jej význam a fungovanie.

Prevažne slnečné počasie nám prialo, a tak sme si mohli prezrieť nielen interiér ale i exteriér ČOV, ktorým nás sprevádzal p. Bača. Jeho výklad bol zaujímavý a ochotne odpovedal na všetky naše otázky. Po prvotnom „boji so zápachom“ sme so záujmom sledovali jednotlivé fázy čistenia odpadovej vody až po jej úplne vyčistenie. V ČOV sa voda čistí troma spôsobmi – mechanicky ( usadzovanie kalu ), chemicky ( likvidácia rozpustených škodlivých látok ) a biologicky ( prečistenie mikroorganizmami).

Táto 2-hodinová exkurzia do ČOV bola dozaista činidlom, chemicky povedané, ktoré urýchli úmysly smerujúce od nás pri ochrane životného prostredia.

Mgr. Michaela Krivá

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company