Výberové konanie na Medzinárodnú olympiádu z nemeckého jazyka

image001

 

Od 17.4 – 21.4.2018 sa v Bratislave konalo výberové konanie na Medzinárodnú olympiádu z nemeckého jazyka (IDO 2018), ktorého sme sa zúčastnili aj my – Andrej Frič z I.A a Matej Frič z III.C . Po celoštátnom kole vybrali 10 najlepších nemčinárov z našej krajiny z rôznych kategórií, ktorí mali preukázať svoje schopnosti v nemčine, aby potom 2 z nich mohli reprezentovať Slovensko na IDO 2018 (Internationale Deutscholympiade), ktorá sa bude konať v Nemecku.

Svoje znalosti sme museli ukázať rozlične. Boli to napr. jazykové a komunikatívne schopnosti, improvizácia, gramatické znalosti + čítanie s porozumením (úroveň C1-C2), realizácia v rámci tímu na zložité témy a projekty, kreativita a mnohé iné.

Spoznali sme aj nových ľudí, spriatelili sa a zdokonalili sa v jazyku. Aj keď sme boli všetci rozliční, spájala nás práve nemčina.

Po 5 dňoch intenzívnej nemčiny malo prísť rozhodnutie. Rozhodovali o tom pani Hanuljaková (predsedníčka COK ONJ), 2 nemeckí lektori, ktorí nás celý čas sprevádzali, a taktiež chalan, ktorý sa zúčastnil Medzinárodnej olympiády v minulom ročníku (IDO 2016 – koná sa totiž každé dva roky). Všetci sme tam boli vynikajúci nemčinári, veď už len účasť bola pokrokom. Avšak mohli vybrať iba dvoch.

Ich rozhodnutie nakoniec bolo, že ja, Andrej Frič, budem spolu s druhou víťazkou z Krupiny reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej olympiáde z nemeckého jazyka ( IDO 2018 ), ktorá sa bude konať od 15.7 do 28.7.2018 vo Freiburgu. Olympiády sa okrem nás zúčastní viac ako 120 ľudí zo 64 krajín sveta.

Andrej Frič, I.A

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company