This is default featured post 1 title

2SDxLH6NzzhqpCdD

Vážení priatelia, milí naši spoluorganizátori, dobrovoľníci,

ĎAKUJEME:) – vám všetkým… Že ste spolu s nami urobili skvelú vec – keď aj len na tento jediný deň – Deň narcisov. Že sme spoločne dokázali spojiť ľudí na Slovensku v emócii – nádhernej emócii, lebo bola pozitívna.  Že “nástrojom” na jej vyvolanie bol malý žltý narcis, ktorý na Slovensku voláme kvetom nádeje. Boli ste to vy s vašimi dobrovoľníkmi, ktorí ste dokázali osloviť v tento deň ľudí, aby sa na chvíľu zastavili – nielen v kroku, ale i v myšlienkach a zaspomínali na tých, ktorým bol tento deň venovaný. Ďakujeme, že ste nám pomohli i v posolstve odkazu, že zdravie je to najcennejšie čo máme a nie je to len klišé veta.

Veríme, že nielen my, ale i vy všetci, ktorí ste sa do Dňa narcisov z akéhokoľvek dôvodu zapojili, máme dobrý pocit.

Nech už finálny výsledok zbierky bude akýkoľvek, sme vďační…

Možnosti neformálneho vzdelávania v programe Erasmus+

IMG_7739 IMG_7740 IMG_7744

Študenti tretieho ročníka si 24. 4.2023 mali možnosť vypočuť informácie z prvej ruky z účasti na neformálnom vzdelávacom podujatí v Portugalsku, ktorého sa zúčastnila naša bývalá študentka Barbora Viktória Tereščáková. Porozprávala a povzbudila študentov k účasti na týchto aktivitách, ktoré prispievajú k osobnostnému rozvoju, zlepšeniu si jazykových a komunikačných zručností. Upriamila pozornosť na možnosti, ktoré majú mladí ľudia v priestore Európskej únie. Ďakujeme za zdieľanie skúseností.

Žajáková a V. Hazugová

picture1 picture8 picture11 picture14

Dňa 22. marca 2024 sa žiaci z 2.A a Sexty zúčastnili vzdelávacej exkurzie do čističky odpadových vôd v Trebišove, kde mali príležitosť spoznať proces čistenia vody a jeho význam pre životné prostredie.
Po príchode do čističky odpadových vôd boli žiaci privítaní odborníkmi, ktorí im poskytli úvodné informácie o tom, ako funguje čistička a prečo je čistenie odpadových vôd dôležité pre udržateľnosť životného prostredia. Následne sa žiaci vybrali na prehliadku areálu čističky, kde mali možnosť vidieť rôzne časti čistiaceho procesu.
Jednou z najzaujímavejších častí exkurzie bola návšteva mechanického čistenia, kde žiaci videli, ako sú odpadové látky odstránené z vody pomocou rôznych filtrovacích a sedimentačných procesov. Ďalšou zaujímavou skúsenosťou bola návšteva biologického čistenia, kde sa žiaci dozvedeli o mikroorganizmoch, ktoré prirodzene čistia vodu rozkladom organických látok.

Počas exkurzie mali žiaci príležitosť klásť otázky odborníkom a diskutovať o rôznych aspektoch čistenia odpadových vôd. Táto vzdelávacia skúsenosť im pomohla lepšie porozumieť procesom, ktoré sa odohrávajú za scénou, a uvedomovať si dôležitosť ochrany vodných zdrojov pre budúce generácie.
Exkurzia do čističky odpadových vôd v Trebišove bola nielen informatívna, ale aj inšpiratívna pre žiakov, ktorí sa teraz cítia motivovaní podieľať sa na ochrane životného prostredia vo svojej komunite.

Tomáš Jakubec (II.A)

“Objavovanie udržateľnosti a výrobných procesov”

picture2 picture9 picture17 picture22 picture23

Dňa 5. apríla 2023 sa žiaci z tried 2.A, septima,3. A, 3.B, 4.B a 4.A zúčastnili vzdelávacej exkurzie, ktorá im ponúkol jedinečnú možnosť spoznať rôzne aspekty udržateľného životného štýlu a výrobných procesov. Ich prvou zastávkou bola spaľovňa odpadu v Kokšovom Bakši, kde mali možnosť sledovať, ako sa odpad spracúva a recykluje. Zúčastnili sa interaktívnej prednášky a prehliadky spaľovne odpadu. Prehliadka im umožnila lepšie pochopiť význam a vplyv recyklácie na životné prostredie. Videli sme v praxi, že triedenie odpadu má svoj význam.
Po návšteve spaľovne sa skupina presunula do Košíc, kde navštívila miestny závod Ryba. Tu mali príležitosť vidieť a pochopiť proces spracovania rýb od ich chytania až po distribúciu. Žiaci sa dozvedeli viac o dôležitosti udržateľného rybolovu a výroby potravín. Presvedčili sa na vlastné oči, aká dôležitá je pri výrobe potravín čerstvosť a hygiena.
Táto exkurzia nebola len príležitosťou na zábavu, ale predovšetkým na vzdelávanie a inšpiráciu. Žiaci odchádzali so zvýšeným povedomím o dôležitosti recyklácie a udržateľného využívania zdrojov, ako aj so záujmom o ďalšie poznávanie výrobných procesov.

Prírodu máme chrániť stále, nie len na Deň Zeme. Je to naše najvzácnejšie dedičstvo. Je na nás, v akom stave ho zanecháme našim potomkom.

Sára Sováková (II.A)

 

„Veď príroda nie je iba skládka odpadu.

Ak ju zničíš, akú za ňu čakáš náhradu?

Vo vesmíre máme iba jednu planétu.

Krásnu, modrú, dokonalú, vhodnú k životu….“

Ján Treľo

Messenger_creation_746931dd-e659-4970-be1e-a3c43225e3fa

Gymnázium Komenského 32, Trebišov

s ľútosťou a smútkom prijalo správu o úmrtí jedného z najvýraznejších pedagógov histórie školy.

PhDr. Július Galgan navždy odišiel 18. apríla 2024 vo veku 90 rokov.

Na výnimočnú osobnosť pána Galgana isto nikdy nezabudnú jeho kolegovia ani celé generácie študentov, ktoré priviedol k úspešnej maturite zo slovenského jazyka a literatúry. Pred 65 rokmi sa stal zakladateľom Divadla G Trebišov. To svoju históriu začalo písať ako divadelný krúžok práve na pôde nášho gymnázia.

Pán profesor Galgan veril, že láska, viera, dobro a krása sú nesmrteľné, lebo majú božský pôvod. Veril, že len vo vzájomnej úcte a rešpekte môžeme žiť ako ľudia. Túto jeho vieru napĺňajú nesmrteľné slová sluhu Barnabáša z jeho obľúbenej Zvonovej hry Tanec nad plačom.

„Netrpia ľudia, netrpia pre nič, len pre ľudí. Človek pre vlastné šťastie človeka nevidí. Boh všetkým ľuďom dal oči a každý srdce má; pre svetlo nevidia ľudia, pre lásku neľúbia.“

S týmto posolstvom lásky vyjadrujeme úprimnú sústrasť smútiacej rodine, divadelníkom, priateľom i blízkym. V našich srdciach i spomienkach ostane navždy!

941804af-bad5-44d2-b914-d2c9ddb5ac8d 43ab17b0-7b2e-45d9-83ae-8ff42482ebfd d0f89aee-b58f-4605-9520-a803b94d8294

Záverečná konferencia projektu YOUNG4CLIMATE spojená s oceňovaním výherných škôl. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa, zas a znova naučiť sa k zelenšiemu správaniu.

Návšteva Krakova, Wieliczky, Osvienčimu a Brezinky_apríl 2024

10 14 18 21 22 33 42 44 58

  1. - 9. apríl 2024 – exkurzia do Poľska pre žiakov

Po vynútenej covidovej prestávke 42 študentov 3. a 4. ročníka a pedagogický dozor nasadli v ozaj skorých ranných hodinách pondelok 8. apríla 2024  do autobusu a vybrali sa smerom na sever Slovenska, cez Javorinu do Krakova. Hraničný prechod cez Tatry bol pohľadmi na zasnežené kopce a dolu púpavami zakvitnuté lúky priam námetom pre umelca. Okolo siedmej sme mali za sebou rýchle občerstvenie pri Poprade a pred sebou 2 hodiny jazdy autobusom. Naša prvá zastávka bola Wieliczka. Táto baňa na kamennú soľ patrí medzi najstaršie na svete, ťažba tu prebieha od 13. storočia. Dnes je turistickou atrakciou, kde môžeme obdivovať soľné galérie, soľných škriatkov, soľné pomníky významným dejateľom poľskej histórie. Soľná krása v spojení s ľudskou rukou a umom vytvorila nádheru, akou je kaplnka, kde prebiehajú omše i svadby. V soľnom vodnom kráľovstve hra svetla a hudobný sprievod Chopinovej sonáty znásobili soľnú nádheru.

Krakov nás privítal slnkom a takmer letnými teplotami. Neodmysliteľný rozchod žiakov a potulky po obrovskom námestí so svetoznámou tržnicou Sukiennice  a priľahlých  starých uličkách kráľovského mesta boli príjemným spestrením popoludnia.

Ubytovaní sme boli vo vysokoškolskom internáte, dobrá ochutnávka života pre terajších i budúcich maturantov. Po dobrej večeri ešte pred západom slnka nasledovala vyše 20-minútová  jazda električkou a zrýchlený pohľad na mesto Krakov a jeho premeny v čase. Staré sa spojilo  s modernými obytnými domami a doplnilo množstvom kaviarničiek, kde takto v podvečer priamo pod bytmi sedeli a debatovali Krakovčania. Zastavili sme sa v bývalej židovskej štvrti Kazimierz i na námestí, kde boli v čase nacizmu zhromažďovaní židovskí obyvatelia Krakova a odtiaľ deportovaní do Osvienčima. Dnes je to pietne miesto. Horiace sviečky pod nainštalovanými stoličkami nesú svoje etické posolstvo.

Druhý deň, po chutných a výdatných raňajkách a dobrej káve, sme pešo prešli na Wawelské návršie. Náš sprievodca podal výklad o legende spojenej s Dračou dierou. Katedrála sv. Václava a sv. Stanislava nám poskytla krásu, bohatú históriu a príjemný chládok. Celé nádvorie Kráľovského zámku bolo zaliate slnkom a prechádzajúcimi sa ľuďmi. Dýcha históriou v spojení s dobou, kedy bol Krakov hlavným mestom Poľska.

Po vyše hodinovej ceste autobusom sme sa ocitli na obrovskom modernom parkovisku mestečka Osvienčim. V čase druhej svetovej vojny premenované na Auschwitz. Miesto, kam viedli koľajnice z celej Európy – do koncentračného a vyhladzovacieho tábora. Interesantný dva a pol hodinový výklad spojený s prehliadkou toho, čo prinieslo ľuďom toľko utrpenia, ponižovania, hrôzy, smrti. Obrovský priestor v neďalekej Brezinke – Birkenau nikoho nenechá na pochybách, že holokaust bol reálny a faktický.

Cesta domov ubehla rýchlo, naplnili sme autobus zborovým spevom, i školskú hymnu sme si zaspievali. Pridalo sa občerstvenie (jasné McDonalds) a s pribúdajúcou tmou prišlo i ľahké zadriemanie. Takmer pred polnocou sme dorazili šťastne domov.

Ďakujeme všetkým, ktorí aktívne či pasívne prispeli k realizácii tejto zaujímavej exkurzii.

Prvé stretnutie prípravného kurzu na PS

Rozvoj digitálnych kompetencií na GYMTV

1 2 3 4

Získavať informácie a učiť sa dá aj mimo školy. A tak v stredu 27. marca 2024 sa skupina študentov nášho gymnázia zúčastnila workshopu v Košiciach.

V rámci projektu Lab IT Creativity vo Vedeckom univerzitnom parku TECHNICOM získavali praktické skúsenosti priamo od konateľa spoločnosti bart.sk p. Mareka Bártu prednáškou na tému „Ako začať s tvorbou webových aplikácií“.

Neskôr sa presunuli na TUKE FEI, kde na Katedre počítačov a informatiky mali vedúcim katedry p. Prof. Jaroslavom Porubänom predstavené „Otvorené laboratórium“ pre študentov. Zoznámili sa s ich virtuálnou asistentkou menom OLA. A zážitkom pre nich bolo aj povoziť sa na historickom výťahu paternoster.

picture1 picture2 picture5 picture8 picture10

V stredu, 20.3.2024 sa konal  58. ročník BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY, krajské kolo, kategória A (tretí a štvrtý ročník) a vo štvrtok, 21.3. 2024 kategória B ( 1. a 2. ročník). Súťaž prebiehala v botanickej záhrade (Pr. F. UPJŠ) v Košiciach. Zúčastnili sa jej študenti gymnázií Košického kraja, ktorí sa predtým zúčastnili na školských kolách organizovaných príslušným gymnáziom. Z každej školy postupovali na KK dvaja najúspešnejší študenti.  Na KK kat. A súťažilo 25 študentov, v kat. B 29 študentov.  Krajské kolo, podobne ako školské kolo pozostávalo z praktickej a teoretickej časti . Praktická časť pozostávala z dvoch úloh a teoretická časť bola vo forme vedomostného testu. Štyria naši študenti uspeli v tvrdom boji s najlepšími študentmi z kraja. A dosiahli tieto výsledky:

Kategória A:

  1. Lujza Suchá, IV.B                  16. m.
  2. Oliver Schnelly, III. B            6. m.

Kategória B:

  1. Michaela Repovská, II. A      9. m.
  2. Peter Tóth, II. A                    18. m.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme  a veríme, že to bola pre nich cenná skúsenosť. Okrem štvrtákov majú šance byť úspešnejší v nasledujúcich školských rokoch.

Na celoštátne kolo síce nepostupujú, ale už aj samotná účasť  na tejto náročnej súťaži je veľkým úspechom.

RNDr. Ján Treľo

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company