Category Archives: Uncategorized

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024

Návšteva festivalu INNOVEAST a Amerického centra v Košiciach.  

košice centrum

Dňa 3.5.2023 som mala možnosť zúčastniť sa INNOVEASTu, ktorý bol najväčším stredoškolským inovačným festivalom študentov škôl Košického  samosprávneho kraja. Nemyslela som si, že by ma táto účasť nejako mohla ovplyvniť, či naviesť správnym smerom, no mýlila som sa. Dozvedela som sa o rôznych možnostiach realizácie svojich nápadov v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Veľmi podnetná bola panelová diskusia rektorov univerzít so sídlom v Košiciach, z ktorej som sa dozvedela o možnostiach štúdia a uplatnenia sa práve aj na východnom Slovensku.

 Súčasťou programu bola prezentácia 5 tímov študentov krajských gymnázií, ktorí prekvapili svojou kreativitou pri rozbiehaní svojich biznis plánov v spolupráci s univerzitami. Samotná atmosféra festivalu vo mne vyvolala pozitívne pocity. Po návšteve festivalu sme ešte navštívili Americké centrum vo Vedeckej knižnici a oboznámili sa so službami, ktoré toto centrum ponúka.

Po tejto exkurzii sa snažím vyhľadávať aj možnosti neformálneho vzdelávania, ktoré tiež ponúka príležitosti na rozvoj kreativity, komunikácie s ľuďmi a schopností správne sa rozhodovať.

Som vďačná za túto motivačnú skúsenosť, ktorá mi priniesla veľa informácií, ktoré ma vo veľkej miere ovplyvnili a verím, že aj správne nasmerovali k sebarealizácii a rozhodovaniu sa pri výbere profesie.

                                                                                              Laura Čierna, 2A

  GYMTV – majstrom SR v hádzanej stredných škôl Ziggy cup 2023

  hádzaná gymtv         

Dňa 3. 5. 2023 sa uskutočnili v Považskej Bystrici – Majstrovstvá SR v hádzanej stredných škôl. Naši chlapci (B.Lechan, P.Ceľuch, D.Vernus, A.Zorvan, E.Karvaš, B.Gagyi, K.Kisty,P. Szathmáry, O.Lejba, A.Lazor, J.Tkáč, M.Ostrožovič) v skupine porazili SPŠ stavebná Prešov a SOŠ agrotechnická Topoľčany. V semifinále porazili Gymnázium Hlohovec. Vo finále sa opäť stretli s Prešovom. Po  nerozhodnom skóre naši chlapci zvíťazili na trestné hody a priviezli cenné víťazstvo do Trebišova.

Veľká vďaka patrí trénerom, klubu a predovšetkým rodičom, ktorí neváhali, dorazili s bubnovou podporou, čím veľkou mierou prispeli k nášmu úspechu.

Výsledky Ziggy Cupu 2023:

CHLAPCI (Považská Bystrica)

základná časť:
SOŠ agrotechnická, Továrnická 1632, TopoľčanyGymnázium Komenského 32, Trebišov 15:18
SPŠ Novomeského, Martin – SPŠ Považská Bystrica 6:23
Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec – SŠ Ostredková 10, Bratislava 11:18
Gymnázium Komenského 32, Trebišov – SPŠ Stavebná Prešov 14:12
SPŠ Novomeského, Martin – Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec 9:14
SPŠ Považská Bystrica – Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec 11:15
SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany – SPŠ Stavebná Prešov 8:21
SPŠ Považská Bystrica – SŠ Ostredková 10, Bratislava 12:11
SPŠ Novomeského, Martin – SŠ Ostredková 10, Bratislava 13:19

semifinále:
SPŠ Stavebná Prešov – SŠ Ostredková 10, Bratislava 10:5
Gymnázium Komenského 32, Trebišov – Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec18:10

o konečné umiestnenie – finále:
Gymnázium Komenského 32, Trebišov – SPŠ Stavebná Prešov 22:20 (7:9)
o 3. miesto:
Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec –  SŠ Ostredková 10, Bratislava 9:18 (4:11)
o 5. miesto:
SOŠ agrotechnická, Továrnická 1632, Topoľčany – SPŠ Považská Bystrica 9:13

  M. Begala

Gday Gday Gday Gday Gday Gday Gday Gday Gday

GIRL´S DAY 2023

Aj dievčatá z našej školy sa dňa 27. 4. 2023 aktívne zapojili do tohtoročného GIRL´S DAY, teda DŇA ŽIEN A DIEVČAT V IT, ktoré sa konalo v Košiciach .

Podujatie stredoškoláčkam približuje sektor IT a možnosti štúdia, práce i podnikania, ktoré im svet moderných technológií ponúka.

Dievčatá boli v rôznych firmách ale aj na VŠ TUKE.

  • z 2. B (VSE Holding), Dimunová Kristína, Kentošová Veronika, Tomášová Adela, Juhasová Viktória
  • z 2. A (Infobip Košice), Baranová Veronika, Hriciková Martina
  • zo septimy (Tuke), Nováková Lýdia, Mesarošová Mirka
  • z 4. B (Technicom) Hriciková Ema

Ukončenie projektu „Who Were the Victims of the National Socialists?“ 

projekt projekt projekt projekt projektn projekt

S históriou a angličtinou až do Vilniusu v Litve.

20.- 22. februára sa uskutočnila vo Vilniuse v Litve 29. ročníková konferencia usporiadaná organizáciou EuroClio. Vďaka účasti na projekte „Kto boli obete národného socializmu?”, na ktorom sme spoločne so študentmi našej školy a Gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave pracovali minulý rok, som bola pozvaná práve na túto konferenciu.

So študentmi z iných krajín sme počas konferencie pracovali na tvorbe 360 stupňovej mapy pamiatok Vilniusu, ktorú sme na záver konferencie spoločne prezentovali.

Bola to výnimočná príležitosť, vďaka ktorej som mohla vidieť nové miesta a spoznať zaujímavých ľudí z rôznych kútov sveta. Okrem toho som sa taktiež takýmto cestovateľským spôsobom naučila veľa nových historických aj technických poznatkov a vylepšila som si svoje zručnosti angličtiny, bez ktorých by som sa s nikým vo Vilniuse nedorozumela.

 Bola to príjemná skúsenosť, ktorú určite odporúčam zažiť každému, kto má zápal tvoriť a učiť sa skrze to. Som vďačná za možnosť zúčastniť sa ako konferencie, tak aj projektu, ktorému vďačím za to, že som skrze neho mohla zažiť niečo viac.

                                                                                  Barbora Viktória Tereščáková, 4.B

Deň narcisov 2023 – „ Power od Flower“

 

Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu a stal sa symbolom života a nádeje mnohých charitatívnych organizácií na svete bojujúcich proti rakovine.

S Ligou proti rakovine spolupracuje naša škola a dňa 20. apríla 2023 16 študentov školy / študenti kvinty a dobrovoľníci vyšších ročníkov / zavítali do všetkých tried aj do ulíc mesta Trebišov. Učitelia aj študenti sa pripájajú k myšlienke LPR a tým, ktorí môžu, chcú a pomáhajú ľuďom s touto chorobou.

Vyzbierané peniaze Liga proti rakovine vracia späť do spoločnosti v podobe financovania služieb priamo pre pacientov a vo forme podpory užitočných a efektívnych projektov na celom Slovensku.

Škola bude podporovať projekty, ktorých cieľom je vychovať generáciu mladých ľudí, ktorí budú vedieť, že zmena životného štýlu je kľúčovou stratégiou k zníženiu výskytu rakoviny.

Naši študenti okrem iných mali otvorený vstup do priestorov MsÚ v Tv, VšZP v Tv a Polícií SR v Tv.
Tým, ktorí to umožnili ďakujeme z celého srdca.

V neposlednom rade

ŠTUDENTI  – ĎAKUJEME !!!         UČITELIA – ĎAKUJEME !!!            OBČANIA MESTA  – ĎAKUJEME !!!

                                                                                                                                                    Mgr. Michaela Krivá

Liga proti rakovine (1)_page-0001

Chemická cesta

Študenti gymnázia sa spolu so svojimi pedagógmi Mgr. Michaela Krivá, RNDr. Erika Macejková, RNDr. Dagmar Ružinská zúčastnili v dňoch 20. 3. – 21. 3 . 2023 exkurzie v štyroch závodoch rôzneho zamerania na Slovenku.

Vo firme Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o. sa študenti mohli stretnúť s výrobou foriem a nástrojov, ktoré sú potrebné na zhotovenie odliatkov a komponentov do práčok. Získali nielen nové poznatky, ale zároveň si prehĺbili svoje doterajšie vedomosti z oblasti spracovania kovov, povrchovej úpravy a technológie obrábania strojov. V rámci exkurzie moli možnosť prejsť testovacím centrom spoločnosti a všetci úspešne získali certifikáty.

V poobedňajších hodinách sme sa presunuli do Svitu, kde sme absolvovali exkurziu spoločnosti Chemosvit Folie, s.r.o. konkrétne vo výrobnom závode, kde sme sa mohli stretnúť s procesom výroby fólie. Reálne prostredie výroby polyetylénových fólií z plastového granulátu vyfukovaním, rôzne spôsoby tlače – flexotlač, hĺbkotlač, ofset, kašírovanie, príprava FTL a HTL. Študentov návšteva veľmi zaujala a odmenou im bolo vidieť hotové obalové fólie, s ktorými sa stretávajú bežne v obchodoch ( keksíky, chipsy, oriešky, cukríky , … ). Druhá skupina študentov navštívila CHemosvit Fibrochem, s.r.o. , kde na vlastné oči videli certifikovanú výrobu polypropylénových vláken. Produkty tejto výroby sa využívajú pre textilný, automobilový a nábytkársky priemysel.

Večer sme si pre nich pripravili výbornú večeru v zrubovej drevenici s koláčikom na záver a troška kultúrneho zážitku v podobe oskarového filmu. Vynikajúci Branden Fraser s neskutočným make-upom v úlohe obézneho učiteľa angličtiny vo film Veľryba.

Druhý deň nás čakala exkurzia v spoločnosti Mondi SCP. Firma je najväčším spracovateľom dreva a najväčším výrobcom buničiny a papiera na Slovensku. Prehliadka bola zaujímavá a poučná, prinútila nás zamyslieť sa nad tým, koľko práce je potrebnej už len na to, aby sme si mohli v škole všetko zapísať do zošita. Celou továrňou nás sprevádzali ostrieľaní sprievodcovia. Z ich výkladu sme sa dozvedeli všetko potrebné o výrobe a na vlastné oči sme videli celý proces – od drvenia dreva až po odnesenie hotového papiera do skladu.

V pivovare Urpiner sme mali jedinečnú možnosť spoznať celý proces výroby výnimočného, živého piva. Nahliadli sme do zákulisia, kde sa pivo varí ešte klasickými technológiami z tých najkvalitnejších surovín a pod dohľadom najlepších pivovarníckych majstrov.

Ďakujem študentom za prejavený záujem nielen o exkurziu ale aj pri prehliadkach na jednotlivých úsekoch v spoločnostiach, maximálnu disciplínu. :-D V neposlednom rade ďakujem aj kolegyniam za podporu a trpezlivosť.

Verím, že o rok sa stretneme na novom chemickom dobrodružstve.

Mgr. Michaela Krivá

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company