Monthly Archives: March 2019

Kvinta a ich e-Twinningový projekt

Skupina 11 študentov kvinty od novembra do marca tohto šk. roka pracovala na e-Twinningovom projekte e-Tour guide, ktorý sa realizoval v elektronickom prostredí TwinSpace.

Projekt pozostával z viacerých aktivít. V prvom kroku sa náhodne určilo poradie škôl, ktoré dávali svoje požiadavky,  čo by chceli vidieť, zažiť a ochutnať v krajine, ktorá im bola náhodne pridelená.

Druhá časť projektu bola pre študentov najnáročnejšia. Na základe získaných informácií mali vytvoriť elektronického sprievodcu ich mestom či regiónom. Študenti z kvinty to zobrali veľmi tvorivo a keďže v tímovej práci je potrebné si úlohy podeliť, tak dievčatá napísali príbeh v angličtine vo forme rozprávky, do ktorej zakomponovali zaujímavé miesta z regiónu. Chlapci zasa naštudovali manuál v anglickom jazyku k interaktívnemu programu Twine, v ktorom sa výsledný e-sprievodca mal vytvoriť. Nebolo to ľahké, ale všetky vzniknuté problémy vyriešili a oriešky rozlúskli.

Študenti si prácu na projekte pochvaľovali, pretože mali možnosť rozvíjať kritické myslenie pri spracovávaní informácií a vyskúšať si tímovú prácu. Samozrejme to všetko v anglickom jazyku. Poslednou fázou projektu je poskytnutie si vzájomnej spätnej väzby komentármi v prostredí TwinSpace na portáli e-Twinning.

Do projektu bolo zapojených 6 škôl z týchto krajín: Belgicko, Poľsko, Litva, Portugalsko, Grécko  a Slovensko.

Aktivity boli realizované na hodinách anglického jazyka.

Vytvorený e-Tour Guide:  TU

                                                                                                         PhDr. Viera Žajáková

CHEMGENERATION 2019

received_627415861013267

Vedecký program BASF Chemgeneration je interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu, zapájať študentov stredných škôl do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť tomu, ako môžu prírodné vedy napomáhať trvalo udržateľnému rozvoju.

Vedecký program Chemgeneration organizuje popredná svetová chemická spoločnosť BASF v spolupráci s najprestížnejšími univerzitami a vedeckými inštitúciami v strednej Európe. Na Slovensku tento program vznikol v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Aj naši študenti sa zapojili do vzdelávacieho programu pod názvom: Dosiahnutie nulového odpadu. Dňa 15.3.2019 sme sa spolu s II.A zúčastnili tohto vedeckého seminára. Študenti sa prostredníctvom experimentov naučili, ako funguje chémia v praxi, mimo školských tried a učebníc. Vytvorili si vlastný systém na filtráciu vody, naučili sa recyklovať starý papier, oddeliť zmes kovov a vytvoriť kovový strom a zistili, ako je možné rozložiť plastové materiály za menej ako štyri týždne. 

Dozvedeli sme sa, ako môže ľudstvo dosiahnuť úroveň nulového odpadu prostredníctvom inovácií, nových materiálov, technológií budúcnosti, no predovšetkým – prostredníctvom chémie. Názorne sme si ukázali, že produkovať nulový odpad je možné.

Verím, že táto interaktívna exkurzia mala pre žiakov význam a hodnotia ju ako prínosnú a zmysluplnú!

Mgr. Michaela Krivá

Cesta okolo sveta – etapová hra DO Fénix

logo ms a fenix 015. Cesta okolo sveta - športová aktivita - 18.3.2019 185. Cesta okolo sveta - športová aktivita - 18.3.2019 189. Cesta okolo sveta - športová aktivita - 18.3.2019 191. Cesta okolo sveta - športová aktivita - 18.3.2019

Baľte kufre a vydajte sa s nami na dobrodružnú cestu za poznávaním ľudských práv !

Členovia DO Fénix z nášho osemročného gymnázia sa zapojili do súťaže Cesta okolo sveta a počas 3 mesiacov ich čaká plnenie rôznych úloh, stretnutí a zážitkov zameraných na poznávanie ľudských práv, práv detí, aktívnej angažovanosti a vzájomnej spolupráce. Medzi tieto aktivity patrilo aj zorganizovanie športových triednických hodín pre osemročné štúdium, keď sa proti sebe postavili jednotlivé triedy v disciplíne preťahovanie lanom.

Heslom súťaže bolo heslo FAIR-PLAY, čomu sa prispôsobovali počty súťažiacich. Najúspešnejšou triedou za nižšie ročníky sa stala sekunda a za vyššie ročníky osemročného štúdia to bola septima. Vo výkone nezaostával ani  ženský pedagogický tím,  podporený jediným mužom, RNDr. M. Telepovským.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za podporu a príjemne strávené popoludnie.

 Fénixáci

Fénix

logo ms a fenix 002. Konferencia Slovenský Raj - 9.3..2019 007. Konferencia Slovenský Raj - 9.3..2019 163. Konferencia Slovenský Raj - 9.3..2019 358. Konferencia Slovenský Raj - 10.3..2019

V dňoch 9.3.-10.3.2019 sa skupina študentov z Gymnázia Trebišov zúčastnila na konferencii pod názvom Zdravie a zdravý spôsob života. Konferencia sa uskutočnila v jednom z najkrajších prírodných oblastí  Slovenska v Slovenskom raji a to vo vile s názvom Villa LUPU. Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť  si prednášky o zdraví, čo si predstavujeme pod pojmom zdravie, ktoré faktory vplývajú na zdravý spôsob života, aké sú zásady zdravého životného štýlu, ako pohybom prispievame k zdraviu, ako moderné technológie ovplyvňujú niektoré ľudské schopnosti a ako môže joga posilniť fyzické i psychické zdravie človeka. A keďže jedným z faktorov, ktorý priaznivo vplýva na zdravie človeka je pohyb, zúčastnili sa členovia konferencie turistiky – výstupu na Tomašovský výhľad a Prielomu Hornádu. Mnohí účastníci boli v Slovenskom raji prvýkrát a ich pocity z konferencie i z peknej turistiky boli nad  očakávanie.

RNDr. Miroslav Telepovský

Lyžiarsky výcvik

92. Lyžiarsky kurz - 2.2019

Dňa 6.1.2019 sa začal náš týždeň dobrodružstiev. My, Kvinťania, sme sa spolu s triedou Prímou vybrali na náš lyžiarsky zájazd. Všetci vysmiati, oddýchnutí po zimných prázdninách sme ráno čakali na autobus. Náš prvý deň vyzeral veľmi pestro, prísť na hotel, vybaliť sa, vychystať sa na prvú lyžovačku a ísť. Čakalo nás rozdelenie do družstiev. Vecer, po rozdelení do skupín na svahu, nás čakala na hoteli chutná večera. Po večeri sme samozrejme mali oddych. Všetci sme boli unavení a tak netrvalo dlho kým sme zaľahli. Zvyšok týždňa vyzeral veľmi podobne. Ráno vstať, raňajky, nachystať sa a vylyžovať sa. Líšil sa iba každým jedným večerom. Prvý večer sme si mali pripraviť program my, Kvinťania. Pripravili sme si rôzne súťažné hry. Druhý večer túto úlohu dokonalo zvládli Prímania. V stredu sme sa zabavili a vyšantili na rôznych maskách, mali sme totiž karneval. V miestnosti bolo vidno rôzne kostýmy od doktorov, cez fanúšika, rozprávkových postáv, športovcov, cigánskej rodiny až ku mladomanželom. Každý z nás sa určite zabavil. Posledný večer bola menšia diskotéka a čas na zbalenie sa. Piatok bol náš posledný deň. Bolo nám ľúto, že je posledný ale všetci sme sa už tešili domov. V tento deň sme si ešte posledný krát zalyžovali, dobalili osobné veci a vybrali sme sa na cestu domov. Doma v Trebišove nás už čakali vysmiati rodičia. Na tento lyžiarsky výcvik nikdy nezabudnem, bol plný zážitkov, smiechu a nových priateľstiev.

Marína Ružinská, kvinta

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company