Kvinta a ich e-Twinningový projekt

Skupina 11 študentov kvinty od novembra do marca tohto šk. roka pracovala na e-Twinningovom projekte e-Tour guide, ktorý sa realizoval v elektronickom prostredí TwinSpace.

Projekt pozostával z viacerých aktivít. V prvom kroku sa náhodne určilo poradie škôl, ktoré dávali svoje požiadavky,  čo by chceli vidieť, zažiť a ochutnať v krajine, ktorá im bola náhodne pridelená.

Druhá časť projektu bola pre študentov najnáročnejšia. Na základe získaných informácií mali vytvoriť elektronického sprievodcu ich mestom či regiónom. Študenti z kvinty to zobrali veľmi tvorivo a keďže v tímovej práci je potrebné si úlohy podeliť, tak dievčatá napísali príbeh v angličtine vo forme rozprávky, do ktorej zakomponovali zaujímavé miesta z regiónu. Chlapci zasa naštudovali manuál v anglickom jazyku k interaktívnemu programu Twine, v ktorom sa výsledný e-sprievodca mal vytvoriť. Nebolo to ľahké, ale všetky vzniknuté problémy vyriešili a oriešky rozlúskli.

Študenti si prácu na projekte pochvaľovali, pretože mali možnosť rozvíjať kritické myslenie pri spracovávaní informácií a vyskúšať si tímovú prácu. Samozrejme to všetko v anglickom jazyku. Poslednou fázou projektu je poskytnutie si vzájomnej spätnej väzby komentármi v prostredí TwinSpace na portáli e-Twinning.

Do projektu bolo zapojených 6 škôl z týchto krajín: Belgicko, Poľsko, Litva, Portugalsko, Grécko  a Slovensko.

Aktivity boli realizované na hodinách anglického jazyka.

Vytvorený e-Tour Guide:  TU

                                                                                                         PhDr. Viera Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company