CHEMGENERATION 2019

received_627415861013267

Vedecký program BASF Chemgeneration je interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu, zapájať študentov stredných škôl do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť tomu, ako môžu prírodné vedy napomáhať trvalo udržateľnému rozvoju.

Vedecký program Chemgeneration organizuje popredná svetová chemická spoločnosť BASF v spolupráci s najprestížnejšími univerzitami a vedeckými inštitúciami v strednej Európe. Na Slovensku tento program vznikol v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Aj naši študenti sa zapojili do vzdelávacieho programu pod názvom: Dosiahnutie nulového odpadu. Dňa 15.3.2019 sme sa spolu s II.A zúčastnili tohto vedeckého seminára. Študenti sa prostredníctvom experimentov naučili, ako funguje chémia v praxi, mimo školských tried a učebníc. Vytvorili si vlastný systém na filtráciu vody, naučili sa recyklovať starý papier, oddeliť zmes kovov a vytvoriť kovový strom a zistili, ako je možné rozložiť plastové materiály za menej ako štyri týždne. 

Dozvedeli sme sa, ako môže ľudstvo dosiahnuť úroveň nulového odpadu prostredníctvom inovácií, nových materiálov, technológií budúcnosti, no predovšetkým – prostredníctvom chémie. Názorne sme si ukázali, že produkovať nulový odpad je možné.

Verím, že táto interaktívna exkurzia mala pre žiakov význam a hodnotia ju ako prínosnú a zmysluplnú!

Mgr. Michaela Krivá

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company