Cesta okolo sveta – etapová hra DO Fénix

logo ms a fenix 015. Cesta okolo sveta - športová aktivita - 18.3.2019 185. Cesta okolo sveta - športová aktivita - 18.3.2019 189. Cesta okolo sveta - športová aktivita - 18.3.2019 191. Cesta okolo sveta - športová aktivita - 18.3.2019

Baľte kufre a vydajte sa s nami na dobrodružnú cestu za poznávaním ľudských práv !

Členovia DO Fénix z nášho osemročného gymnázia sa zapojili do súťaže Cesta okolo sveta a počas 3 mesiacov ich čaká plnenie rôznych úloh, stretnutí a zážitkov zameraných na poznávanie ľudských práv, práv detí, aktívnej angažovanosti a vzájomnej spolupráce. Medzi tieto aktivity patrilo aj zorganizovanie športových triednických hodín pre osemročné štúdium, keď sa proti sebe postavili jednotlivé triedy v disciplíne preťahovanie lanom.

Heslom súťaže bolo heslo FAIR-PLAY, čomu sa prispôsobovali počty súťažiacich. Najúspešnejšou triedou za nižšie ročníky sa stala sekunda a za vyššie ročníky osemročného štúdia to bola septima. Vo výkone nezaostával ani  ženský pedagogický tím,  podporený jediným mužom, RNDr. M. Telepovským.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za podporu a príjemne strávené popoludnie.

 Fénixáci

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company