V4 Biology Excursions for Students 2024

image2 image3 image4 image5 image1 image0

Koncom apríla a v priebehu mája som mala príležitosť zúčastniť sa série biologických exkurzií v Českej republike, Maďarsku a Poľsku, ktoré usporiadala Prírodovedecká fakulta Karlovej Univerzity v Prahe a ich partnerské vysoké školy s podporou Visegrad Fund. Na každej z nich sa stretli tridsiati študenti, reprezentujúci každú z krajín Vyšehradskej štvorky.

V rámci prvej exkurzie sme navštívili okolie Lednických rybníkov, Pouzdraňskú step a České stredohoří s okolitými vrchmi Velemínu. S účasťou odborníkov z oblasti botaniky, zoológie a hlavne entomológie sme sa venovali rozmanitej prírode a osobitostiam českej krajiny.

Druhá exkurzia nás zaviedla do prírodných rezervácií okolia Szegedu v Maďarsku. Pri jazerách Csaj a Fehér sme pozorovali vtáky typické pre tieto oblasti, navštívili sme aj park národného dedičstva Ópusztaszer či pieskové oblasti pri obci Fülöpháza. Zaujímavosťou bolo odoberanie vzoriek vody z riek Tisa a Mureš a ich následné analyzovanie v laboratóriu, ako aj príprava preparátov a mikroskopické pozorovanie prierezu listov rozličných rastlín.

Na záverečnej, tretej exkurzii sme mali možnosť spoznávať krásy Slowinského národného parku pri brehu Baltického mora, Smołdziński Las či neskôr rozmanitú prírodu Mazurských jazier. Okrem terénnych aktivít sme sa zúčastnili prednášok z oblasti molekulárnej biológie proteínov a evolúcie génov či ohľadom činnosti pre pozorovanie a záznam aktivity vlkov a jeleňov Mazurského centra Urwitałt.

Boli to náročné tri týždne. Dali mi však zážitky a nové vedomosti, ktoré žiadna literatúra nevie poskytnúť.

Miriam Lešová, septima

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company