SME OPÄŤ O KROK ZELENŠÍ!

2-kolo-gt_page-0001 98e037f9-c59b-4eb8-a72f-039edacdcf62 9be5b3ef-c993-4e96-a152-93c84032cf52

Sériu aktivít so zameraním na hospodárne nakladanie s odpadmi, v znamení ktorých sa niesol celý školský rok sme zavŕšili distribúciou zberných nádob na separovanie komunálneho odpadu v priestoroch školy. Zberné nádoby sme získali ako výhru z projektu YOUNG 4 CLIMATE.Teší nás, že prispejeme svojou troškou k čistejšej, krajšej a zelenšej budúcnosti

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company