Monthly Archives: May 2024

November 10-15, 2025

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025 1. kolo

Pre zákonných zástupcov prijatých žiakov:

od 17.5.2024 do 22.5.2024 do 23:59 je  potrebné poslať potvrdenie o nastúpení buď:

  • v Edupage odkliknite zapísanie dieťaťa na GYMTV a vložte oskenované tlačivo,
  • informáciu pošlite mailom na cizmarova@gymtv.sk a priložte oskenované tlačivo,
  • prineste osobne na sekretariát školy.

SME OPÄŤ O KROK ZELENŠÍ!

2-kolo-gt_page-0001 98e037f9-c59b-4eb8-a72f-039edacdcf62 9be5b3ef-c993-4e96-a152-93c84032cf52

Sériu aktivít so zameraním na hospodárne nakladanie s odpadmi, v znamení ktorých sa niesol celý školský rok sme zavŕšili distribúciou zberných nádob na separovanie komunálneho odpadu v priestoroch školy. Zberné nádoby sme získali ako výhru z projektu YOUNG 4 CLIMATE.Teší nás, že prispejeme svojou troškou k čistejšej, krajšej a zelenšej budúcnosti

2SDxLH6NzzhqpCdD

Vážení priatelia, milí naši spoluorganizátori, dobrovoľníci,

ĎAKUJEME:) – vám všetkým… Že ste spolu s nami urobili skvelú vec – keď aj len na tento jediný deň – Deň narcisov. Že sme spoločne dokázali spojiť ľudí na Slovensku v emócii – nádhernej emócii, lebo bola pozitívna.  Že “nástrojom” na jej vyvolanie bol malý žltý narcis, ktorý na Slovensku voláme kvetom nádeje. Boli ste to vy s vašimi dobrovoľníkmi, ktorí ste dokázali osloviť v tento deň ľudí, aby sa na chvíľu zastavili – nielen v kroku, ale i v myšlienkach a zaspomínali na tých, ktorým bol tento deň venovaný. Ďakujeme, že ste nám pomohli i v posolstve odkazu, že zdravie je to najcennejšie čo máme a nie je to len klišé veta.

Veríme, že nielen my, ale i vy všetci, ktorí ste sa do Dňa narcisov z akéhokoľvek dôvodu zapojili, máme dobrý pocit.

Nech už finálny výsledok zbierky bude akýkoľvek, sme vďační…

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company