Monthly Archives: February 2024

RE-POWER YOUR FUTURE NAŠTARTUJME BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA

IMG_7940 IMG_7944 IMG_7948 IMG_7949 IMG_7951 IMG_7969 IMG_7974 IMG_7993 IMG_8017 IMG_8028 IMG_8037

Aj my, dvaja študenti a jeden učiteľ, sme mali možnosť zúčastniť sa výnimočnej konferencie, ktorú pripravila nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko, 7. – 8. februára 2024, v hoteli Holiday Inn Žilina.

Podujatie sa konalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Eriky Jurinovej

Prepojenie úspešného študentského projektu so sieťou predajní, Príbeh slobodnej firmy a duálneho vzdelávania v praxi, AI: strašiak alebo pomocník?, Vzdelávanie cez podcasty, Nová dimenzia práce a študijné odbory budúcnosti. To sú len niektoré z tém, ktoré priniesla inšpiratívna konferencia pre školy, odborníkov z praxe a všetkých stakeholderov, ktorí si uvedomujú akútnu potrebu podpory vzdelávania smerom k trendom 21. storočia.

Jej obsahom boli prednášky, panelové diskusie a workshopy viac ako 20 spíkrov, ktorí účastníkom poskytli unikátny obraz o možnostiach vzdelávania v moderných kontúrach dnešnej doby. Študenti sa okrem iného dozvedeli, prečo je sebavedomie v hlase cestou k vzdelávacím a pracovným výsledkom. Spolu s učiteľmi mali možnosť počas workshopov objavovať talenty a superhrdinov v nás. Záverečné príspevky konferencie poukázali na mimoriadnu dôležitosť vzdelávania pre úspech v profesijnom, ale aj v osobnom živote. Pomohli poodhaliť nástroje a inšpiratívne príklady z praxe, ktoré nám pomôžu rozvíjať silné stránky našich študentov vo vzdelávacom systéme.

Konferencia bola zároveň oficiálnym spustením jedinečného projektu Re-power Your Future s podporou UniCredit Foundation. Projekt je určený pre študentov vo veku 10 – 19 rokov s cieľom prehĺbiť ich motiváciu k vzdelávaniu, zlepšiť ich študijné výsledky, zabrániť predčasnému ukončeniu štúdia a motivovať študentov k tomu, aby si našli zmysluplné budúce povolanie. Zámerom je tiež podporovať rovnosť príležitostí a odstraňovať prekážky, ktoré môžu brániť mladým jednotlivcom v dosahovaní ich cieľov.

„Súčasťou nášho hodnotového zamerania je pomáhať komunitám napredovať všade, kde podnikáme. Som nesmierne hrdý, že UniCredit Bank sa stala partnerom Junior Achievement Slovensko. Budeme stáť po boku organizácie, s ktorou nás spája spoločný cieľ – vytvárať prostredníctvom kvalitného vzdelávania podmienky pre lepšiu budúcnosť našich detí a mládeže. Verím, že aj zapojením dobrovoľníkov z radov zamestnancov UniCredit Bank do RePower Campov pomôžeme mladým ľuďom v ich motivácii dosiahnuť také vzdelanie, ktoré im umožní v budúcnosti uplatniť sa v zamestnaní, a to podľa ich preferencií a potrieb komunity,“ povedal na konferencii Jaroslav Habo, riaditeľ UniCredit Bank pre Slovensko.

PARTI rozpočet – predstavenie projektov

V rámci PARTI rozpočtu školy boli vybrané 4 žiacke projekty, ktoré sa budú uchádzať o Vašu priazeň v kampani, ktorá bude trvať do 8.3.2024. Zodpovedné osoby za projekt môžete osloviť aj vy, a získať tak informácie, na základe ktorých sa rozhodnete v anonymnom hlasovaní a dáte svoj hlas projektu, ktorý vás najviac oslovil.

Multifunkčno-športovo-relaxačná miestnosť

Projekt  je inovatívnou iniciatívou zameranou na vytvorenie prostredia v škole, ktoré umožní žiakom nielen relaxovať, ale aj aktívne sa zabaviť. Cieľom tohto projektu je podporiť celkový rozvoj žiakov a vytvoriť prostredie, kde môžu stráviť voľný čas zmysluplne a s radosťou.

V športovej časti miestnosti sa bude nachádzať multifunkčný stôl, ktorý bude ponúkať možnosť sa zabaviť na stolnom futbale alebo biliarde.

Relaxačná zóna bude navrhnutá s dôrazom na pohodlie a oddych. Sedacie vaky, farebné osvetlenie a príjemná hudba vytvoria atmosféru vhodnú na oddych a regeneráciu.

Zodpovedá za projekt: Denis Romančák , 3B

Výsadba ovocných stromov

Keďže situácia s klímou vo svete nie je na správnej ceste, chceli by sme podporiť boj proti globálnemu otepľovaniu.

Stromy sú hlavnými producentmi kyslíka na Zemi niekedy nazývané aj pľúca našej planéty, vďaka procesu fotosyntézy vedia prijímať oxid uhličitý a vylučovať čerstvý pre nás dýchateľný kyslík. Náš školský dvor si dopraje trošku viac stromov na skrášlenie. Málo kto vie ako, kde, a kedy sa sadia stromy, ako je potrebné sa o nich starať. Stromy budú takisto slúžiť ako domov pre mnohé druhy hmyzu.

Ako prvé by sme pripravili náradie ktoré máme v dielni na školskom dvore. Budeme potrebovať 5 rýľov, 5 nožníc, výčap s hadicou. Potom sa vykopú jamy s hĺbkou aspoň 30cm a obvodom 20cm. Následne sa do jám napúšťa voda do plna. Pridáme 100g hnojiva a stromy zasadíme aspoň 30cm nad koreň aby bol stabilný.

Chceli by sme organizovať aktivitu z názvom: Zasaď strom, daruj dom. Aktivita bude spočívať v tom že študenti ale aj zamestnanci školy budú môcť prispieť k projektu so sadením stromov. Či už to je s kopaním dier, polievaním, hnojením alebo samotným sadením. Bude sa to realizovať koncom marca. Výsledkom budú: zasadené stromy ktoré prispejú k boju proti globálnemu otepľovaniu, všetci zúčastnený nadobudnú praktické znalosti o sadení a údržbe stromov a skrášlený dvor.

Zodpovedá za projekt: Filip Bui Van , Septima

Úprava ohniska a jeho okolia 

Výstavba nového ohniska s pevným základom zhotoveného z tehál, výrobou lavičiek s oceľovou konštrukciou a drevenými sedacími plochami. Jeho stavbou z tehál by sme docielili vyššiu bezpečnosť, trvácnosť a lepšiu udržateľnosť. Kovová konštrukcia lavičiek je pevná a nenáročná na údržbu. O údržbu drevených častí (raz za tri roky obrúsene a natretie lazúrou) by sa mohli starať žiaci počas dňa dobrovoľníctva.

Je potrebné zhotoviť betónový základ, vymurovať ohnisko z tehál, pozvárať konštrukcie lavičiek a osadiť ich do zeme, obrúsiť a natrieť dosky. Všetky práce budú vykonané svojpomocne, vlastným náradím.

Zodpovedá za projekt: Lojzo Filipek, Septima

Oddychová zóna na 3. poschodí

Vyplnenie prázdneho priestoru na 3. poschodí. Nahradíme staršie a nepohodlné lavičky za nové sedačky. Žiaci s hodinami v horných častiach školy, sa nebudú musieť kvôli oddychu presúvať na prízemie.

Zodpovedá za projekt: Jozef Matys ,sexta

BASF Chemgeneration

0ef5456f-30e3-4475-b0bc-08c94d451a61 1a6ddb8e-2eb7-45af-839c-ad33696d9f0d d54fa133-7ef2-4f5b-99a8-d9024cfd11e1 5d82ad81-e4a9-4ffa-abd0-8f03a05f2de4 7261fcef-c5fa-4981-83a6-4c7c479555b7 7564aedb-d886-4ef8-bacb-800524e4b0df image0

7.februára sme mali možnosť zúčastniť sa na Vedeckom programe BASF Chemgeneration. Navštívili sme Technickú univerzitu v Košiciach a na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie sa dozvedeli viac o problematike vodíka, jeho výrobe a využití ako “paliva budúcnosti”. V rámci laboratórneho cvičenia sme pripravovali vodík, zachytávali ho do odmerného valca ponoreného do vody, zopakovali si ľahké výpočty a následne porovnali teoreticky vypočítaný a experimentálne nameraný objem uvoľného vodíka. Za krátku prednášku, možnosť vyskúšať si laboratórnu prácu a milý prístup ďakujeme.

Biologická olympiáda

picture1 (1) picture1 picture3 picture4 picture12

V dňoch 31.1.-1.2. 2024 prebiehalo školské kolo biologickej olympiády v kategóriách A a B. Zúčastnilo sa 11 žiakov, ktorí bojovali o postup na krajské kolo. Školské kolo pozostávalo z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť prebehla 31.1. 2024, kde sa žiaci podujali na dvoch praktických cvičeniach precvičiť svoje zručnosti pri zostavovaní mikroskopických preparátov a pri ich pozorovaní. Pozorovali aj stavbu tela, pohyb a príjem potravy slimákov. V druhej, teoretickej časti, ktorá prebiehala 1.2.2024, si zmerali sily a preverili svoje vedomosti v testoch určených pre obe kategórie.

Kategória A:

 1. Lujza Suchá, IV.B
 2. Oliver Schnelly, III. B
 3. Sára Kocáková, IV. B
 4. Damián Korbuľák, III. B

Kategória B:

 1. Michaela Repovská, II. A
 2. Peter Tóth, II. A
 3. Samuel Jacko, I.A
 4. Ema Dučová, I. A
 5. Jakub Godál, I. A
 6. Sára Lukáčová, I. A
 7. Viktoria  Azhniuk, I. A

Krajské kolo sa uskutoční v Košiciach, kat. A 20. 3. 2024 a kat. B 21.3. 2024. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a držíme palce pri postupe na krajské kolo.

RNDr. Ján Treľo

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company