PARTI rozpočet – predstavenie projektov

V rámci PARTI rozpočtu školy boli vybrané 4 žiacke projekty, ktoré sa budú uchádzať o Vašu priazeň v kampani, ktorá bude trvať do 8.3.2024. Zodpovedné osoby za projekt môžete osloviť aj vy, a získať tak informácie, na základe ktorých sa rozhodnete v anonymnom hlasovaní a dáte svoj hlas projektu, ktorý vás najviac oslovil.

Multifunkčno-športovo-relaxačná miestnosť

Projekt  je inovatívnou iniciatívou zameranou na vytvorenie prostredia v škole, ktoré umožní žiakom nielen relaxovať, ale aj aktívne sa zabaviť. Cieľom tohto projektu je podporiť celkový rozvoj žiakov a vytvoriť prostredie, kde môžu stráviť voľný čas zmysluplne a s radosťou.

V športovej časti miestnosti sa bude nachádzať multifunkčný stôl, ktorý bude ponúkať možnosť sa zabaviť na stolnom futbale alebo biliarde.

Relaxačná zóna bude navrhnutá s dôrazom na pohodlie a oddych. Sedacie vaky, farebné osvetlenie a príjemná hudba vytvoria atmosféru vhodnú na oddych a regeneráciu.

Zodpovedá za projekt: Denis Romančák , 3B

Výsadba ovocných stromov

Keďže situácia s klímou vo svete nie je na správnej ceste, chceli by sme podporiť boj proti globálnemu otepľovaniu.

Stromy sú hlavnými producentmi kyslíka na Zemi niekedy nazývané aj pľúca našej planéty, vďaka procesu fotosyntézy vedia prijímať oxid uhličitý a vylučovať čerstvý pre nás dýchateľný kyslík. Náš školský dvor si dopraje trošku viac stromov na skrášlenie. Málo kto vie ako, kde, a kedy sa sadia stromy, ako je potrebné sa o nich starať. Stromy budú takisto slúžiť ako domov pre mnohé druhy hmyzu.

Ako prvé by sme pripravili náradie ktoré máme v dielni na školskom dvore. Budeme potrebovať 5 rýľov, 5 nožníc, výčap s hadicou. Potom sa vykopú jamy s hĺbkou aspoň 30cm a obvodom 20cm. Následne sa do jám napúšťa voda do plna. Pridáme 100g hnojiva a stromy zasadíme aspoň 30cm nad koreň aby bol stabilný.

Chceli by sme organizovať aktivitu z názvom: Zasaď strom, daruj dom. Aktivita bude spočívať v tom že študenti ale aj zamestnanci školy budú môcť prispieť k projektu so sadením stromov. Či už to je s kopaním dier, polievaním, hnojením alebo samotným sadením. Bude sa to realizovať koncom marca. Výsledkom budú: zasadené stromy ktoré prispejú k boju proti globálnemu otepľovaniu, všetci zúčastnený nadobudnú praktické znalosti o sadení a údržbe stromov a skrášlený dvor.

Zodpovedá za projekt: Filip Bui Van , Septima

Úprava ohniska a jeho okolia 

Výstavba nového ohniska s pevným základom zhotoveného z tehál, výrobou lavičiek s oceľovou konštrukciou a drevenými sedacími plochami. Jeho stavbou z tehál by sme docielili vyššiu bezpečnosť, trvácnosť a lepšiu udržateľnosť. Kovová konštrukcia lavičiek je pevná a nenáročná na údržbu. O údržbu drevených častí (raz za tri roky obrúsene a natretie lazúrou) by sa mohli starať žiaci počas dňa dobrovoľníctva.

Je potrebné zhotoviť betónový základ, vymurovať ohnisko z tehál, pozvárať konštrukcie lavičiek a osadiť ich do zeme, obrúsiť a natrieť dosky. Všetky práce budú vykonané svojpomocne, vlastným náradím.

Zodpovedá za projekt: Lojzo Filipek, Septima

Oddychová zóna na 3. poschodí

Vyplnenie prázdneho priestoru na 3. poschodí. Nahradíme staršie a nepohodlné lavičky za nové sedačky. Žiaci s hodinami v horných častiach školy, sa nebudú musieť kvôli oddychu presúvať na prízemie.

Zodpovedá za projekt: Jozef Matys ,sexta

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company