Monthly Archives: May 2023

CHEMGENERATION 2023

CHEMGENERATION 2023 CHEMGENERATION 2023 CHEMGENERATION 2023 CHEMGENERATION 2023

Študenti KVINTY sa dňa 26. 5. 2023 zúčastnili vedeckého programu BASF Chemgeneration:  „Výživa – vieš, čo piješ?“. Išlo o interaktívny vedecký seminár na popularizovanie vedy, počas ktorého študenti vykonávali interaktívne experimenty, a získavali tak príležitosť stať sa na jeden deň vedcami. Presvedčili sa, ako funguje chémia za bránami školských učební, čo podnietilo ich tvorivosť a vedecké bádanie.

Študent sa zoznámili s úlohou potravinového chemika a v laboratóriu preskúmali rôzne nápojové vzorky. Osvojili sa viaceré metódy analýz a detekčných reakcií. Súboj chutí – určovali pH nápojov pomocou pH metra, stanovili kyslosť titráciou a skúmali prítomnosť vitamínov a cukru. Súboj farieb – pomocou papierovej chromatografie, identifikovali potravinárske farbivá v jednotlivých nápojoch.

Téma výživy a zdravého životného štýlu je veľmi aktuálna, prebúdza zvedavosť študentov, aby premýšľali o tom, aké látky obsahujú potraviny, ktoré konzumujú.

Veríme, že aj v budúcom školskom roku budeme mať možnosť zúčastniť sa tohto programu s témou: NULOVÝ ODPAD – ukážeme, že veda ponúka nekonečné možnosti pri riešení každodenných prekážok.

                                                                                                                                     Mgr. Michaela Krivá

GYMTV po rokoch opäť vo Viedni a Bratislave

viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň viedeň

Na našej škole bývalo dobrým zvykom, že sa v druhom ročníku žiaci zúčastnili na niekoľkodňovej exkurzii vo Viedni. Po koronových rokoch sme sa opäť rozbehli do sveta a v tomto roku Mgr. Veronika Hazugová zorganizovala exkurziu naraz pre druhákov aj tretiakov.

Od 16. do 19. mája 2023 sme opustili našich blízkych a vydali sa na západ. Náš cieľ bol jednoznačný: trochu spoznať Viedeň a Bratislavu, dve hlavné mestá dvoch susediacich štátov.

Exkurzia bola zameraná mnohostranne. Zaujala nás história a historické pamiatky oboch miest. Svojimi očami sme sa „dotkli“ aj umeleckých diel, najmä sôch, súsoší, fontán, fresiek, náhrobkov a stavieb v rôznych slohoch, ktorých bolo vo Viedni neúrekom. S pietou sme sa sklonili k pozostatkom Habsburgovcov v ich rodinnej kapucínskej hrobke, taktiež sme navštívili ich kráľovské sídlo v meste (Hofburg) aj v lone prírody na pokraji Viedne (Schönbrunn). Tam sme si uvedomili, že byť panovníkom obrovskej monarchie či jeho manželkou nebolo a asi ani nie je vôbec jednoduché.

Technicky a vedecky zameraní žiaci si prišli na svoje v Technickom múzeu. Interaktívne stroje, fyzikálne zákony vysvetlené prakticky, spolupráca vedy s prírodou, pokrok v technike za posledné storočia – to sú len fragmenty z toho, čo všetko možno v tomto múzeu vidieť.

Prírodu a jej umelecké skvosty sme zasa obdivovali v Prírodovednom múzeu. Od meteoritov a vzniku Zeme, cez úžasnú zbierky minerálov a hornín, rastlinstvo a živočíšstvo planéty až po vznik človeka. Tam si naozaj každý nájde, čo má rád a čo ešte o prírode nevedel. Okrem toho sme prechádzkou po Viedni spoznali krásne záhrady a uličky, dokonca aj netradičnú architektúru v podobe Hundertwasserovho domu a jeho okolia.

V Bratislave sme navštívili nádvorie Bratislavského hradu, videli sme budovu parlamentu, prešli sme sa historickým centrom, obdivovali sme Prezidentský palác aj most SNP, najvýznamnejšie bratislavské námestia a návštevou nábrežia Dunaja a Eurovey sa naša štvordňová exkurzia skončila.

Napriek zlému počasiu, ktoré nám vôbec neprialo, vetru a dažďu, ktoré nás ani trochu nešetrili, sme sa domov vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami. Naše poďakovanie za organizáciu patrí kolegyni Hazugovej a žiakom, kolegom i pánom šoférom ďakujeme za pohodovú atmosféru, skvelé fotografie a pekné spomienky.

Gymnázium, komenského 32, trebišov

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024

Návšteva festivalu INNOVEAST a Amerického centra v Košiciach.  

košice centrum

Dňa 3.5.2023 som mala možnosť zúčastniť sa INNOVEASTu, ktorý bol najväčším stredoškolským inovačným festivalom študentov škôl Košického  samosprávneho kraja. Nemyslela som si, že by ma táto účasť nejako mohla ovplyvniť, či naviesť správnym smerom, no mýlila som sa. Dozvedela som sa o rôznych možnostiach realizácie svojich nápadov v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Veľmi podnetná bola panelová diskusia rektorov univerzít so sídlom v Košiciach, z ktorej som sa dozvedela o možnostiach štúdia a uplatnenia sa práve aj na východnom Slovensku.

 Súčasťou programu bola prezentácia 5 tímov študentov krajských gymnázií, ktorí prekvapili svojou kreativitou pri rozbiehaní svojich biznis plánov v spolupráci s univerzitami. Samotná atmosféra festivalu vo mne vyvolala pozitívne pocity. Po návšteve festivalu sme ešte navštívili Americké centrum vo Vedeckej knižnici a oboznámili sa so službami, ktoré toto centrum ponúka.

Po tejto exkurzii sa snažím vyhľadávať aj možnosti neformálneho vzdelávania, ktoré tiež ponúka príležitosti na rozvoj kreativity, komunikácie s ľuďmi a schopností správne sa rozhodovať.

Som vďačná za túto motivačnú skúsenosť, ktorá mi priniesla veľa informácií, ktoré ma vo veľkej miere ovplyvnili a verím, že aj správne nasmerovali k sebarealizácii a rozhodovaniu sa pri výbere profesie.

                                                                                              Laura Čierna, 2A

  GYMTV – majstrom SR v hádzanej stredných škôl Ziggy cup 2023

  hádzaná gymtv         

Dňa 3. 5. 2023 sa uskutočnili v Považskej Bystrici – Majstrovstvá SR v hádzanej stredných škôl. Naši chlapci (B.Lechan, P.Ceľuch, D.Vernus, A.Zorvan, E.Karvaš, B.Gagyi, K.Kisty,P. Szathmáry, O.Lejba, A.Lazor, J.Tkáč, M.Ostrožovič) v skupine porazili SPŠ stavebná Prešov a SOŠ agrotechnická Topoľčany. V semifinále porazili Gymnázium Hlohovec. Vo finále sa opäť stretli s Prešovom. Po  nerozhodnom skóre naši chlapci zvíťazili na trestné hody a priviezli cenné víťazstvo do Trebišova.

Veľká vďaka patrí trénerom, klubu a predovšetkým rodičom, ktorí neváhali, dorazili s bubnovou podporou, čím veľkou mierou prispeli k nášmu úspechu.

Výsledky Ziggy Cupu 2023:

CHLAPCI (Považská Bystrica)

základná časť:
SOŠ agrotechnická, Továrnická 1632, TopoľčanyGymnázium Komenského 32, Trebišov 15:18
SPŠ Novomeského, Martin – SPŠ Považská Bystrica 6:23
Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec – SŠ Ostredková 10, Bratislava 11:18
Gymnázium Komenského 32, Trebišov – SPŠ Stavebná Prešov 14:12
SPŠ Novomeského, Martin – Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec 9:14
SPŠ Považská Bystrica – Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec 11:15
SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany – SPŠ Stavebná Prešov 8:21
SPŠ Považská Bystrica – SŠ Ostredková 10, Bratislava 12:11
SPŠ Novomeského, Martin – SŠ Ostredková 10, Bratislava 13:19

semifinále:
SPŠ Stavebná Prešov – SŠ Ostredková 10, Bratislava 10:5
Gymnázium Komenského 32, Trebišov – Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec18:10

o konečné umiestnenie – finále:
Gymnázium Komenského 32, Trebišov – SPŠ Stavebná Prešov 22:20 (7:9)
o 3. miesto:
Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec –  SŠ Ostredková 10, Bratislava 9:18 (4:11)
o 5. miesto:
SOŠ agrotechnická, Továrnická 1632, Topoľčany – SPŠ Považská Bystrica 9:13

  M. Begala

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company