Návšteva festivalu INNOVEAST a Amerického centra v Košiciach.  

košice centrum

Dňa 3.5.2023 som mala možnosť zúčastniť sa INNOVEASTu, ktorý bol najväčším stredoškolským inovačným festivalom študentov škôl Košického  samosprávneho kraja. Nemyslela som si, že by ma táto účasť nejako mohla ovplyvniť, či naviesť správnym smerom, no mýlila som sa. Dozvedela som sa o rôznych možnostiach realizácie svojich nápadov v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Veľmi podnetná bola panelová diskusia rektorov univerzít so sídlom v Košiciach, z ktorej som sa dozvedela o možnostiach štúdia a uplatnenia sa práve aj na východnom Slovensku.

 Súčasťou programu bola prezentácia 5 tímov študentov krajských gymnázií, ktorí prekvapili svojou kreativitou pri rozbiehaní svojich biznis plánov v spolupráci s univerzitami. Samotná atmosféra festivalu vo mne vyvolala pozitívne pocity. Po návšteve festivalu sme ešte navštívili Americké centrum vo Vedeckej knižnici a oboznámili sa so službami, ktoré toto centrum ponúka.

Po tejto exkurzii sa snažím vyhľadávať aj možnosti neformálneho vzdelávania, ktoré tiež ponúka príležitosti na rozvoj kreativity, komunikácie s ľuďmi a schopností správne sa rozhodovať.

Som vďačná za túto motivačnú skúsenosť, ktorá mi priniesla veľa informácií, ktoré ma vo veľkej miere ovplyvnili a verím, že aj správne nasmerovali k sebarealizácii a rozhodovaniu sa pri výbere profesie.

                                                                                              Laura Čierna, 2A

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company