CHEMGENERATION 2023

CHEMGENERATION 2023 CHEMGENERATION 2023 CHEMGENERATION 2023 CHEMGENERATION 2023

Študenti KVINTY sa dňa 26. 5. 2023 zúčastnili vedeckého programu BASF Chemgeneration:  „Výživa – vieš, čo piješ?“. Išlo o interaktívny vedecký seminár na popularizovanie vedy, počas ktorého študenti vykonávali interaktívne experimenty, a získavali tak príležitosť stať sa na jeden deň vedcami. Presvedčili sa, ako funguje chémia za bránami školských učební, čo podnietilo ich tvorivosť a vedecké bádanie.

Študent sa zoznámili s úlohou potravinového chemika a v laboratóriu preskúmali rôzne nápojové vzorky. Osvojili sa viaceré metódy analýz a detekčných reakcií. Súboj chutí – určovali pH nápojov pomocou pH metra, stanovili kyslosť titráciou a skúmali prítomnosť vitamínov a cukru. Súboj farieb – pomocou papierovej chromatografie, identifikovali potravinárske farbivá v jednotlivých nápojoch.

Téma výživy a zdravého životného štýlu je veľmi aktuálna, prebúdza zvedavosť študentov, aby premýšľali o tom, aké látky obsahujú potraviny, ktoré konzumujú.

Veríme, že aj v budúcom školskom roku budeme mať možnosť zúčastniť sa tohto programu s témou: NULOVÝ ODPAD – ukážeme, že veda ponúka nekonečné možnosti pri riešení každodenných prekážok.

                                                                                                                                     Mgr. Michaela Krivá

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company