Monthly Archives: April 2023

Gday Gday Gday Gday Gday Gday Gday Gday Gday

GIRL´S DAY 2023

Aj dievčatá z našej školy sa dňa 27. 4. 2023 aktívne zapojili do tohtoročného GIRL´S DAY, teda DŇA ŽIEN A DIEVČAT V IT, ktoré sa konalo v Košiciach .

Podujatie stredoškoláčkam približuje sektor IT a možnosti štúdia, práce i podnikania, ktoré im svet moderných technológií ponúka.

Dievčatá boli v rôznych firmách ale aj na VŠ TUKE.

  • z 2. B (VSE Holding), Dimunová Kristína, Kentošová Veronika, Tomášová Adela, Juhasová Viktória
  • z 2. A (Infobip Košice), Baranová Veronika, Hriciková Martina
  • zo septimy (Tuke), Nováková Lýdia, Mesarošová Mirka
  • z 4. B (Technicom) Hriciková Ema

Ukončenie projektu „Who Were the Victims of the National Socialists?“ 

projekt projekt projekt projekt projektn projekt

S históriou a angličtinou až do Vilniusu v Litve.

20.- 22. februára sa uskutočnila vo Vilniuse v Litve 29. ročníková konferencia usporiadaná organizáciou EuroClio. Vďaka účasti na projekte „Kto boli obete národného socializmu?”, na ktorom sme spoločne so študentmi našej školy a Gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave pracovali minulý rok, som bola pozvaná práve na túto konferenciu.

So študentmi z iných krajín sme počas konferencie pracovali na tvorbe 360 stupňovej mapy pamiatok Vilniusu, ktorú sme na záver konferencie spoločne prezentovali.

Bola to výnimočná príležitosť, vďaka ktorej som mohla vidieť nové miesta a spoznať zaujímavých ľudí z rôznych kútov sveta. Okrem toho som sa taktiež takýmto cestovateľským spôsobom naučila veľa nových historických aj technických poznatkov a vylepšila som si svoje zručnosti angličtiny, bez ktorých by som sa s nikým vo Vilniuse nedorozumela.

 Bola to príjemná skúsenosť, ktorú určite odporúčam zažiť každému, kto má zápal tvoriť a učiť sa skrze to. Som vďačná za možnosť zúčastniť sa ako konferencie, tak aj projektu, ktorému vďačím za to, že som skrze neho mohla zažiť niečo viac.

                                                                                  Barbora Viktória Tereščáková, 4.B

Deň narcisov 2023 – „ Power od Flower“

 

Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu a stal sa symbolom života a nádeje mnohých charitatívnych organizácií na svete bojujúcich proti rakovine.

S Ligou proti rakovine spolupracuje naša škola a dňa 20. apríla 2023 16 študentov školy / študenti kvinty a dobrovoľníci vyšších ročníkov / zavítali do všetkých tried aj do ulíc mesta Trebišov. Učitelia aj študenti sa pripájajú k myšlienke LPR a tým, ktorí môžu, chcú a pomáhajú ľuďom s touto chorobou.

Vyzbierané peniaze Liga proti rakovine vracia späť do spoločnosti v podobe financovania služieb priamo pre pacientov a vo forme podpory užitočných a efektívnych projektov na celom Slovensku.

Škola bude podporovať projekty, ktorých cieľom je vychovať generáciu mladých ľudí, ktorí budú vedieť, že zmena životného štýlu je kľúčovou stratégiou k zníženiu výskytu rakoviny.

Naši študenti okrem iných mali otvorený vstup do priestorov MsÚ v Tv, VšZP v Tv a Polícií SR v Tv.
Tým, ktorí to umožnili ďakujeme z celého srdca.

V neposlednom rade

ŠTUDENTI  – ĎAKUJEME !!!         UČITELIA – ĎAKUJEME !!!            OBČANIA MESTA  – ĎAKUJEME !!!

                                                                                                                                                    Mgr. Michaela Krivá

Liga proti rakovine (1)_page-0001

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company