Ukončenie projektu „Who Were the Victims of the National Socialists?“ 

projekt projekt projekt projekt projektn projekt

S históriou a angličtinou až do Vilniusu v Litve.

20.- 22. februára sa uskutočnila vo Vilniuse v Litve 29. ročníková konferencia usporiadaná organizáciou EuroClio. Vďaka účasti na projekte „Kto boli obete národného socializmu?”, na ktorom sme spoločne so študentmi našej školy a Gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave pracovali minulý rok, som bola pozvaná práve na túto konferenciu.

So študentmi z iných krajín sme počas konferencie pracovali na tvorbe 360 stupňovej mapy pamiatok Vilniusu, ktorú sme na záver konferencie spoločne prezentovali.

Bola to výnimočná príležitosť, vďaka ktorej som mohla vidieť nové miesta a spoznať zaujímavých ľudí z rôznych kútov sveta. Okrem toho som sa taktiež takýmto cestovateľským spôsobom naučila veľa nových historických aj technických poznatkov a vylepšila som si svoje zručnosti angličtiny, bez ktorých by som sa s nikým vo Vilniuse nedorozumela.

 Bola to príjemná skúsenosť, ktorú určite odporúčam zažiť každému, kto má zápal tvoriť a učiť sa skrze to. Som vďačná za možnosť zúčastniť sa ako konferencie, tak aj projektu, ktorému vďačím za to, že som skrze neho mohla zažiť niečo viac.

                                                                                  Barbora Viktória Tereščáková, 4.B

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company